Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisa tekee ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille, Elisa lämnar ett köpeanbud till Anvias alla aktieägare

Elisa Oyj

Elisa tekee ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille, Elisa lämnar ett köpeanbud till Anvias alla aktieägare

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2015 klo 08:40
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, lehdistötiedote 15.4.2015

Elisa tekee ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille

Elisa tekee ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille 15.4.-8.5.2015 hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Tarjottava hinta on sama, jolla jo merkittävä määrä osakkeenomistajista myi osakkeensa Elisalle aikaisemman ostotarjouksen yhteydessä syksyllä 2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Elisan Anvia-omistuksen huhtikuussa. Omistuksen kasvu luo edellytyksiä Elisan ja Anvian yhteistyölle ja siten tukee alueen yritysten, kuntien ja kuluttajien kilpailukykyisten ICT-palvelujen kehittämistä myös tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa.

Elisan omistusosuus on noussut jo 26,8prosenttiin ja Elisa on Anvian suurin osakkeenomistaja. Elisa tekee 15.4.-8.5.2015 ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Ostotarjouksen Elisalle järjestää Nordea Pankki Suomi Oyj. Pankki ei veloita osakkeen myynnistä kulua ja Elisa maksaa kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron. Anvian osakkeenomistajat saavat ostotarjousta koskevan esitteen postissa.

- Uskomme vahvasti, että ostotarjouksen hyväksyminen on sekä Anvian osakkeenomistajien että asiakkaiden etujen mukaista. Elisa on voimakkaasti uusia palveluja kehittävä markkinajohtaja ja suurin Suomeen investoiva operaattori. Meillä on vankka paikalliskokemus ja toimintaa yli 50 paikkakunnalla. Teemme jatkossakin investointeja alueen kiinteään ja mobiiliin tietoliikenteeseen, kertoo Elisan talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen.

- Haluamme nyt syventää yhteistyötä Anvian kanssa ja luoda asiakkaille entistä kilpailukykyisempiä palveluita.  Digitalisaation nopea kehitys ja asiakkaiden muuttuvat  tarpeet luovat innostavia mahdollisuuksia henkilöstölle ja toiminnan kehittämiselle, Kinnunen jatkaa.

Elisa kutsuu Anvian osakkeenomistajat infotilaisuuksiin, jotka järjestetään

  • 20.4. klo 16.00-17.30 Seinäjoella (Törnävä-sali)
  • 20.4. klo 19.30-21.00 Vaasassa (Yliopiston Auditorio Wolff)

Paikkoja on rajoitetusti. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin 20.4. klo 10.00 mennessä numeroon 0800 96650 (suomeksi) 0800 96630 (ruotsiksi).

Lisätietoja ostotarjouksesta Anvian osakkeenomistajille www.elisa.fi/anvia ja www.nordea.fi/osakkeet  

Elisa Oyj:n pörssitiedotteet www.elisa.fi/sijoittajille

Lisätietoja: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,54 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

---

Elisa Abp, pressmeddelande 15/4 2015

Elisa lämnar ett köpeanbud till Anvias alla aktieägare

Elisa lämnar ett köpeanbud på 2 000 euro per aktie till Anvias alla aktieägare 15.4–8.5.2015. Anbudspriset är detsamma till vilket en stor del av aktieägarna sålde aktier till Elisa i samband med det tidigare köpeanbudet hösten 2014. Konkurrens- och konsumentverket godkände i april Elisas innehav i Anvia. Ett ökat innehav skapar förutsättningar för samarbetet mellan Elisa och Anvia och stöder därigenom utvecklingen av konkurrenskraftiga ICT-tjänster för företag, kommuner och konsumenter i regionen även i framtidens digitala värld.

Elisas innehav har redan ökat till 26,8procent, vilket innebär att Elisa är Anvias största aktieägare. Elisa lämnar ett köpeanbud på 2 000 euro per aktie till Anvias alla aktieägare 15.4–8.5.2015. Köpeanbudets arrangör är Nordea Bank Finland Abp. Banken tar inte ut några avgifter för försäljningen av aktier och Elisa betalar överlåtelseskatten vid affären. En broschyr om köpeanbudet postas till Anvias aktieägare.

- Vi är helt övertygade om att godkännandet av köpeanbudet gynnar både Anvias aktieägare och kunder. Elisa är en marknadsledande aktör som satsar kraftigt på utvecklingen av nya tjänster och den största operatören som investerar i Finland. Vi har gedigen lokal erfarenhet och verksamhet på över 50 orter. Vi kommer även framöver att investera i fasta och mobila nät i regionen, säger Elisas ekonomi- och finansdirektör Jari Kinnunen.

- Vi vill nu fördjupa samarbetet med Anvia och skapa konkurrenskraftiga tjänster åt kunderna. Digitaliseringens snabba utveckling och kundernas förändrade behov erbjuder inspirerande möjligheter för både personalen och utvecklingen av verksamheten, fortsätter Kinnunen.

Elisa bjuder in Anvias aktieägare till infomöten som ordnas

  • 20.4. kl. 16.00–17.30 i Seinäjoki (Törnävä-sali)
  • 20.4. kl. 19.30–21.00 i Vasa (Auditoriet Wolff vid Vasa universitet)

Antalet platser är begränsat. Vänligen anmäl dig till mötet före 20.4 kl. 10.00 på numret 0800 96650 (på finska) eller 0800 96630 (på svenska).

Ytterligare information om köpeanbudet till Anvias aktieägare www.elisa.fi/anvia och www.nordea.fi/aktier

Elisa Abp:s börsmeddelanden  www.elisa.fi/sijoittajille

Mer information: Elisa Abp, Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2014 omsatte Elisa 1,54 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs