Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisan ostotarjous Anvian osakkeista jatkuu 8.4.2016 saakka, Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia fortsätter till 8 april 2016

Elisa Oyj

Elisan ostotarjous Anvian osakkeista jatkuu 8.4.2016 saakka, Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia fortsätter till 8 april 2016

Tiedote.
Julkaistu: 29.03.2016 klo 09:08
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, lehdistötiedote 29.3.2016

Elisa jatkaa ostotarjousta Anvian kaikille osakkeenomistajille 8.4.2016 saakka hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Elisa on sitoutunut palveluiden kehittämiseen alueella ja mahdollisuus myydä osake Elisalle halutaan tarjota kaikille kiinnostuneille.

Päivittäinen osakekauppa Elisan myymälöissä ja Nordean konttoreissa on jatkunut erittäin vilkkaana. Jatkamalla ostotarjousta voidaan varmistaa, että kaikki halukkaat ehtivät tehdä osakekaupan tai antaa valtakirjan Elisalle, joka tukeeentistä kilpailukykyisemmänAnvian toiminnan kehittämistä yhtiön toimialueella.

– Kilpailukykyisten palveluiden kehittäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan asiakkaille on meille ykkösasia. Samoin investointien suuntaaminen tälle alueelle on erittäin tärkeää. Siksi haluamme kasvattaa omistustamme Anviassa. Anvian tekemien järjestelyiden myötä kiinnostus myydä osake nimenomaan Elisalle on ollut niin suurta, että päätimme jatkaa ostotarjousta vielä 8.4.2016 klo 18.00 saakka, kertoo talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen Elisalta.   

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi huhtikuussa 2015 yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen määräysvallan Anviassa.

Elisan tavoitteet ja ostotarjous lyhyesti

 • Anvian paikallisella osaamisella yhdistettynä Elisan investointi- ja kehitysvoimaan taataan parhaat palvelut pohjalaisille kuluttajille ja yrityksille.
 • Elisan tavoitteena on kasvattaa merkittävästi omistustaan Anviassa.
 • Tästä syystä olemme vielä valmiita tarjoamaan 2 000 euroa kaikille osakkeenomistajille. Tarjous on erittäin hyvä huomioiden Anvian kannattavuuskehitys ja muiden ostajien maksama hinta.
 • Elisa Anvian omistajana
  • tarjoaa laajempaa palveluvalikoimaa ja markkinajohtajan investointivoimaa kiinteään ja mobiiliin verkkoon
  • kehittää nykyisiä palveluita
  • työllistää, maksaa yhteisöveroja, tekee tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä
  • parantaa valtakunnallista ruotsinkielistä asiakaspalveluaan

Ostotarjouksen Elisalle järjestää Nordea Pankki Suomi Oyj. Pankki ei veloita osakkeen myynnistä kuluja ja Elisa maksaa kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Lisätietoja ostotarjouksesta ja Elisasta Anvian omistajana www.elisa.fi/anvia sekä palvelunumeroissa 010 2178 207 (suomeksi) ja 010 2178 208 (ruotsiksi) (8,8 snt/min)

Lisätietoja tiedotusvälineille: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

 

Elisa Abp pressmeddelande 29.3.2016

Elisas köpeanbud på aktierna i Anvia fortsätter till 8 april 2016

Elisa förlänger köpeanbudet till alla aktieägare i Anvia till 8 april till priset 2 000 euro per aktie. Elisa engagerar sig i utvecklingen av tjänsterna i regionen och vill därför bereda alla intresserade möjlighet att sälja sin aktie till Elisa.

Aktiehandeln har pågått mycket livligt varje dag i Elisas butiker och på Nordeas bankkontor.Genom att förlänga köpeanbudet vill Elisa säkerställa att alla som vill hinner genomföra transaktionen eller lämna fullmakt till Elisa, som  stöder utvecklingen av Anvias allt konkurrenskraftigare verksamhet på bolagets verksamhetsområde.

– Vi lägger högsta prioritet vid att ta fram konkurrenskraftiga tjänster för kunderna i Österbotten och Södra Österbotten. Likaså är det mycket viktigt att rikta investeringar till detta område. Därför vill vi utöka vårt innehav i Anvia. Efter de arrangemang som Anvia har genomfört har intresset för att sälja aktien till just Elisa varit så stort att vi beslutade att förlänga köpeanbudet till den 8 april 2016 klockan 18.00, säger Jari Kinnunen, ekonomi- och finansdirektör på Elisa.   

Konkurrens- och konsumentverket godkände i april 2015 ett företagsköp genom vilket Elisa förvärvade konkurrensrättsligt bestämmande inflytande i Anvia.

Elisas målsättning och anbud i korthet

 • Med Anvias lokala kompetens i kombination med Elisas investerings- och utvecklingsresurser kan vi garantera den bästa möjliga servicen för privat- och företagskunder i Österbotten.
 • Elisas mål är att betydligt öka sitt innehav i Anvia.
 • Därför är vi fortfarande villiga att bjuda 2 000 euro per aktie till alla aktieägare. Det är ett mycket bra anbud med tanke på Anvias lönsamhetsutveckling och det pris som andra köpare betalar.
 • Elisa som Anvias ägare
  • innebär ett bredare serviceutbud och det marknadsledande företagets möjligheter att investera i mobila och fasta nät
  • kommer att utveckla den befintliga servicen
  • ger sysselsättning, betalar samfundsskatt och bedriver samarbete med forskningsinstitut och läroanstalter
  • stärker sin svenskspråkiga kundservice i hela landet.

Köpeanbudets arrangör är Nordea Bank Finland Abp. Banken tar inte ut några avgifter för försäljningen av aktier och Elisa betalar överlåtelseskatten vid affären.

Ytterligare information om köpeanbudet och om Elisa som ägare i Anvia finns på www.elisa.fi/anvia eller servicenumren 010 2178 207 (på finska) och 010 2178 208 (på svenska) (8,8 c/min).

Information till medierna: Elisa Abp, Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2015 omsatte Elisa 1,57 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs