Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Radiolaitteita koskevat pelisäännöt uudistuvat - käyttäjille parempia radiolaitteita

Viestintävirasto

Radiolaitteita koskevat pelisäännöt uudistuvat - käyttäjille parempia radiolaitteita

Tiedote.
Julkaistu: 29.06.2016 klo 15:27
Julkaisija: Viestintävirasto

(Ruotsinkielinen tiedote suomenkielisen jälkeen - Meddelandet på svenska efter den finskspråkiga texten)

Radiolaitteita koskevat vaatimukset muuttuivat EU-alueella 13.6.2016. Muutoksen myötä myös vastaanottoon tarkoitettujen laitteiden vaatimukset tiukentuvat häiriöttömyyden varmistamiseksi.

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin markkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. EU-alueella myytäville radiolaitteille on asetettu yhtenäiset vaatimukset radiolaitedirektiivissä, jota sovelletaan 13.6.2016 alkaen. Uusilla vaatimuksilla varmistetaan, että käyttäjille tarjolla olevat radiolaitteet ovat turvallisia ja toimivat häiriöttömästi. Viestintävirasto valvoo Suomessa myytäviä radiolaitteita.

Radiolaitteiden määrä kasvaa koko ajan, ja radiotaajuuksia on käytössä rajallinen määrä. Uudet vaatimukset ottavat entistä paremmin huomioon erilaisten langattomien laitteiden lisääntymisen. Tiettyjä laiteryhmiä, kuten vastaanottimia ja radiokomponentin sisältäviä sähkölaitteita, koskevat vaatimukset tiukentuvat. Näin varmistetaan, että erilaiset radiotaajuuksia käyttävät laitteet toimivat yhdessä häiriöttömästi. Radiolaitteita ovat esimerkiksi älypuhelin, auton keskuslukitus tai kodinkone, jossa on radiokomponentti langatonta viestintää varten. Myös pelkästään vastaanottamiseen tarkoitettujen radiolaitteiden vaatimukset tiukentuvat häiriöttömyyden varmistamiseksi. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi TV-vastaanottimet. Lisäksi uudet säännökset antavat Euroopan komissiolle mahdollisuuden asettaa vaatimuksia radiolaitteiden ja lisälaitteiden yhteentoimivuudelle tai radiolaitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmien vaatimustenmukaisuudelle.

Muutos selkeyttää kaupan koko jakeluketjun, myös maahantuojan ja myyjän, vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Maahantuojan ja myyjän tulee omalta osaltaan varmistaa, että käyttäjät saavat käyttöönsä häiriöttömästi toimivia laitteita. Laitteen mukana tulee antaa tieto maista, joissa laitteen käyttöön liittyy rajoituksia. Ostajan on saatava jatkossa laitteen mukana riittävät käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä tieto laitteen toimintataajuudesta ja laitteen tehosta. Myös valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystiedot edistävät tuotteiden jäljitettävyyttä. Maahantuojan ja myyjän tulee tehdä yhteistyötä Viestintäviraston kanssa ja toimittaa sen pyytämät tiedot.

CE-merkintä kertoo vaatimustenmukaisuudesta

Radiolaitteen valmistajan on laadittava radiolaitteelle EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU declaration of conformity). Maahantuojan ja myyjän on varmistettava, että ostaja saa laitteen mukana valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Lisäksi maahantuojan ja myyjän on varmistettava, että laitteet ovat CE-merkittyjä. Kuluttajan kannattaakin radiolaitetta hankkiessaan tarkistaa CE-merkintä ja se, että laitteella on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus on kaikkien etu.

Radiolaitedirektiivi

Radiolaitedirektiiviä (RED) sovelletaan koko EU-alueella 13.6.2016 lähtien. RED saatettiin Suomessa voimaan kansallisen lainsäädännön muutoksilla, jotka tulivat voimaan 20.6.2016.

RED antaa laitevalmistajille yhden vuoden siirtymäajan (13.6.2016 - 12.6.2017), jonka jälkeen kaikkien markkinoille saatettavien radiolaitteiden tulee täyttää RED:n nojalla asetetut vaatimukset. EU:ssa saa 13.6.2017 lähtien saattaa markkinoille vain RED:n mukaisia radiolaitteita.

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU 

Tietoyhteiskuntakaari

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki, p. +358 295 390 645

radiotarkastusasiantuntija Milla Kuokkanen, p. +358 295 390 354

Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi.

 

Nya regler för radioutrustning –bättre utrustning för användarna 

Kraven på radioutrustning ändrades inom EU den 13 juni 2016. Genom ändringen blir det strängare krav även för den utrustning som är avsedd för mottagning för att säkerställa störningsfri användning.

Fri rörelse av produkter är en av huvudprinciperna och syftena på Europeiska unionens marknad. För radioutrustning som säljs inom EU har det uppställts gemensamma krav i radioutrustningsdirektivet som tillämpas fr.o.m. den 13 juni 2016. Med de nya kraven vill man säkerställa att radioutrustningar som tillhandahålls användarna är trygga och fungerar utan störningar. Kommunikationsverket övervakar de radioutrustningar som säljs i Finland.

Antalet radioutrustningar ökar hela tiden, men det finns ett begränsat antal radiofrekvenser. De nya kraven tar bättre hänsyn till det ökande antalet olika trådlösa apparater. För vissa utrustningsgrupper, t.ex. mottagare och elutrustning som innehåller en radiokomponent, uppställs strängare krav. Detta säkerställer att olika apparater som använder radiofrekvenser fungerar störningsfritt ihop. Exempel på radioutrustning är en smarttelefon, bilens centrallås eller en hushållsapparat med inbyggd radiokomponent för trådlös kommunikation. Krav på radioutrustning endast avsedda för mottagning blir också strängare för att säkerställa störningsfri funktion. Ett exempel är tv-mottagare. De nya bestämmelserna ger även kommissionen en möjlighet att ställa krav på att radioutrustningen och dess tillbehör samverkar eller kombinationer av radioutrustningen och mjukvara överensstämmer med krav.

Ändringen tydliggör hela distributionskedjans, även importörens och försäljarens, ansvar för att produkten överensstämmer med krav. Importören och försäljaren ska för sin del säkerställa att användarna har tillgång till utrustning som fungerar störningsfritt. Utrustningen ska åtföljas av information om de länder där det finns restriktioner för användningen. Köparen ska i framtiden få tillräckliga bruks- och säkerhetsanvisningar samt information om utrustningens effekt och funktionsfrekvenser. Tillverkarens och importörens kontaktinformation ska också uppges. Kontaktinformationen bidrar till att produkterna kan spåras. Importören och försäljaren ska samarbeta med Kommunikationsverket och ge myndigheten den information det begär.


CE-märkningen berättar om överensstämmelse med krav


Tillverkaren av en radioutrustning ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse med krav (EU declaration of conformity) för radioutrustning. Importören och försäljaren ska se till att de som köper radioutrustning får tillverkarens försäkran om överensstämmelse med krav. Importören och försäljaren ska dessutom se till att utrustningen är CE-märkt. Det rekommenderas därför att konsumenten vid köp av radioutrustning kontrollerar att utrustningen har en CE-märkning och tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse. Det ligger i allas intresse att radioutrustningen överensstämmer med krav.


Radioutrustningsdirektivet


Radioutrustningsdirektivet (RED) tillämpas inom hela EU fr.o.m. den 13 juni 2016. RED infördes i Finland genom ändringar i nationell lagstiftning som trädde i kraft den 20 juni 2016.

Direktivet ger tillverkarna en övergångsperiod på ett år (13.6.2016–12.6.2017). Fr.o.m. den 13 juni 2017 får i EU endast sådan radioutrustning som uppfyller radioutrustningsdirektivet släppas ut på marknaden.

Radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU


Informationssamhällsbalk


Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

 

Ytterligare information:
specialsakkunnig Ritva Suurnäkki, tfn +358 295 390 645
radioinspektionsexpert Milla Kuokkanen, tfn +358 295 390 354
Kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ficora.fi

 

 

Viestintävirasto varmistaa kaikille suomalaisille toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäpalvelut. Huolehdimme siitä, että puhelin- ja internetyhteydet toimivat, televisio näkyy, radio kuuluu ja posti kulkee kaikkialla Suomessa. www.viestintävirasto.fi

Seuraa meitä myös Twitterissä: @viest_virasto

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs