Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokia ostaa Motallyn

Nokia ostaa Motallyn

Julkaistu: 20.08.2010 klo 12:06
Julkaisija:

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Nokia ostaa yhdysvaltalaisen, yksityisesti omistetun Motally Inc.:n. Motally tarjoaa mobiilisovelluksien analysointi- ja raportointipalveluja, joita hyödyntämällä sovelluskehittäjät ja -julkaisijat pystyvät optimoimaan sovelluskehitystään kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Palveluiden suunnitellaan tulevan tarjolle Qt-, Symbian-, Meego- ja Java-kehittäjille. Nokia aikoo myös jatkaa palveluiden tarjoamista Motallyn nykyisille asiakkaille.

Sovelluskehittäjät ja -julkaisijat voivat optimoida tarjontansa mobiilisovellusten analyysipalvelun avulla

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Nokia ostaa yhdysvaltalaisen, yksityisesti omistetun Motally Inc.:n. Motally tarjoaa mobiilisovelluksien analysointi- ja raportointipalveluja, joita hyödyntämällä sovelluskehittäjät ja -julkaisijat pystyvät optimoimaan sovelluskehitystään kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Palveluiden suunnitellaan tulevan tarjolle Qt-, Symbian-, Meego- ja Java-kehittäjille. Nokia aikoo myös jatkaa palveluiden tarjoamista Motallyn nykyisille asiakkaille.

"Tämän yritysoston myötä voimme tarjota Ovi-palvelun maailmanlaajuiselle, kasvavalle kehittäjäyhteisölle mobiilisovellusten ja langattoman Internetin analysoitiin tarkoitettuja palveluita. Näin yhteistyökumppanimme pysyvät paremmin yhteydessä omiin asiakkaisiinsa ja voivat optimoida palvelutarjontansa kannattavasti," sanoi johtaja Marco Argenti Nokiasta.

Motally työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Kaupan toteutuminen edellyttää sopimuksen sisältämien tavanomaisten kauppaehtojen täyttymistä ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana.

Nokia
Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin palveluihin. Yli 1,2 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.

Motally
Motally Inc. perustettiin vuonna 2008 San Franciscossa Yhdysvalloissa ja se kehittää webbijulkaisijoiden mobiilisivustoille suunniteltua teknologiaa, joka mahdollistaa täsmällisen tiedonkeruun, analyysin ja raportoinnin.  

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2) kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens") entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh: 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.fi
www.nokia.com

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs