Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisa tarjoaa kaikille Anvian osakkeenomistajille 2 000 euroa osakkeesta 8.3.2016 asti - Elisa erbjuder Anvias alla aktieägare 2 000 euro per aktie fram till den 8 mars 2016

Elisa Oyj

Elisa tarjoaa kaikille Anvian osakkeenomistajille 2 000 euroa osakkeesta 8.3.2016 asti - Elisa erbjuder Anvias alla aktieägare 2 000 euro per aktie fram till den 8 mars 2016

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2016 klo 08:31
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, lehdistötiedote 8.2.2016

Anvia Oyj:n suurin omistaja Elisa tekee kaikille Anvian osakkeenomistajille ostotarjouksen yhtiön osakkeista. Elisan tavoitteena on lisätä merkittävästi omistustaan Anviassa. Kasvavan omistuksen ansiosta voidaan paremmin yhdistää Anvian paikallinen osaaminen ja Elisan voimavarat tuottamaan entistä parempia ja monipuolisempia palveluja koko Anvian toimialueen asiakaskunnalle.

– Sitouduimme vuonna 2014 lähtemään mukaan Anvian pääomistajaksi ja panostamaan Pohjanmaalle. Alueen yhteisöverot kasvavat ja uusia työpaikkoja syntyy. Vahvistamme ruotsinkielistä asiakaspalveluamme ja varmistamme ruotsinkielisten tv-lähetysten laadukkaan toteutuksen jatkossakin. Rekrytoimme, teemme oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä ja olemme mukana tapahtumissa sekä sponsoritoiminnassa, kertoo Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Elisan ostotarjous 2 000 euron osakekohtaisella hinnalla on voimassa 8.3.2016 saakka.

– Anvian viime vuosien tuloskehitys on ollut huolestuttavaa tulevaisuuden palvelukehityksen ja osingonmaksun kannalta. Myös viime aikoina paikallisissa lehti-ilmoituksissa tarjottu hinta Anvian osakkeesta on laskenut ja olemme saaneet paljon yhteydenottoja osakkeenomistajilta, jotka haluaisivat myydä osakkeensa Elisalle aiemmin tarjotulla hinnalla. Päätimme nyt vielä tarjota kaikille osakkeenomistajille tasapuolisesti saman 2 000 euron hinnan 8.3 saakka, millä hinnalla iso osa omistajista myi omistuksensa Elisalle jo 2014–2015, Mattila kertoo.

Ostotarjouksen Elisalle järjestää Nordea Pankki Suomi Oyj. Pankki ei veloita osakkeen myynnistä kuluja ja Elisa maksaa kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron. Anvian osakkeenomistajat saavat ostotarjousta koskevan kirjeen postissa Elisalta ja menettelyohjeita omalta tilinhoitajaltaan.

– Tulemme olemaan yhteydessä osakkeenomistajiin, jotka voivat halutessaan myös antaa Elisalle valtakirjan Anvian yhtiökokoukseen. Paikallinen henkilöstömme keskustelee mielellään omistajien ja asiakkaiden kanssa. Järjestämme tilaisuuksia myös Elisan paikallisissa myymälöissä.

Elisan omistusosuus Anviasta on 30,3 prosenttia Anvian osakasluettelon mukaan ja 32,5 prosenttia laskettuna ilman Anvian omilla osakkeilla tehtyä järjestelyä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi huhtikuussa 2015 yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen määräysvallan Anviassa.

Elisan tavoitteet ja ostotarjous lyhyesti

 • Elisan tavoitteena on kasvattaa merkittävästi omistustaan Anviassa.
 • Anvian paikallinen osaaminen yhdistettynä Elisan investointi- ja kehitysvoimaan takaa parhaat palvelut pohjalaisille kuluttajille ja yrityksille.
 • Tästä syystä olemme vielä valmiita tarjoamaan 2 000 euroa kaikille osakkeenomistajille. Tarjous on erittäin hyvä huomioiden Anvian kannattavuuskehitys ja muiden ostajien maksama hinta.
 • Elisa Anvian omistajana
  • tarjoaa laajempaa palveluvalikoimaa ja markkinajohtajan investointivoimaa kiinteään ja mobiiliin verkkoon
  • kehittää nykyisiä palveluita
  • työllistää, maksaa yhteisöveroja, tekee tutkimus- ja oppilaitosyhteistyötä
  • parantaa valtakunnallista ruotsinkielistä asiakaspalveluaan
 • Olemme aktiivisia ja yhteydessä osakkeenomistajiin kirjeitse ja puhelimitse. Elisan edustajat keskustelevat mielellään palveluista ja ostotarjouksesta Elisan paikallisissa myymälöissä sekä osakkeenomistajille varatuissa palvelunumeroissa.

Lisätietoja ostotarjouksesta ja Elisasta Anvian omistajana www.elisa.fi/anvia sekä palvelunumeroissa 010 2178 207 (suomeksi) ja 010 2178 208 (ruotsiksi) (8,8 snt/min).

Lisätietoja tiedotusvälineille: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2015 oli 1,57 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

 

Elisa Abp pressmeddelande 8.2.2016

Elisa erbjuder Anvias alla aktieägare 2 000 euro per aktie fram till den 8 mars 2016

Elisa Abp, som är största ägaren i Anvia Abp, lämnar ett köpeanbud till samtliga aktieägare i Anvia om aktierna i Anvia. Elisas mål är att betydligt öka sitt innehav i Anvia. Ett större innehav ger bättre möjligheter att förena Anvias lokala kompetens med Elisas resurser och på så sätt ta fram bättre och mångsidigare tjänster för kunderna inom Anvias verksamhetsområde.

– Enligt vår utfästelse 2014 gick vi in som huvudägare i Anvia med målet att satsa i Österbotten. Bland annat ökar samfundsskattepotten och det uppkommer nya arbetstillfällen. Vi stärker vår svenska kundservice och säkerställer kvalitén på tv-sändningar på svenska även i framtiden. Vi rekryterar, samarbetar med läroanstalter och inom forskning, medverkar på olika evenemang och sponsorerar, säger Elisas vd Veli-Matti Mattila.

Elisas köpeanbud på 2 000 euro per aktie gäller till den 8 mars 2016.

– Anvias resultatutveckling de senaste åren har varit oroväckande med tanke på utvecklingen av servicen och utdelningen i framtiden.Det pris som bjuds för Anviaaktierna i de lokala tidningsannonserna har sjunkit, och många aktieägare har kontaktat oss med anledning av att de skulle vilja sälja sina aktier till Elisa till det tidigare anbudspriset. Nu har Elisa beslutat att bjuda alla aktieägare samma pris på 2 000 euro till den 8 mars 2016, för vilket pris en stor del av ägarna sålde sitt innehav till Elisa 2014–2015, Mattila säger.

Köpeanbudets arrangör är Nordea Bank Finland Abp. Banken tar inte ut några avgifter för försäljningen av aktier och Elisa betalar överlåtelseskatten vid affären. Anvias aktieägare får ett brev om köpeanbudet från Elisa på posten samt instruktioner från sin kontoförvaltare.

– Vi kontaktar även aktieägarna som även kan välja att ge Elisa fullmakt till Anvias bolagsstämma. Vår lokala personal diskuterar gärna med ägarna och kunderna. Dessutom ordnar vi möten i Elisas butiker på orten.

Elisas innehav i Anvia uppgår till 30,3 procent enligt Anvias aktieförteckning, och 32,5 procent exklusive arrangemanget med Anvias egna aktier.  Konkurrens- och konsumentverket godkände i april 2015 ett företagsköp genom vilket Elisa förvärvade konkurrensrättsligt bestämmande inflytande i Anvia.

Elisas målsättning och anbud i korthet

 • Elisas mål är att betydligt öka sitt innehav i Anvia.
 • Med Anvias lokala kompetens i kombination med Elisas investerings- och utvecklingsresurser kan vi garantera den bästa möjliga servicen för privat- och företagskunder i Österbotten.
 • Därför är vi fortfarande villiga att bjuda 2 000 euro per aktie till alla aktieägare. Det är ett mycket bra anbud med tanke på Anvias lönsamhetsutveckling och det pris som andra köpare betalar.
 • Elisa som Anvias ägare
  • innebär ett bredare serviceutbud och det marknadsledande företagets möjligheter att investera i mobila och fasta nät
  • kommer att utveckla den befintliga servicen
  • ger sysselsättning, betalar samfundsskatt och bedriver samarbete med forskningsinstitut och läroanstalter
  • stärker sin svenskspråkiga kundservice i hela landet.
 • Vi är aktiva och kontaktar aktieägarna per brev och telefon. Elisas representanter diskuterar gärna servicen och anbudet med dig i Elisas lokala butiker och på servicenummer som reserverats enkom för aktieägarna.

Ytterligare information om köpeanbudet och om Elisa som ägare i Anvia finns på www.elisa.fi/anvia  eller servicenumren 010 2178 207 (på finska) och 010 2178 208 (på svenska) (8,8 c/min).

Information till medierna: Elisa Abp, Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2015 omsatte Elisa 1,57 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs