Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Raportti: 5G-teknologiat mullistavat liiketoimintamallit useilla toimialoilla

Ericsson

Raportti: 5G-teknologiat mullistavat liiketoimintamallit useilla toimialoilla

Tiedote.
Julkaistu: 12.09.2016 klo 09:30
Julkaisija: Ericsson

Seuraavan sukupolven mobiiliverkoilla on potentiaalia muuttaa maailmaa. 5G-teknologioiden odotetaan mullistavan liiketoimintamallit sekä parantavan yritysten innovaatiokykyä useilla eri toimialoilla. Ericssonin tuoreen raportin mukaan valtaosa eri alojen päättäjistä aikoo tehdä suuria muutoksia yritystensä liiketoimintamalleihin, kun 5G-teknologiat tulevat kaupalliseen käyttöön. Yritykset investoivat esimerkiksi kommunikaatio- ja viestintätekniikkaan sekä parantaakseen että muuttaakseen kokonaan omaa tuote- ja palvelutarjontaansa.  

Ericssonin “Opportunities in 5G: The view from eight industries” -raportti kertoo myös, että yritysten strategiamuutosta vauhdittavat ennen kaikkea disruptiiviset teknologiat. Muun muassa koneiden välinen viestintä, laajakaistayhteydet, pilvipalvelut ja mobiililaitteet nousevat esille muutoksen keskeisimpinä teknologioina.

“IoT ja 5G-teknologiat mahdollistava kokonaan uusia toimintamalleja ja vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Teknologiat muodostavat globaalin ja reaaliaikaisen alustan, jonka päälle voidaan luoda uusia prosesseja, tulonlähteitä ja yritysmalleja, jotka hyödyttävät sekä kuluttajia että yrityksiä. Tässä alustataloudessa pärjäävät ne organisaatiot, jotka aidosti pystyvät muuttamaan omat toimintamallinsa ja tekemään yhteistyötä yli organisaatiorajojen, asiakas etusijalla”, Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka sanoo.

Ericsson haastatteli raporttia varten yli 650:ttä johtavassa asemassa olevaa henkilöä kahdeksalta eri toimialalta. Mukana olivat autoala, sähköverkot ja palvelut, kansalaisten turvallisuus, valmistava teollisuus, palvelut diginatiiveille, terveydenhuolto, rahoitusala sekä media- ja peliala. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysjohtajat aikovat hyödyntää 5G-teknologiaa omalla alallaan ja miten he uskovat sen vaikuttavan markkinoiden kehittymiseen.

 

Poimintoja raportista:

Autoala: tehokkaat ja turvalliset verkot tärkeitä tulevaisuuden autoille

Autoalan päättäjät uskovat 5G:n tuovan uutta arvoa verkkojen korkeamman suorituskyvyn, paremman tietoturvan sekä koneiden välisen viestinnän myötä. Verkkoon yhdistetty auto, connected car, on jo tämän päivän valtatrendi alalla. Vaikka itseajavat autot ovat monella valmistajalla työn alla, alan päättäjät pitävät 5G:n parhaimpana hyötynä parannettuja GPS-paikannusmahdollisuuksia yhdistettyinä liikenne- ja karttapäivityksiin. Lisäksi 5G tarjoaa ratkaisun autojen väliseen suoraan kommunikaatioon.  

Sähköverkot: matalammat kustannukset ja turvallisempi toimintaympäristö

Sähköverkkoyritysten päättäjät odottavat 5G-verkkojen mahdollistavan tehokkuutta toimintaan sekä nopeutta uusien kuluttajatuotteiden tuomiseen markkinalle. Älykkäitä sensoreita toivotaan helpottamaan esimerkiksi etäisissä ja vaarallisissa kohteissa sijaitsevien laitoksien valvontaa ja huoltoa. Uusi teknologia mahdollistaa nopean reagoinnin energian tuotannon ja kysynnän vaihteluihin.

Yleinen turvallisuus: kansalaisten kokemukset ja suoja paranevat

5G-teknologian ja teollisen internetin uskotaan nostavan kansalaisten turvaa ja karsivan julkisia menoja. 96 prosenttia julkisten viranomaispalveluiden päättäjistä ilmoitti jo investoivansa uusiin mobiiliteknologioihin. Viranomaiset odottavat uusien verkkojen parantavan toimintaedellytyksiä verkkoon kytkettyjen laitteiden avulla. Lisäksi he odottavat 5G:n myötä tulevalla verkon siivuttamisella (network slicing) mahdollisuutta turvalliseen ja priorisoituun viranomaisviestintään hätätilanteissa ilman erikseen vain viranomaisille rakennettua omaa verkkoa.

Valmistava teollisuus: huipputuottavuutta 5G:n avulla

Uusien toimijoiden ja muuttuvien liiketoimintaprosessien myötä valmistava teollisuus pyrkii hyödyntämään 5G-teknologiaa tuotannon lisäämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä tuodakseen uusia tuotteita ja palveluja markkinoille nopeammin. 5G-teknologia nähdään hyötykäytössä sensoreiden ja laitteiden välisessä kommunikaatiossa (esim. robotisaation mahdollistajana) sekä riskien hallinnoinnissa, kuten etäällä sijaitsevien kohteiden valvontaan ja turvallisuuden yleiseen parantamiseen.

Digiajan yritysten palvelutt: asiakasuskollisuuden rakentaminen

Nettiin syntyneet ja netissä toimivat yritykset näkevät uuden teknologian mahdollisuutena säilyä itse relevanttina aina muuttuvalla markkinalla. Jakamistaloutta edustavat yritykset, kuten lomamajoitusta tai autokyytiä tarjoavat yritykset, sekä erilaiset kauppapaikat ja sosiaaliset verkostot näkevät 5G:ssä mahdollisuuden tuote- ja palveluinnovaatioihin ja uusien tuotteiden nopeampaan saattamiseen markkinoille. 

Terveydenhuolto: 5G parantaa elämänlaatua

Suurin osa terveysalan päättäjistä uskoo 5G:n mahdollistavan täysin uudenlaiset tuotteet ja palvelut, jotka parantavat yleistä elämänlaatua. Potilaiden kotihoito ja etädiagnostiikka saavat uusia ulottuvuuksia 5G:n myötä. Esimerkiksi haptinen teknologia mahdollistaa, että lääkäri voi omin käsin tunnustella etänä tutkimaansa potilasta. 94 prosenttia vastanneista kertoi tekevänsä merkittäviä muutoksia omaan liiketoimintaansa hyödyntääkseen 5G:n mahdollisuuksia paremmin. Lisäksi päättäjät uskovat tietoturvan olevan yhtä tärkeä asia kuin suorituskyky liiketoiminnan kannalta. 

Rahoitusala: 5G:n myötä korkeampi tuottavuus ja asiakastyytyväisyys

Rahoitus- ja finanssiala uskoo 5G:n edistävän reaaliaikaista mobiiliverkon yli tehtävää arvopaperikauppaa sekä algoritmikauppaa. Tietoturva on finanssimaailmassa tärkein ominaisuus, 84 prosenttia vastaajista ilmaisi kiinnostuksensa 5G:n tietoturvamahdollisuuksiin.

Media- ja peliala: 5G:n avulla todella elävä kokemus

Media- ja pelialan päättäjät haluavat viihdyttää ja kiinnittää yleisönsä huomion. Uusien mukaansatempaavien kokemusten, kuten Ultra HD 4K -videon, sekä virtuaalitodellisuuden tarjoaminen 5G-teknologian avulla tulee olemaan tärkeä osa alan uusia palveluita. Vastauksissa nousivat erityisesti esille 360-asteen näkymän henkilökohtaiset lähetykset sekä kiinteä langaton laajakaista.

 

Raportti: Opportunities in 5G: The view from eight industries

Lisämateriaalia: 5G media kit

 

LISÄTIETOA

Milla Nummenpää
Viestintäjohtaja, Ericsson
Puh. 09 299 2556 / 044 299 2556
milla.nummenpaa@ericsson.com

Ericssonin näkemyksiä ja tutkimustietoa liittyen yhteiskuntien verkottumiseen:
http://www.ericsson.com/thinkingahead/networked_society

Painolaatuiset kuvat ja lähetyslaatuiset videot lehdistön käyttöön:
www.ericsson.com/press 

Ericsson on maailman johtava viestintäteknologioiden ja -palvelujen tarjoaja, joka rakentaa eturintamassa verkottunutta yhteiskuntaa. Meillä on pitkät asiakassuhteet maailman suurimpien teleoperaattorien kanssa, minkä ansiosta ihmiset, yritykset ja yhteiskunnat voivat paremmin hyödyntää mahdollisuuksiaan ja luoda kestävämpää tulevaisuutta.

Palvelumme, ohjelmistomme ja infrastruktuurimme – erityisesti mobiilin, laajakaistan ja pilviteknologian osalta – auttavat tietoliikenne- ja muita aloja menestymään liiketoiminnassaan, toimimaan tehokkaammin, parantamaan käyttäjäkokemusta ja tarttumaan uusiin tilaisuuksiin.

Noin 115 000 ammattilaistamme sekä asiakkaamme 180 eri maassa tekevät meistä maailmanlaajuisen teknologia- ja palvelujohtajan. Tukemamme verkot yhdistävät yli 2,5 miljardia käyttäjää, ja niiden kautta kulkee 40 prosenttia maailman mobiililiikenteestä. Investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen varmistamme, että ratkaisumme ja asiakkaamme pysyvät eturintamassa.

Vuonna 1876 perustetulla Ericssonilla on pääkonttori Tukholmassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 29,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria (249,6 miljardia Ruotsin kruunua). Ericsson on listattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä ja New Yorkin NASDAQissa.

Suomen Ericsson työllistää noin tuhat osaajaa, ja yrityksen päätoimipiste on Kirkkonummella. Toiminta Suomessa pohjautuu kolmeen vahvaan osaamisalueeseen: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, paikallisia asiakkaita palvelevaan myyntiin ja palveluorganisaatioon, joka keskittyy sekä paikallisiin että kansainvälisiin asiakkaisiin. 

www.ericsson.com  

www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/ericsson

www.twitter.com/ericsson_fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs