Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Ytterligare höjning av fastighetsskatten för obebyggda byggplatser i huvudstadsregionen och dess kransområden

Valtiovarainministeriö

Ytterligare höjning av fastighetsskatten för obebyggda byggplatser i huvudstadsregionen och dess kransområden

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.06.2013 kl. 10:54
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår att 14 kommuner i huvudstadsregionen och dess kransområden skulle förpliktas att för obebyggda byggplatser i kommunen bestämma en skatteprocentsats som i stället för nuvarande en procentenhet är minst 1,5 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen. Maximiskatten ska i likhet med dagsläget vara tre procent.

Dessutom föreslås det att bestämmelserna enligt vilka de nämnda kommunerna kan avstå från att ta ut förhöjd fastighetsskatt för en byggplats som gränsar till en av samma ägare ägd byggplats där en bostadsbyggnad som ägaren själv använder för permanent boende är belägen, skulle slopas.

Lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen föreslås bli ändrad så att åldersavdrag som ska göras på återanskaffningsvärdet för konstruktioner som hör till ett vindkraftverk skulle vara 2,5 procent i stället för nuvarande 10 procent, och att beskattningsvärdet ska anses vara minst 40 procent av återanskaffningsvärdet i stället för nuvarande 20 procent.

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter föreslås bli ändrad så att Skatteförvaltningen ska kunna ge de kommunala myndigheterna mera omfattande uppgifter om fastigheter och om grunderna för fastighetsbeskattningen än för närvarande. Det föreslås att uppgifterna ska kunna ges för kommunernas registerförvaltning och bevakningen av skattetagarnas rätt.

Genom den särskilda skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är det enligt uppskattning möjligt att få tillgång till några hundratal byggplatser om året för bostadsproduktion i huvudstadsregionen. De nu föreslagna ändringarna effektiviserar denna verkan. Skatteprocenten för obebyggda byggplatser borde höjas i fyra kommuner och förhöjningen gäller ca 1 300 byggplatser. Utvidgningen av skatteunderlaget skulle beröra ca 550 byggplatser i 12 kommuner. Efter ändringen skulle fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser omfatta sammanlagt 3 500 byggplatser. Ändringen skulle utöka de berörda kommunernas skatteinkomster med knappa 2 miljoner euro.

Lagarna avses träda i kraft den 1januari 2014.

Förfrågningar: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs