Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Telekommunikaatio » Elisa jatkaa ostotarjousta kaikille Anvian osakkeenomistajille 15.5.2015 saakka, Elisa Abp:s köpeanbud till alla Anvias aktieägare fortsätter till 15.5.2015

Elisa Oyj

Elisa jatkaa ostotarjousta kaikille Anvian osakkeenomistajille 15.5.2015 saakka, Elisa Abp:s köpeanbud till alla Anvias aktieägare fortsätter till 15.5.2015

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2015 klo 09:32
Julkaisija: Elisa Oyj

Elisa Oyj, alueellinen lehdistötiedote 11.5.2015

Elisa jatkaa ostotarjousta kaikille Anvian osakkeenomistajille 15.5.2015 saakka

Elisan ostotarjous kaikille Anvian osakkeenomistajille jatkuu perjantaihin 15.5.2015 klo 16.00 saakka. Hinta on edelleen sama 2 000 euroa osakkeelta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Elisa hankkii määräysvallan Anviassa.

- Kysyntä ostotarjoukseemme on ollut vilkasta. Koska kysyntä kasvoi ostotarjousajan loppua kohden mm. valtion myytyä Anvia-omistuksensa Elisalle, päätimme jatkaa tarjousaikaa vielä viikolla. Elisan omistuksen kasvun myötä pystymme yhdessä luomaan entistä parempia palveluja, mikä tuo merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä Anvian toimialueelle ja asiakkaille, kertoo Elisan talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen.

Ostotarjouksen järjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Lisätietoja osakkeenomistajille:

  • Lisätietoja Elisan tarjousesitteessä sekä omalta pankilta saamassasi kirjeessä, jossa hyväksymislomake ja ohjeet ostotarjouksen hyväksymiseksi
  • Jos et ole saanut pankiltasi ohjeita tai omistat paperimuotoisen osakkeen, voit hyväksyä ostotarjouksen Nordean konttorissa
  • Elisa ostajana maksaa kaupoista aiheutuvan varainsiirtoveron
  • Lisätietoja osoitteessa www.elisa.fi/anvia ja www.nordea.fi/osakkeet

Elisa Oyj:n pörssitiedotteet www.elisa.fi/sijoittajille

Lisätietoja: Elisa Oyj, Viestintä, puh. 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,54 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 100. www.elisa.fi

---

Elisa Abp, pressmeddelande 11/5 2015

Elisa Abp:s köpeanbud till alla Anvias aktieägare fortsätter  till 15.5.2015

Elisa förlänger  köpeanbudet på Anvia Abp:s aktier till Anvias aktieägare. Anbudstiden slutar 15.5.2015 kl. 16:00. Priset är  2 000 euro per aktie. Konkurrens- och konsumentverket har godkänt företagsaffären genom vilken Elisa får bestämmandeinflytande i Anvia.

- Efterfrågen på vårt köpeanbud har varit livlig. Eftersom efterfrågan steg mot slutet av köpeanbudstiden, bl.a. efter att staten sålt sin Anvia andel till Elisa, beslöt vi fortsättä köpeanbudstiden med en vecka. När Elisas innehav ökar kan vi tilsammans utveckla allt bättre tjänster, vilket medför betydande operativa och ekonomiska fördelar för Anvias verksamhetsregion och kunder, säger Elisas ekonomi- och finansdirektör Jari Kinnunen.

Köpeanbudets arrangör är Nordea Bank Finland Abp.

Information till Anvias aktieägare:

  • Du får ytterligare information om anbudet i Elisas prospekt och i brevet från din bank. En blankett för godkännande och instruktioner för godkännande av anbudet har bifogats till brevet.
  • Om du inte får instruktioner av din bank eller äger aktier på papper kan du godkänna köpeanbudet på Nordeas kontor
  • I egenskap av köpare betalar Elisa överlåtelseskatten för aff ären
  • Ytterligare information får du på www.elisa.fi/anvia eller www.nordea.fi/aktier

Elisa Abp:s börsmeddelanden www.elisa.fi/sijoittajille

Mer information: Elisa Abp, Kommunikation, tfn 050 305 1605, mediadesk@elisa.fi

Elisa är ett serviceföretag som erbjuder telekommunikation, ICT och onlinetjänster. Företagets kunder består av 2,3 miljoner konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Elisa erbjuder miljövänliga tjänster för kommunikation och underhållning samt arbetsredskap som förbättrar organisationers verksamhet och produktivitet. I Finland är Elisa marknadsledare inom mobilanslutningar. Samarbetet med Vodafone och Telenor möjliggör internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Elisa är offentligt noterat på Nasdaq Helsingfors-listan (för stora bolag) och har över 200 000 aktieägare. År 2014 omsatte Elisa 1,54 miljarder euro och hade 4 100 anställda. www.elisa.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs