Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokia terävöittää Services-yksikön palvelustrategiaa: kolmansilla osapuolilla tärkeä rooli

Nokia terävöittää Services-yksikön palvelustrategiaa: kolmansilla osapuolilla tärkeä rooli

Julkaistu: 28.04.2009 klo 12:08
Julkaisija:

Nokia julkisti tänään suunnitelmansa terävöittää Services-yksikkönsä strategiaa. Tavoitteena on parantaa Nokian tarjoamien palvelujen käyttäjäkokemuksia ja luoda samalla uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia kolmansille osapuolille. Lisäksi Nokia aikoo keskittää investointinsa aiempaa kohdennetummin ja lisätä yhteisten alustojen käyttöä tietyissä palveluissa.

Muutoksilla haetaan parempaa käyttäjäkokemusta ja luodaan palvelukehittäjille uusia mahdollisuuksia
 
Nokia julkisti tänään suunnitelmansa terävöittää Services-yksikkönsä strategiaa. Tavoitteena on parantaa Nokian tarjoamien palvelujen käyttäjäkokemuksia ja luoda samalla uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia kolmansille osapuolille. Lisäksi Nokia aikoo keskittää investointinsa aiempaa kohdennetummin ja lisätä yhteisten alustojen käyttöä tietyissä palveluissa.
 
"Suunniteltujen muutosten tavoitteena on selkeyttää Nokian palveluja kuluttajan näkökulmasta ja antaa ulkopuolisille kehittäjille ja muille yhteistyökumppaneille aiempaa paremmat mahdollisuudet luoda kiinnostavia palveluja", sanoo Services-yksikön johtaja Niklas Savander ja jatkaa: "Samalla pyrimme nopeuttamaan yhteisen palvelualustamme kehitystyötä ja siten yhtenäistämään Nokian palvelutarjontaa."
 
Muutoksen jälkeen kaikki mobiilipelit ovat nykyisten jakelukanavien lisäksi saatavilla Ovi Store -mediajakelupalvelun kautta. "Uskomme, että tästä hyötyvät sekä miljoonat Nokian asiakkaat että pelinkehittäjät, joiden mahdollisuudet päästä suuren yleisön tietouteen paranevat huomattavasti", Savander toteaa.
 
Nokia suunnittelee liittävänsä tuotteidensa kuvantallennus- ja kuvanjako-ominaisuuksiin erilaisia kolmansien osapuolien tuottamia kuvanjakoon ja sosiaaliseen verkottumiseen tarkoitettuja sivustoja. Näin voidaan tarjota uusia elämyksiä niille asiakkaille, jotka käyttävät aktiivisesti kolmansien osapuolien tuottamia palveluja.
 
Monet yllä mainituista suunnitelmista lisäävät kustannustehokkuutta ja selkeyttävät samalla Services-yksikön toimintaa monilla eri alueilla.
 
Nokia ilmoitti tänään myös suunnitelmistaan virtaviivaistaa IT-toimintojaan sekä standardointiin keskittyneen yksikön toimintaa Corporate Development Office -yksikössään.
 
Kaikkiaan tänään julkistetut suunnitelmat vaikuttavat maailmanlaajuisesti noin 450 työntekijään, joista enintään 100 Suomessa. Nokia aloittaa neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa maakohtaisten käytäntöjen ja lainsäädäntöjen mukaisesti.
 
Nyt julkistetut toimenpiteet ovat osa Nokian aiemmin ilmoittamia toiminnan tehostamiseen ja kulurakenteen sopeuttamiseen tähtääviä suunnitelmia. Suunniteltujen muutosten taustalla on alan markkinatilanne sekä tarve pitää huolta tulevaisuuden kilpailukyvystä. Nokia jatkaa edelleen toimintakulujensa kartoittamista kaikilla liiketoimintansa osa-alueilla ja läpi koko yhtiön.
 
Nokia on markkinaosuudeltaan maailman suurin matkaviestimien valmistaja ja johtava Internet- ja viestintäteollisuuden yhdistäjä. Nokia tarjoaa laajan matkaviestinvalikoiman kaikille keskeisille kuluttajaryhmille sekä elämyksiä musiikkiin, kartta-, media- ja viestintäpalveluihin ja peleihin keskittyvissä Internet-palveluissa. Nokian omistama NAVTEQ tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman digitaalisia karttatietopalveluita. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin.
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs