Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 9,3 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,10 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,03 euroa)

Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 9,3 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,10 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,03 euroa)

Julkaistu: 16.04.2009 klo 13:10
Julkaisija:

Devices & Services -ryhmän ei-IFRS- ja raportoitu bruttokateprosentti 33,8 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, sama kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Devices & Services -ryhmän ei-IFRS- ja raportoitu bruttokateprosentti 33,8 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, sama kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä
 
Nokia OYJ
Osavuosikatsaus
16.4.2009 klo 13.00
 
Tiedote taulukoineen on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.nokia.com/results/Nokia_results2009Q1f.pdf
 
 
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tulos1,2
Miljoonaa euroa
1-3/
2009
1-3/
2008
Muutos
1-3/2009 vs.
1-3/2008
10-12/
2008
Muutos
1-3/2009 vs.
10-12/2008
Liikevaihto
9 276
12 663
-26,7%
12 665
-26,8%
  Devices & Services
6 173
9 263
-33,4%
8 141
-24,2%
  NAVTEQ
 134
 
 
 206
-35,0%
  Nokia Siemens Networks
2 990
3 404
-12,2%
4 340
-31,1%
 
 
 
 
 
 
Liikevoitto
 514
1 984
-74,1%
1 239
-58,5%
  Devices & Services
 642
1 964
-67,3%
 983
-34,7%
  NAVTEQ
 5
 
 
 53
-90,6%
  Nokia Siemens Networks
- 122
 81
 
 225
 
 
 
 
 
 
 
Liikevoittoprosentti
5,5%
15,7%
 
9,8%
 
  Devices & Services
10,4%
21,2%
 
12,1%
 
  NAVTEQ
3,7%
 
 
25,7%
 
  Nokia Siemens Networks
-4,1%
2,4%
 
5,2%
 
 
 
 
 
 
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa
0,10
 0,39
-74,4 %
0,26
-61,5 %
 
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu tulos 1
Miljoonaa euroa
1-3/
2009
1-3/
2008
Muutos
1-3/2009 vs.
1-3/2008
10-12/
2008
Muutos
1-3/2009 vs.
10-12/2008
Liikevaihto
9 274
12 660
-26,7%
12 662
-26,8%
  Devices & Services
6 173
9 263
-33,4%
8 141
-24,2%
  NAVTEQ
 132
 
 
 205
-35,6%
  Nokia Siemens Networks
2 990
3 401
-12,1%
4 338
-31,1%
 
 
 
 
 
 
Liikevoitto
 55
1 531
-96,4%
 492
-88,8%
  Devices & Services
 547
1 883
-71,0%
 766
-28,6%
  NAVTEQ
-120
 
 
-73
64,4%
  Nokia Siemens Networks
-361
-74
387,8%
-179
101,7%
 
 
 
 
 
 
Liikevoittoprosentti
0,6%
12,1%
 
3,9%
 
  Devices & Services
8,9%
20,3%
 
9,4%
 
  NAVTEQ
-90,9%
 
 
-35,6%
 
  Nokia Siemens Networks
-12,1%
-2,2%
 
-4,1%
 
 
 
 
 
 
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa
 0,03
0,32
-90,6 %
0,15
-80,0 %
Alaviite 1) liittyen NAVTEQiin: Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilla ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta.
 
Alaviite 2) liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i)Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Erät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin, eritellään tarkemmin tämän tiedotteen sivuilla 3-4, 11 ja 13-18.
 
Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.
 
Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 11 ja 13 -18. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys löytyy 22.1.2009 julkaistun vuoden 2008 neljännen osavuosikatsauksen sivuilta 12-16.
 
VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT
- Nokian liikevaihto oli 9,3 miljardia euroa ja se laski 27 % sekä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 24 % ja 25 %).
- Devices & Services -ryhmän liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja se laski 33 %  vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 24 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 31 % ja 23 %).
- Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa (laskutus 166 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 79 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laski 5 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
- Matkaviestinmarkkinoiden arvioitu kappalemääräinen myynti oli 255 miljoonaa laitetta eli 14 % vähemmän kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja 16 % vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
- Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 93,2 miljoonaa laitetta eli 19 % vähemmän kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja 18 % vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
- Nokia 5800 XpressMusic -matkaviestintä toimitettiin markkinoille 2,6 miljoonaa kappaletta. Yhdistelmälaitetta on toimitettu markkinoille yhteensä yli 3 miljoonaa kappaletta marraskuun 2008 lopussa tapahtuneen julkistuksen jälkeen.
- Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus oli 37 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja se laski vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 39 %:sta mutta pysyi samana kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
- Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta laski 65 euroon vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 71 eurosta.
- Devices & Services -ryhmän bruttokateprosentti oli 33,8 vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, eli sama kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
- NAVTEQin liikevaihto oli 132 miljoonaa euroa ja se laski 36 % vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 205 miljoonasta eurosta. NAVTEQin ei-IFRS -liikevoittoprosentti oli 3,7 (25,7 vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä).
- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa ja se laski 12 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 31 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 9 % ja 30 %).
- Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 276 miljoonaa euroa.
- Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 8,1 miljardia euroa 31.3.2009.
 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO:      
"Viime aikojen vaikeissa olosuhteissa olemme jatkaneet keskitetysti investointejamme kuluttajille suunnattuihin Internet-palveluihin, joita tarjoamme läpi laajan matkaviestinvalikoimamme. Palveluiden ja matkaviestimien yhdistäminen on keskeistä tulevaisuuden kasvumme kannalta. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä olen erityisen tyytyväinen ensimmäisen massamarkkinoille suunnatun kosketusnäytöllisen matkaviestimemme, Nokia 5800 XpressMusic -yhdistelmälaitteen, menestyksestä. Yhdessä Comes With Music -palvelun kanssa se on erinomainen esimerkki Nokian kyvystä toimittaa kuluttajien arvostamia kokonaisratkaisuja.
 
Matkaviestinmarkkinoiden yleiseen kehitykseen vaikutti vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana myyntikanavien matkaviestinvarastojen huomattava pieneneminen, mikä johtui operaattorien ja jakelijoiden laajamittaisesta varastojen purkamisesta. Tämä vaikutti kappalemääräiseen myyntiimme heikentävästi, mutta toisaalta varastojen purkamisen vuoksi kysyntätilanteen ennakoitavuus on parantumassa vuoden 2009 toisen neljänneksen alkaessa."
 
TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT
- Nokia arvioi, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti vuoden 2009 toisella neljänneksellä pysyy suurin piirtein samalla tasolla tai kasvaa hieman vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä.
- Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2009 toisella neljänneksellä kasvavan vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
- Nokia arvioi edelleen, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti laskee vuonna 2009 noin 10 % vuoteen 2008 verrattuna. Nokia uskoo edelleen laskun olevan vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla voimakkaampaa kuin vuoden toisella puoliskolla.
- Nokian tavoitteena on edelleen kasvattaa markkinaosuuttaan matkaviestimissä vuonna 2009.
- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS -liikevoittoprosentti on yli 10 vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja 13 -19 vuoden 2009 toisella puoliskolla.
- Nokian tavoitteena on edelleen vähentää Devices & Services -ryhmän vuotuista toimintakulutasoa niin, että vuotuinen toimintakulutaso vuoden 2010 loppuun mennessä on alle 6 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa yli 700 miljoonan euron vähennystä siihen vuotuiseen toimintakulutasoon, joka Nokialla oli vuoden 2009 alussa. Nokian tavoitteena on edelleen, että suurin osa tästä vähennyksestä saavutetaan vuoden 2009 aikana.
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat nyt, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti noin 10 % vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat aiemmin, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti 5 % tai enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. 
- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin markkinaosuus pysyy muuttumattomana vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.
 
VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT
(Vertailu on tehty vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)
 
Ei-IFRS -lukuihin eivät sisälly seuraavat erät:
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 459 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät:
- 34 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services  -ryhmässä.
- 59 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä.
- 123 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
- 125 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 2 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä Devices & Services -ryhmässä johtuen OZ Communications -yrityskaupasta.
 
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 747 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:
- 286 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä koostuva kuluerä.
- 52 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä.
- 165 miljoonan euron erä, joka johtuu omaisuuserien siirrosta Symbian Foundationiin.
- 5 miljoonan euron NAVTEQin uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä.
- 118 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
- 121 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.
 
Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 453 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 217 miljoonan euron negatiivinen erä, joka johtui Suomessa tehdystä eläkevastuiden siirrosta (vaikutti yhtymän yhteisiin toimintoihin).
- 81 miljoonan euron kiinteistöjen arvonalennuksen ja muita kuluja sisältävä kuluerä, joka liittyi Bochumin toimintojen lopettamiseen Saksassa (vaikutti Devices & Services -ryhmän liikevoittoon).
- 65 miljoonan euron tuloerä, joka johtui Suomessa tehdystä eläkevastuiden siirrosta (vaikutti Nokia Siemens Networksin liiketulokseen).
- 100 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä johtuva kuluerä.
- 120 miljoonan euron erä, joka liittyi aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja muihin hankintamenon kohdentamiseriin, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.
 
Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista.
 
Nokia
Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 27 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja oli 9,3 miljardia euroa (12,7 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 24 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 25 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
 
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
 
NOKIAN VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1,
 
 Muutos 1-3/2009 vs. 1-3/2008
Muutos 1-3/2009 vs. 10-12/2008
Liikevaihto, raportoitu
-27 %
-27 %
-ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
-24 %
-25 %
 
 
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto, raportoitu
-33 %
-24 %
-ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
-31 %
-23 %
 
 
 
Nokia Siemens Networksin liikevaihto, raportoitu
-12 %
-31 %
-ilman valuuttakurssimuutosten vaihtelua1
-9 %
-30 %
Alaviite 1): Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.
 
Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoitto laski 96 % vuoden 2008 vastaavan ajanjaksoon verrattuna ja oli 55 miljoonaa euroa (1,5 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto laski 74 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 514 miljoonaa euroa (2,0 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoittoprosentti oli 0,6 (12,1). Nokian vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 5,5 (15,7).
 
Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 276 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 757 miljoonaa euroa. Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 8,1 miljardia euroa 31.3.2009 (10,4 miljardia euroa 31.3.2008). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli - 14 % 31.3.2009 (-53 % 31.3.2008).
 
Devices & Services
Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 93,2 miljoonaa matkaviestintä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti laski 19 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja 18 % vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli Nokian arvion mukaan 255 miljoonaa laitetta ja se laski 14 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja 16 % vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä. Sekä Nokian että toimialan alempaan myyntiin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä niin vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon kuin vuoden 2008 viimeiseen neljännekseenkin verrattuina vaikuttivat pääosin nopeasti heikentynyt maailmantalouden tilanne, mukaan lukien kuluttajien ja yritysten vähentynyt kulutus, voimakkaasti heikentyneet luotonsaantimahdollisuudet ja täysin poikkeukselliset valuuttakurssivaihtelut. Alempi myynti vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna heijasteli myös normaalia kausiluonteista vaihtelua. Lisäksi operaattorien ja jakelijoiden laajamittainen varastojen purku vaikutti epäsuotuisasti matkaviestinvalmistajien, kuten Nokian, myyntimääriin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä kasvoi Nokian arvion mukaan 36,0 miljoonaan laitteeseen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli arviolta 33,3 miljoonaa laitetta. Nokian yhdistelmälaitteiden kappalemääräinen myynti oli 13,7 miljoonaa laitetta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,6 miljoonaa laitetta ja vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 15,1 miljoonaa laitetta. Nokia toimitti markkinoille noin 5 miljoonaa Nokia Nseries -laitetta ja yli 3 miljoonaa Nokia Eseries -laitetta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.
 
NOKIA MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
(Miljoonaa kappaletta)
1-3/
2009
1-3/
2008
Muutos
1-3/2009 vs.
1-3/2008
10-12/
2008
Muutos
1-3/2009
vs.
10-12/2008
Eurooppa
22,3
25,7
-13,2%
34,7
-35,7%
Lähi-idän ja Afrikan alue
14,8
20,2
-26,7%
18,2
-18,7%
Kiinan alue
17,9
21,0
-14,8%
12,9
38,8%
Aasian ja Tyynenmeren alue
28,2
34,1
-17,3%
29,9
-5,7%
Pohjois-Amerikka
3,4
2,6
30,8%
4,1
-17,1%
Latinalainen Amerikka
6,6
11,9
-44,5%
13,3
-50,4%
Yhteensä
93,2
115,5
-19,3%
113,1
-17,6%
 
Nokian alustavan arvion mukaan Nokian matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 37 %, kun se vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 39 % ja vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 37 %. Markkinaosuuden laskuun vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti markkinaosuuden lasku Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idän ja Afrikan, Aasian ja Tyynenmeren sekä Kiinan alueilla. Laskua tasoitti osin markkinaosuuden hienoinen kasvu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Markkinaosuus laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Laskun vaikutuksen tasoitti markkinaosuuden kasvu Kiinan sekä Lähi-idän ja Afrikan alueilla ja Pohjois-Amerikassa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
 
Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian markkinaosuutta vääristi sekä maailmanlaajuisesti että alueellisesti laajamittainen operaattori- ja jakelukanavien varastojen purku. Vääristymä johtuu siitä, että Nokian raportoitu markkinaosuus perustuu Nokian operaattori- ja jakelukanaviin tekemien toimitusten - eikä kuluttajien ostamien Nokian matkaviestimien - prosentuaaliseen osuuteen kuluttajien kokonaisostoista.
 
Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 65 euroa, ja se laski vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 79 eurosta ja vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 71 eurosta. Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen että vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen johtui yleisistä hintapaineista, alemman hintaluokan matkaviestimien suuremmasta osuudesta ja ylemmässä hintaluokassa Nokia Nseries -matkaviestinvalikoiman arvioitua pienemmästä kappalemääräisestä myynnistä. 
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 33 % ja oli 6,2 miljardia euroa (9,3 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -ryhmän liikevaihdon lasku olisi ollut 31 %. Liikevaihdon laskuun vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikuttivat sekä kappalemääräisen myynnin lasku että keskimääräisen myyntihinnan lasku. Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services -ryhmän liikevaihdosta oli 150 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se kasvoi 79 % vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laski 5 % vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto kasvoi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto laski vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idän ja Afrikan alueella, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren että Kiinan alueilla.
 
Devices & Services -ryhmän raportoitu bruttokate ja ei-IFRS-bruttokate laskivat 42 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 2,1 miljardia euroa (3,6 miljardia euroa). Raportoitu bruttokateprosentti ja ei-IFRS-bruttokateprosentti olivat 33,8 (38,5). Bruttokateprosentin lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemman hintaluokan ja alempien katteiden matkaviestimien suuremmasta osuudesta, uusien korkeamman hintaluokan ja korkeampien katteiden matkaviestimien alemmasta osuudesta sekä yleisistä hintapaineista. Bruttokateprosentti pysyi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna samana, sillä hankinnan ja valmistuksen kulujen pieneneminen tasoitti keskimääräisen myyntihinnan laskun vaikutuksen.
 
Devices & Services -ryhmän raportoitu liikevoitto laski 71 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 547 miljoonaa euroa (1,9 miljardia euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 8,9 (20,3). Ryhmän ei-IFRS-liikevoitto laski 67 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 642 miljoonaa euroa (2,0 miljardia euroa). Ei-IFRS liikevoittoprosentti oli 10,4 (21,2). Ei-IFRS-liikevoiton 67 %:n lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemmasta liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun vaikutusta lievensi jonkin verran sekä hankinnan ja valmistuksen kulujen että toimintakulujen pieneneminen vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
NAVTEQ
(Vertailu on tehty vuoden 2008 viimeisen neljänneksen lukuihin)
NAVTEQin raportoitu liikevaihto laski vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna 36 % ja oli 132 miljoonaa euroa (205 miljoonaa euroa). Liikevaihdon lasku heijasti autonavigaatio- ja langattomien navigaatiolaitteiden kysynnän jyrkkää laskua, joka johtui haastavasta maailmantalouden tilanteesta ja varastojen purkamisesta. NAVTEQin raportoitu bruttokate oli 115 miljoonaa euroa (180 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 87,1 (87,8). Ei-IFRS-bruttokate oli 117 miljoonaa euroa (181 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 87,3 (87,9). NAVTEQin liiketappio oli 120 miljoonaa euroa (liiketappio 73 miljoonaa euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -90,9 (-35,6). Ei-IFRS-liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (53 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti 3,7 (25,7).
 
Nokia Siemens Networks
Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 12 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 3,0 miljardia euroa (3,4 miljardia euroa). Liikevaihdon lasku heijasti normaalia kausiluonteista vaihtelua suurempaa laskua, haastavaa markkinatilannetta ja kilpailullisia tekijöitä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 9 %.
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.
 
NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoona euroa
1-3/
2009
1-3/
2008
Muutos
1-3/2009
vs.
1-3/2008
10-12/
2008
Muutos
1-3/2009
vs.
10-12/2008
Eurooppa
1 097
1 212
-9,5%
1 636
-32,9%
Lähi-idän ja Afrikan alue
436
448
-2,7%
615
-29,1%
Kiinan alue
284
269
5,6%
409
-30,6%
Aasian ja Tyynenmeren alue
692
944
-26,7%
967
-28,4%
Pohjois-Amerikka
169
192
-12,0%
198
-14,6%
Latinalainen Amerikka
312
336
-7,1%
513
-39,2%
Yhteensä
2 990
3 401
-12,1%
4 338
-31,1%
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate laski 27 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 703 miljoonaa euroa (958 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 23,5 (28,2). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokate laski 26 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 764 miljoonaa euroa (1,0 miljardia euroa). Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 25,6 (30,4). Ei-IFRS-bruttokatteen lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta.
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 361 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli -12,1 (-2,2). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 122 miljoonaa euroa (liikevoitto 81 miljoonaa euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli - 4,1 (2,4). Ei-IFRS-liiketuloksen lasku vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon laskusta.
 
VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT
 
Devices & Services
- Nokia jatkoi sekä liiketoimintansa ja kustannusrakenteensa sopeuttamista vastaamaan markkinatilannetta että toimintakulujensa kartoittamista Devices & Services -ryhmässä sekä globaaleissa tukitoiminnoissaan:
- Nokia ilmoitti sulkevansa Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tutkimus- ja tuotekehitysyksikön. Muutos koskee noin 320 Nokian työntekijää.
- Nokia julkisti ja aloitti Salon matkaviestintuotannon sopeuttamisen markkinatilannetta vastaavaksi aloittamalla tuotantoa koskevat vaiheittaiset määräaikaiset lomautukset. Tehtaan tuotanto jatkuu ilman keskeytyksiä.
- Nokia julkisti ja käynnisti vapaaehtoisia järjestelyjä, jotka koskevat Devices & Services -ryhmää ja Nokian globaaleja tukitoimintoja ja joiden odotetaan pienentävän henkilöstökuluja ja vähentävän muiden henkilöstövähennysten tarvetta. Nämä järjestelyt sisältävät vapaaehtoisen eropaketin sekä lyhytaikaisten palkattomien vapaiden ja sapattivapaiden laajemman käytön.
- Nokia julkisti ja aloitti Devices & Services -ryhmää koskevia järjestelyjä, joiden avulla se sopeuttaa myynti- ja markkinointitoimintojaan sekä teknologian- ja tuotevalikoiman hallintaan liittyviä toimintoja, virtaviivaistaa Devices-yksikön tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tehostaa tiettyjä Nokian globaaleja tukitoimintoja. Noin 1 700 työntekijää koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on Nokian suunnitelman mukaisesti sopeuttaa toimintoja vastaamaan maailmanlaajuista kuluttajakysyntää.
- Nokia julkisti Ovi Store -palvelun, joka tarjoaa käyttäjille sosiaalisen sijainnin eli sosiaalisten kontaktien ja fyysisen sijainnin mukaan yksilöityä sisältöä. Ovi Store -palvelu, jossa yhdistyvät Nokian nykyiset mediajakelupalvelut, arvioidaan avattavan vuoden 2009 toisen vuosipuoliskon aikana ja se on saatavilla ensimmäisenä Nokian tulevassa Nokia N97 -lippulaivatuotteessa .
- Musiikissa Nokia menestyi ensimmäisen massamarkkinoille tarkoitetun kosketusnäytöllisen matkaviestimensä, Nokia 5800 XpressMusicin vahvan myynnin myötä. Laitetta toimitettiin markkinoille 2,6 miljoonaa kappaletta vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sitä on kaikkiaan toimitettu markkinoille yli 3 miljoonaa kappaletta laitteen marraskuussa 2008 tapahtuneen julkistuksen jälkeen. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Nokia vahvisti musiikkioptimoitujen tuotteidensa tarjontaa julkistamalla Nokia 5730 XpressMusic-, Nokia 5330 XpressMusic- ja Nokia 5030 -matkaviestimet. Yhtiö laajensi Comes With Music -palveluaan esittelemällä sen Australiassa ja Singaporessa. Comes With Music on palvelu, jossa käyttäjät voivat vapaasti ladata musiikkia ennakkoon sovitun ajanjakson ajan, valita miljoonista tarjolla olevista kappaleista sekä pitää kappaleet itsellään ajanjakson päätyttyä. Lisäksi Nokia laajensi digitaalisen Nokia Music Store -verkkomusiikkikauppaketjunsa 18 maahan.
- Nokia julkisti Nokia E75 -matkaviestimen, joka on sähköpostille optimoitujen matkaviestimien lippulaivatuote, ja kompaktin Nokia E55 -viestilaitteen. Molemmissa laitteissa on Nokia Messaging -palvelu, jonka ansiosta käyttäjät voivat käyttää Yahoo! Mail-, Windows Live Hotmail- ja Gmail- sekä tuhansien muiden Internet-palveluntarjoajien sähköpostiratkaisuja. Singaporelainen Singtel ja espanjalainen Telefónica Spain ovat ensimmäisten operaattoreiden joukossa esittelemässä Nokia Messaging -palvelun asiakkailleen. Nokia Messaging mahdollistaa myös pikaviesti- ja yhteisöviestipalvelut.
- Yhdistelmälaitteissa Nokia julkisti Nokia N86 8MP -laitteen, joka on optimoitu valo- ja videokuvaukseen. Nokia julkisti myös Nokia N79 active
-yhdistelmälaitteen. Paikkatietopalveluissa Nokia osti bit-side-yhtiön vahvistaakseen toimintaansa sosiaaliseen sijaintiin liittyvien sovellusten ja palveluiden alueella. Nokia kertoi myös yhteistyöstä América Móvilesin kanssa: Nokia Kartat -navigaatio tulee kuluttajien saataville Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi Nokia esitteli Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa beta-version Point & Find -palvelusta. Sen käyttäjillä on pääsy heille tarpeellisiin informaatioon ja palveluihin Internetissä osoittamalla kohdetta matkaviestimen kameralla.
- Nokia vahvisti keskihintaisten matkaviestimien valikoimaansa julkistamalla Nokia 6720 classic-, Nokia 6710 Navigator-, Nokia 6700 classic-, Nokia 6303 classic- ja Nokia 2700 classic -matkaviestimet, joissa tasapainottuvat muotoilu, käytettävyys ja edullinen hinta.
- Nokia ilmoitti valinneensa Broadcomin seuraavan 3G-standardin kantakaista-, radiotaajuus- ja signaalisiruratkaisujen toimittajaksi maailmanlaajuisesti. Nokia ja Broadcom tekevät teknologiayhteistyötä mm. Nokian modeemiteknologiassa.
- Nokia ja Qualcomm kertoivat yhteistyösuunnitelmastaan Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) -matkaviestimissä, aluksi Pohjois-Amerikan markkinoilla.
 
NAVTEQ
- NAVTEQ laajensi tarjontaansa Etelä-Amerikassa julkaisemalla navigoitavat kartat Chilestä ja Venezuelasta ja toimittamalla laadukkaan kartta-aineiston auto-opastukseen, jota voi hyödyntää myös kannettavissa laitteissa ja matkaviestimissä.
- NAVTEQ allekirjoitti AutoroutesTraficin kanssa sopimuksen, jonka ansiosta liikennetiedoista tulee olennainen osa reaaliaikaista liikennepalvelua Ranskassa.
- NAVTEQ laajensi yhteistyötään Microsoftin kanssa tarjoamalla pääsyn kaikkiin NAVTEQin tietokannassa oleviin maihin sekä oikeudet tietokannan lisäsisältöön.
- NAVTEQ julkisti Euroopassa sisällöltään aiempaa laajemman Traffic Pattern -tuotteen, jonka liikennetietokantaa on nyt täydennetty Ison-Britannian osalta.
 
Nokia Siemens Networks
- Nokia Siemens Networks solmi kaksi viisivuotista verkon operointi- ja hallintapalvelusopimusta Orangen kanssa. Orange ulkoisti verkon operointi- ja hallintapalvelut Nokia Siemens Networksille Isossa-Britanniassa sekä teki sopimuksen kiinteiden ja langattomien verkkojen operoinnista ja hallinnasta Espanjassa.
- Nokia Siemens Networks vahvisti palveluliiketoimintaansa avaamalla Global Networks Solutions Centre -yksikön Noidassa Intiassa.
- Yhdysvaltalainen Verizon valitsi Nokia Siemens Networksin IP Multi-Media Subsystem (IMS) -verkon toimittajaksi. IMS-verkon avulla operaattori tarjoaa edistyksellisiä ja monipuolisia multimediasovelluksia.
- Nokia Siemens Networks julkisti useita teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja, kuten Flexi Multiradio-tukiaseman, jossa GSM/EDGE-, WCDMA/HSPA/HSPA+- ja LTE -standardien mukaiset radiot toimivat samanaikaisesti yhdessä tukiasemassa. Nokia Siemens Networks julkisti myös LTE-verkkoteknologian Evolved Packet Core -ratkaisun, jonka avulla operaattorit voivat tarjota täyden valikoiman data- ja ääni- sekä huippulaatuisia, reaaliaikaisia multimediapalveluita eri langattomien standardien mukaisissa verkoissa käyttämällä samaa runkoverkon avointa alustaa.
- Nokia Siemens Networks esitteli Mobile World Congress -tapahtumassa uusia tuotteita ja ratkaisuja, kuten seuraavan sukupolven FlexiPacket Microwave -ratkaisun, jossa yhdistyvät mikroaaltoradio ja Carrier Ethernet Transport -siirtojärjestelmä. Yhtiö esitteli myös charge@once unified ja charge@once business -ratkaisut, joiden avulla operaattorit voivat yhdistää eri laskutusjärjestelmät.
- Kiinan johtavat operaattorit China Mobile ja China Unicom allekirjoittivat sopimukset 2G- ja 3G-verkkolaitteista ja -palveluista Nokia Siemens Networksin kanssa. Sopimusten arvo on 880 miljoonaa euroa vuoden 2009 aikana.
 
Yllämainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista, jotka löytyvät osoitteista http://www.nokia.com/press, http://www.navteq.com/about/press.html ja
 
NOKIAN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2009
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)
 
Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta.
 
Nokian liikevaihto laski 27 % ja oli 9 274 miljoona euroa (12 660 miljoonaa euroa). Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski 33% ja oli 6 173 miljoonaa euroa (9 263 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto oli 132 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 12 % ja oli 2 990 miljoonaa euroa (3 401 miljoonaa euroa).
 
Liikevoitto laski 96 % ja oli 55 miljoonaa euroa (1 531 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,6 (12,1). Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 71% ja oli 547 miljoonaa euroa (1 883 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 8,9 (20,3). NAVTEQin liiketappio oli 120 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -90,9. Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 361 miljoonaa euroa (liiketappio 74 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -12,1 (-2,2). Yhtymän yhteiset kulut olivat 11 miljoonaa euroa (278 miljoonaa euroa).
 
Rahoituskulut tammi-maalikuussa olivat 77 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 68 miljoonaa euroa). Tappio ennen veroja oli 12 miljoonaa euroa (tulos 1 607 miljoonaa euroa). Tulos oli 4 miljoonaa euroa (1 200 miljoonaa euroa) jakautuen emoyhtiön omistajille kuuluvaan 122 miljoonan euron voittoon (1 222 miljoonaa euroa) ja vähemmistölle kuuluvaan -118 miljoonan euron osuuteen (-22 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos laski 0,03 euroon (laimentamaton) ja 0,03 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 0,32 euroa (laimentamaton) ja 0,32 euroa (laimennettu).
 
HENKILÖSTÖ
Tammi-maaliskuun aikana Nokiassa oli henkilöstöä keskimäärin 124 842, joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli henkilöstöä keskimäärin 60 543. Nokian palveluksessa 31.3.2009 oli 124 292 henkilöä (116 378 henkilöä 31.3.2008), joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli 60 546 henkilöä (60 391 henkilöä 31.3. 2008).
 
OSAKKEET
Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2009 oli 3 744 948 552. Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 31.3.2009 yhteensä 41 763 310 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli noin 1,1 %.
 
Tiedote taulukoineen on luettavissa Internet-osoitteessa:
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
 
Nokia, Helsinki, 16.4.2009
 
Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
 
Nokia
Yhtymäviestintä
Puh. 07180 34900
 
Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34 289
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 3680 555
 
- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2009 toisen neljänneksen tuloksensa 16.7.2009
- Nokian varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2009.
 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs