Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokia myi Venyon-omistuksensa Giesecke & Devrientille

Nokia myi Venyon-omistuksensa Giesecke & Devrientille

Julkaistu: 01.12.2009 klo 10:15
Julkaisija:

Giesecke & Devrient (G&D) ja Nokia ilmoittivat tänään, että G&D on hankkinut Venyon Oy:n koko osakekannan ostamalla Nokian omistusosuuden yrityksessä. G&D:llä oli enemmistöosuus jo ennen osakekauppaa. Vuonna 2006 perustettu Venyon on vakiinnuttanut asemansa johtavana TSM-palvelutoimittajana (trusted service manager) NFC-markkinoilla (near field communications).

Giesecke & Devrient (G&D) ja Nokia ilmoittivat tänään, että G&D on hankkinut Venyon Oy:n koko osakekannan ostamalla Nokian omistusosuuden yrityksessä. G&D:llä oli enemmistöosuus jo ennen osakekauppaa. Vuonna 2006 perustettu Venyon on vakiinnuttanut asemansa johtavana TSM-palvelutoimittajana (trusted service manager) NFC-markkinoilla (near field communications).  

 

NFC yhdistää älykortti- ja contactless-teknologiat matkapuhelimen turvasovelluksiin. Venyon tarjoaa turvapalveluja sovellusten, kuten älykorttien ja matkalippujen, hallintaan NFC-matkapuhelimissa yli langattoman verkon. Venyon tarjoaa TSM-palveluja NFC-sirukortteja tarjoaville operaattoreille ja muille palveluntarjoajille, kuten kuljetusyrityksille ja pankeille, kasvavilla NFC-markkinoilla. 

 

"Venyonin koko omistuksen hankinta on yksi merkkipaalu G&D:n strategiassa. Se mahdollistaa laajentumisen turvallisten matkapuhelinratkaisujen toimittajana aina SIM- ja turva-microSD-korteista ohjelmistoihin sekä kriittisten sovellusten turvalliseen hallintaan matkapuhelimissa", painotti Giesecke & Devrientin pääjohtaja Karsten Ottenberg. "NFC-ratkaisujen markkinoiden odotetaan kehittyvän vakaasti. Venyon on rakentanut johtavan palveluosaamisen NFC-ekosysteemissä, mikä edesauttaa meitä myös muilla liiketoimintasektoreilla."

 

 "Olemme ylpeitä monista tavoista, joilla olemme edesauttaneet ja tukeneet NFC-teknologiaa. Yksi näistä on ollut Venyon-investointimme", sanoi johtaja Mark Selby Nokiasta. "Nyt kun NFC-markkinat ovat kypsymässä, meidän on oikea aika keskittyä entistä enemmän NFC-matkaviestimiin ja tätä teknologiaa tukeviin ratkaisuihin. Uskomme, että Giesecke & Devrientin täysomistajuus tukee parhaiten Venyonin keskeistä roolia operaattoreiden ja palveluntarjoajien kanssa toimivana luotettavana kolmantena osapuolena. Giesecke & Devrient on markkinoilla tunnustettu turvasovellusten asiantuntija." 

 

G&D arvioi NFC-palvelujen kysynnän olevan kasvussa maailmanlaajuisesti. G&D:n asiantuntemus ja johtava asema SIM- ja turvasovellusmarkkinoilla edesauttavat Venyonia tarjoamaan TSM-palveluja pankeille, kuljetusyrityksille, operaattoreile ja muille organisaatioille, jotka suunnittelevat NFC-palvelujensa kaupallistamista. 

 

Nokia on langattoman viestinnän edelläkävijä ja maailman johtava matkaviestimien valmistaja. Nokia yhdistää ihmisiä uusin ja erilaisin tavoin yhdistämällä edistyksellisen langattoman teknologian palveluihin, jotka ovat yksilöllisesti merkityksellisiä ja tärkeitä. Nokian omistama NAVTEQ tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman digitaalisia karttatietopalveluita. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin. 

 

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 

 

Lisätietoja tiedotusvälineille: 

Nokia

Viestintä

Puh. +358 7180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com 

 

Nokia

Viestintä, Corporate Development

Puh. +358 7180 22152 

 

Giesecke & Devrient

Heiko Witzke, +49 (0)89 4119 2422

www.gi-de.com/press

 

 www.nokia.fi

www.nokia.com

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs