Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Opinnäytetyö: Hämeenlinnan seudun terveysvalvonnassa käynnistetty paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Hämeenlinnan seudun terveysvalvonnassa käynnistetty paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen

Tiedote.
Julkaistu: 31.10.2014 klo 10:20
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeenlinnan kaupungin terveysvalvonta vastaa mm. elintarvikelain, kuluttajaturvallisuuslain ja tupakkalain noudattamisen valvomisesta sekä vesihuoltolain mukaisista valvontatehtävistä. Paikkatietojärjestelmillä voidaan käsitellä ja kuvata paikkaan sidottua tietoa. Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään työn nopeuttamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi eri toimialoilla. Paikkatietojärjestelmän mahdollisia hyödyntämiskohteita terveysvalvonnassa ovat mm. tutkimustulosten julkaiseminen, erityistilanteiden nopea ja tarkka selvittäminen sekä talousveden laadun turvaaminen. Paikkatietojärjestelmää ja sen hyödyntämistä Hämeenlinnan seudulla on tarkasteltu Paula Salon opinnäytetyössä. Työtä varten Salo hankki paikkatietojärjestelmän käyttökokemuksia viranomaisyhteistyötahojen asiantuntijoilta. Työ esitellään  Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman opinnäytetyöseminaarissa perjantaina 31.10.2014 Visamäessä.

Paikkatietojärjestelmän käytön lisäämisen edistämiseksi terveysvalvonnan kohteet paikannettiin kartalle. Paikantaminen suoritettiin MapInfo-ohjelmalla kohteiden osoitetietojen perusteella. Tarvittavat kohdetiedot saatiin Tarkastaja-ohjelmasta, jonne myös paikantamisen tuloksena saadut kohteiden koordinaattitiedot tallennettiin. Paikkatietojärjestelmän käyttöön liittyy määräyksiä, joita paikkatietoja ylläpitävien tahojen tulee noudattaa. Kuntien laatimiin ja ylläpitämiin paikkatietoaineistoihin vaikuttaa Inspire-direktiivi 2007/E/EY, joka sisältää mm. määräaikoja paikkatietoaineistojen laatimisiin liittyen.

Paikkatietojärjestelmien kehittäminen vaatii yhteistyötä

Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen viranomaisten välillä mahdollistaa monipuolisten paikkatietoaineistojen saatavuuden. Paikkatietojärjestelmän kehittämisen varmistamiseksi tulisi viranomaisista koostaa asiantuntijaryhmä, joka suunnitelisi ja ohjaisi paikkatietojärjestelmän käyttöä ja vahvistaisi paikkatietoaineistojen yhteiskäyttöä viranomaisten välillä. Asiantuntijaryhmän tavoitteisiin kuuluisi myös huolehtia henkilöstön riittävästä koulutuksesta, jotta paikkatieto-osaaminen vahvistuisi viranomaistahoilla. Paikkatietojärjestelmien monipuolisen ja tehokkaan käytön tulee laajentua valtakunnallisesti eri viranomaistahojen välille.


Lisätietoja:
Paula Salo, p. 040 547 5639 tai sp. paula.salo@student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs