Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Nokia jatkaa toimintansa tehostamista ja sopeuttamista markkinatilanteeseen

Nokia jatkaa toimintansa tehostamista ja sopeuttamista markkinatilanteeseen

Julkaistu: 11.02.2009 klo 10:49
Julkaisija:

Nokia suunnittelee keskittävänsä Suomen matkaviestinkehityksen Tampereelle, Ouluun, Saloon ja pääkaupunkiseudulle ja sulkevansa Jyväskylän toimipisteen.

Nokia suunnittelee keskittävänsä Suomen matkaviestinkehityksen Tampereelle, Ouluun, Saloon ja pääkaupunkiseudulle ja sulkevansa Jyväskylän toimipisteen
 
Salon matkaviestintuotanto suunnitellaan sopeutettavaksi kysyntään määräaikaisilla lomautuksilla - toiminta jatkuu keskeytyksettä
 
Osana aiemmin ilmoittamaansa toiminnan tehostamissuunnitelmaansa ja markkinatilanteeseen sopeuttamisesta Nokia ilmoitti tänään aloittavansa yt-neuvottelut henkilöstön kanssa Jyväskylän toimipisteen sulkemisesta sekä Salon matkaviestintuotannon sopeuttamisesta vaiheittaisilla määräaikaisilla lomautuksilla.
 
Tuotekehityksen lopettaminen Jyväskylässä
Nokia suunnittelee Jyväskylän toimipisteensä sulkemista asteittain vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunniteltu muutos koskee kaikkia noin 320 Nokian Jyväskylän toimipisteen työntekijää. Heistä valtaosa työskentelee Devices-liiketoimintayksikössä tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nokialla on Jyväskylässä lisäksi jonkin verran markkinointi- ja tukitoimintoja. Nokia keskittää jatkossa Suomen matkaviestinkehityksen Tampereen, Oulun, Salon ja pääkaupunkiseudun toimipisteisiinsä.
 
Suunnitellun muutoksen tavoitteena on Nokian Devices-yksikön tuotteistamisresurssien sopeuttaminen terävöitettyä tuotevalikoimaa vastaavaksi ja toimintakustannusten pienentäminen. Pyrkimyksenä on keskittää tuotteistaminen isompiin yksiköihin, joissa on myös muuta teknologiakehitystä. Tämä mahdollistaa osaamisen ja infrastruktuurin optimaalisen hyödyntämisen.
 
"Jyväskylän T&K-yksikön henkilöstö on todella osaavaa ja sen voimin on kehitetty lukuisia menestystuotteita. Suunniteltu tuotekehitystoiminnan lopettaminen Jyväskylässä on erittäin valitettava, mutta väistämätön toimenpide - meidän on sopeutettava tuotteistamisresurssimme tarpeen mukaisiksi, jotta voimme jatkossakin säilyttää kilpailukykymme," sanoo Nokian Devices-yksikön tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Peter Røpke.
 
Salon matkaviestintuotannon sopeuttaminen
Nokia suunnittelee sopeuttavansa vaiheittaisten määräaikaisten lomautusten avulla matkaviestintuotantonsa Salossa markkinatilanteeseen, siten että tehtaan toiminta jatkuu keskeytyksettä.
 
Lomautukset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain niin, että Salon tuotannon noin 2 500 työntekijästä noin 20 - 30 % kerrallaan on lomautettuna, ja Salon tuotannon toiminta jatkuu ilman seisokkeja. Suunnitellut lomaukset koskevat Salon tuotannon kaikkia henkilöstöryhmiä.
 
"Näillä toimilla pyrimme mukauttamaan Salon tuotannon markkinatilanteeseen niin, että tehdas jatkaa toimintaansa keskeytyksettä", sanoo Nokian logistiikka- ja tuotantojohtaja Juha Putkiranta. "Tämä on osa niitä toimia, joilla pyrimme sopeuttamaan globaalin logistiikka- ja tuotantoketjumme nykytilanteeseen."
 
Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi yhtiö aloittaa yt-neuvottelut suunnitelmasta vähentää noin 60 työntekijää yhtiön tukitoiminnoissa sekä suunnitelmasta lopettaa ja keskittää tiettyjä kehityshankkeita Services-yksikön New Businesses-toiminnossa, mikä merkitsisi noin 30 henkilön vähennystä.
 
Tänään ilmoitetut toimenpiteet ovat osa Nokian aiemmin ilmoittamia suunnitelmia liiketoimintansa ja kustannusrakenteensa sopeuttamisesta vastaamaan markkinatilannetta tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Nokia jatkaa edelleen toimintakulujensa kartoittamista kaikissa toiminnoissaan.
  
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, joka vie eteenpäin yhdistyvän Internet- ja viestintäteollisuuden kasvua ja muutosta. Laajan matkaviestinvalikoimansa avulla Nokia tarjoaa ihmisille elämyksiä musiikin, navigaation, videon, television, kuvien, pelien ja langattomien yrityspalvelujen alueilla. Avainasemassa ovat kuluttajille suunnatut Internet-palvelut sekä yritysratkaisut. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin.
  
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 3) kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän; 4) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä vaativat; 8) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja onnistuminen; 9) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata useita Nokian ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 11) Nokia Siemens Networksin kyky saavuttaa yhtiön muodostamisen johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa sekä menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja tukitoiminnot; 12) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 13) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 14) todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 15) kykymme ylläpitää menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 16) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 17) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja osarakenteita; 18) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 19) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 20) taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 21) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 22) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 23) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 25) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 26) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 28) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; ja 29) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2007 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-25 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.
 
Lisätietoja tiedotusvälineille:
 
Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
 
  
Nokian henkilöstö vuoden 2008 lopussa Nokia Siemens Networks pois lukien
 
Globaalisti 68 150
Suomessa 16 134
- Pääkaupunkiseutu  4 900
- Varsinais-Suomi (Salo & Turku)   5 300
- Tampere 2 950
- Oulu 2 650
- Jyväskylä 320
 
Nokian T&K-henkilöstö vuoden 2008 lopussa Nokia Siemens Networks pois lukien
Globaalisti 14 700 henkilöä, Suomessa noin 8 850if you wish to unsubscribe, please go to:
http://www.nokia.com/A4126605

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs