Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Laajakaistaoperaattorit ovat parantaneet tapojaan - huomattavasti

EPSI Rating

Laajakaistaoperaattorit ovat parantaneet tapojaan - huomattavasti

Tiedote.
Julkaistu: 22.10.2012 klo 06:00
Julkaisija: EPSI Rating

 

ICT (Matkaviestintä, laajakaista ja maksu-TV)

- Asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating on vuodesta 2004 tutkinut Suomen telealan eri sektoreiden asiakastyytyväisyyttä ja rankannut asiakkaiden mielestä parhaat palveluiden toimittajat /brändit/ yhtiöt. Tänä vuonna tulos oli seuraava:

 

Kärkibrändit

Matkaviestinpalvelut

- yksityisasiakkaat: TeleFinland

- yritysasiakkaat: Saunalahti & Sonera

 

Kiinteä laajakaista

- yksityisasiakkaat: Saunalahti

- yritysasiakkaat: TDC

 

Langaton laajakaista

- yksityisasiakkaat: DNA

 

Maksu-TV

DNA Welho

 

Yleisiä tuloksia

• Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys on noussut kaikilla sektoreilla kun puolestaan yritysasiakkaiden tyytyväisyys on laskenut

• Kiinteässä laajakaistassa nähdään suurin parannus ja toimiala yltää all-time-high-tasoonsa

• Matkaviestinpalveluiden kuluttajapalvelut saavat selkeästi korkeimman arvosanan koko ICT-toimialalla, joskin kiinteä laajakaista on saavuttanut etumatkaa merkittävästi

• Vanhat asiakkaat ovat tuohtuneita siitä, että ainoastaan uudet asiakkaat palkitaan tarjouksilla

• Suomen matkaviestin- ja laajakaistapalvelut ovat edelleen Pohjoismaiden parhaimmat

 

Matkaviestinpalvelut lyhyesti

Yksityisasiakkaiden keskuudessa TeleFinland, Sonera ja Elisa ovat parantaneet eniten

• TeleFinland on vuoden suurin voittaja – parannusta on tullut kaikilla mittareilla ja brändi on kärjessä kun tarkastellaan tyytyväisyyttä

• Soneran uskollisuus on noussut tuntuvasti (+3,8)

 

• Operaattoreiden imago yritysasiakkaiden keskuudessa nousee jo neljättä vuotta peräkkäin – parannusta yhteensä on tullut 5,2 indeksiyksikköä

• Tyytyväisyyden osalta Saunalahti ja Sonera ovat kärjessä selkeällä erolla muihin

 

Kiinteä laajakaista lyhyesti

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys nousee toista vuotta peräkkäin – parissa vuodessa parannusta on tullut peräti 5,6 indeksiyksikköä. Kyseessä on huikea nousu jos tarkastellaan toimialoja yleensä.

• Parannusta nähdään kaikilla mittareilla – uskollisuus on kohentunut eniten (+3,6) ja vastine rahalle toiseksi eniten (+3,0)

• Saunalahden nousu on vakuuttava – parannusta on tullut melkein kaikilla aspekteilla ja tyytyväisyys on noussut häikäisevät 5,8 pistettä

• DNA Welho ja Sonera ovat myös parantaneet selvästi

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys on kokenut pienen notkahduksen sitten viime vuoden

• TDC on parantanut palveluitaan entisestään ja vakiinnuttaa ykkössijansa niin tyytyväisyydessä kuin kaikissa muissakin aspekteissa

• DNA, Elisa ja Sonera ovat miltei tasoissa kaikilla mittareilla

• Toimialan vastine rahalle on parantunut huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana (+6,0). Sama pätee myös imagoon, jossa parannusta on tullut (+4,5)

 

Liikkuva laajakaista lyhyesti

• Toimialan indekseissä ei nähdä suuria eroja, joskin tulosten muutokset vaihtelevat operaattoreittain

• DNA on parantanut merkittävästi ja sen tulos on noussut kaikilla mittareilla

• Saunalahti ja Sonera saavat tänä vuonna hieman alempia arvosanoja kuin viime vuonna

• Verkon kattavuus saa edelleen kritiikkiä

 

Maksu-TV lyhyesti

• DNA Welho on kohentanut tyytyväisyyttään ja jatkaa kärjessä

• Sonera ja Canal Digital seuraavat lähellä

• Elisa on ainoa operaattori joka ei ole parantanut palveluitaan

• Asiakkaat peräänkuuluttavat joustavampaa kanavapaketointia

 

Tämä on ote vuoden 2012 EPSI Rating kansainvälisestä tutkimuksesta. Tutkimus on tehty kaikkiaan 12 eri maassa. Maiden välinen vertailu löytyy tiedotteen viimeisestä osiosta. Matkaviestinpalvelut ja laajakaistaoperaattorit analysoitiin asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden mittareilla. Samalla tutkittiin niihin vaikuttavat aspektit kuten imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu ja hinta-laatusuhde. Jatkossa asiakastyytyväisyys nimetään usein EPSI:ksi ja asiakasuskollisuus loyalty:ksi. EPSI on lyhenne sanoista External Performance Satisfaction Index. Lisätietoa tutkimuksen toteuttamistavasta löytyy tiedotteen lopusta.

 

Indeksit ovat asteikolla 0-100 seuraavasti:

alle 60 huono taso

60 – 75 välttävä / tyydyttävä

75 – 100 hyvä / erittäin hyvä

 

1. Matkaviestinpalvelut, yksityisasiakkaat (B2C)

 

 

TeleFinland ponnisti tänä vuonna kärkeen monen vuoden kovan työn jälkeen – brändi on parantanut tyytyväisyyttään jatkuvasti viimeisen neljän vuoden aikana. TeleFinland saavuttaa parhaat tulokset kaikilla mittareilla. Sonerankin tulokset ovat kohentuneet huomattavasti. Saunalahti on puolestaan pudonnut tuntuvasti ja on nyt samalla tasolla kuin Elisa.

Koska vertailuryhmä ”muiden” markkinaosuus on toimialalla niin alhainen, on haastattelumäärä jäänyt liian pieneksi voidaksemme tieteellisesti taata tulosten laatua. Näin ollen ryhmän tuloksia ei ole julkaistu tänä vuonna.

 

2. Matkaviestinpalelut, yritysasiakkaat (B2B)

EPSI-mallissa tutkitaan viittä eri aspektia sekä kahta lopputulemaa (asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta). Yksi tärkeimipä aspekteja on yrityksen imago ja sitä tarkastellaan tässä osiossa matkaviestinnän B2B-segmentillä.

 

Matkaviestinnän yritysasiakaspuolella imago on noussut vuodesta 2009 lähtien. Sekä Sonera että Elisa ovat parantaneet imagojaan huomattavasti. Soneralla onkin nyt parempi imago yritysasiakkaiden keskuudessa kuin yksityisasiakkaiden keskuudessa, vaikka toimialatasolla B2C-puolen imago on korkeammalla kuin B2B-puolen.

Toimialalatasolla asiakastyytyväisyys on laskenut miltei olemattomasti, eikä suuria eroja nähdä operaattoreiden luvuissakaan. Saunalahti on mukana ensimmäistä kertaa ja jakaa kärkisijan Soneran kanssa.

 

3. Laajakaista, yksityisasiakkaat (B2C)

Kiinteä laajakaista on tämän vuoden suurin voittaja. Kuluttajien tyytyväisyys on noussut jopa 2,5 indeksipistettä toimialatasolla, mikä on merkittävä parannus. Viimekin vuonna tyytyväisyys kohentui toimialalla ja kahden vuoden aikana parannusta on tullut yhteensä 5,6 yksikköä. Toimialan luvut ovat nyt all-time-high-tasolla. Myös asiakasuskollisuus (+3,6) ja vastine rahalle (+3,0) ovat tänä vuonna nousseet huomattavasti.

Suurin yksittäinen muutos nähdään Saunalahden luvuissa – tyytyväisyys on tänä vuonna huikeat 5,9 indeksiyksikköä parempi kuin viime vuonna. Selkeää positiivista kehitystä havaitaan myös DNA Welhon ja Soneran toiminnoissa.

 

Liikkuva laajakaista:

 

Liikkuvassa laajakaistassa viime vuoden kärkibrändi Saunalahti on saanut antaa tilaa DNA:lle, jonka kehitys on vuoden aikana ollut vakuuttavaa. DNA on vahvoilla kaikilla mittareilla ja saavuttaa parhaat tulokset palvelulaadussa, vastineessa rahalle, asiakastyytyväisyydessä ja uskollisuudessa. 

 

 

4. Kiinteä laajakaista, yritysasiakkaat (B2B)

 

TDC jatkaa kärjessä. Sinänsä ryhmä "Muut" on saanut jopa vähän korkeammat pisteet, mutta ryhmä ei kuitenkaan sisällä yhtään yksittäistä operaattoria, jonka tulokset olisivat tieteellisesti hyväksyttäviä. Näin ollen kollektiiviryhmä ei ole todellinen kilpailija. Viime vuonna Finnet oli kutakuinkin samoissa luvuissa, mutta konsernin tyytyväisyys laskee tänä vuonna 2,6 indeksiyksikköä. 

Kolme asiakasmäärään nähden suurinta operaattoria ovat tasoissa – DNA on parantanut viimevuotisesta kun taas Elisan ja Soneran luvut ovat pudonneet. Tästä syystä koko toimialan tulokset ovat myös kokeneet pienen notkahduksen.

Toimialan vastine rahalle on kohentunut huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana (+6,0). Sama pätee myös imagoon, jossa parannusta on tullut (+4,5). 

 

5. Maksu-TV

DNA Welho on ykkönen kolmen-neljän indeksipisteen erolla Soneraan ja tämän vuoden tulokkaaseen Canal Digitaliin. Imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa ja palvelulaadussa DNA Welho ja Canal Digital ovat aika lailla tasoissa, mutta vastineessa rahalle, tyytyväisyydessä ja uskollisuudessa DNA Welho saavuttaa paremmat tulokset.

Sonera, DNA Welho ja PlusTV ovat parantaneet tuloksiaan viimevuotisesta. Koko toimialan tyytyväisyysindeksi on myös noussut 1,1 pisteellä.

Kanavapaketointi saa paljon risuja. Asiakkaat toivovat, että he itse saisivat koota omia kanavapaketteja.

6. Vertaus toimialojen välillä

Asiakastyytyväisyys on noussut kaikilla B2C-segmenteillä tänä vuonna, kun puolestaan B2B-segmenteillä päinvastainen trendi on havaittavissa. Matkaviestinnän B2C-puoli jatkaa kärjessä, joskin kiinteän laajakaistan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys on kirinyt eroa merkittävästi kiinni.

Yritysasiakkaat ovat yhtä tyytyväisiä sekä kiinteään laajakaistaan että matkaviestintään.

Toimialojen tulokset ovat kuitenkin vielä alhaisia verrattaessa esim. pankkialaan, jonka tyytyväisyysluvut olivat tänä vuonna 76,5 (B2C) ja 77,0 (B2B). 

 

7. Kansainvälinen katsaus

Löytyy oheistetusta tiedotteesta.

 

EPSI-tutkimuksen taustatiedot

Tutkimus pohjautuu n. 50.000 asiakkaan puhelinhaastatteluun. Yleiset tutkimustulokset ovat julkisia, mutta yksityiskohtaiset analyysit alan yrityksistä ovat luottamuksellisia. Haastattelut tehtiin syys-lokakuun aikana 2012. Haastateltavia pyydettiin antamaan arvionsa käyttämästään operaattorista. Mielipiteitä muista operaattoreista kuin itse käyttämästään ei huomioitu.

Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksipistettä koskien kaikkia indeksejä asteikolla 0-100.

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Operaattoreiden asiakastyytyväisyystutkimus on tehty samaan aikaan ja samalla tavalla kaikissa maissa. Suomen operaattoritutkimus on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

 

Suomessa tutkimuksesta vastaa toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

Lisätietoja ja haastatteluita varten:

Mats Nybondas, puh. (09) 2512 3616, mats.nybondas@epsi-finland.org

 

Professori Jan Eklöf puh: +46 7069 64185 jan.eklof@epsi-rating.com

Dr. Johan Parmler puh: +46 731 517598 johan.parmler@epsi-rating.com

 

www.epsi-finland.org

 

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs