Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Vapaavuori: Viktigt att effektivisera förebyggandet och hanteringen av finansmarknadskriser

Valtiovarainministeriö

Vapaavuori: Viktigt att effektivisera förebyggandet och hanteringen av finansmarknadskriser

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.03.2014 kl. 11:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp överlämnade den 27 mars 2014 åt minister Jan Vapaavuori, som svarar för finansmarknadsärenden, ett förslag med lagstiftningsändringar som effektiviserar beredskapen inför och hanteringen av finansmarknadskriser bland annat genom utvidgning av myndigheternas befogenheter och genom att ta ut stabilitetsutgifter hos branschen i förväg, vilka sedan ska användas till att finansiera kostnaderna för eventuella finansmarknadskriser.

-Grundandet av en ny myndighet för kontrollering av finansmarknadskriser och effektivare befogenheter för åtgärdandet av problemsituationer i tid innan krisen tillspetsas är en väsentlig del av medlen för förebyggande av kommande finansmarknadsstörningar, säger minister Vapaavuori.

Den nya Finansbranschens krishanteringsmyndighet ska svara för omstrukturering av inrättningars verksamhet och för eventuell nedmontering då förutsättningarna för krisadministration uppfylls. Myndighetens befogenheter föreslås även täcka förverkligandet av det s.k. placeraransvaret som ett led i täckandet av förlusterna. Finlands regering har aktivt drivit frågan om placeraransvar vid EU-förhandlingarna om bankunionen. Den föreslagna myndigheten ska agera som självständig myndighet inom finansministeriets förvaltningsområde. Myndigheten ska delta i arbetet som utförs av bankunionsländernas gemensamma krishanteringsråd.

-Arbetsgruppens förslag visar att det finns ett behov av att förnya spelreglerna och myndighetsstrukturerna för krishanteringen även i Finland. Lyckligtvis så kan vi genomföra dessa reformer nationellt under stabila förhållanden, konstaterar Vapaavuori.

Arbetsgruppen föreslår dessutom en ny fond utanför statsekonomin. Till fonden ska insamlas stabilitetsavgifter och insättningsgarantiavgifter som inlåningsbankerna utökat. Insättningsgarantin ska även i fortsättningen förbli nationell, men stabilitetsavgifterna ska överföras vidare till bankunionsländernas gemensamma krishanteringsfond.

Arbetsgruppen föreslår att medlen som fonderats i statsbudgeten i form av bankskatter skulle överföras i den nya fonden och tas i beaktande från och med 2015 som avdrag från stabilitetsavgifterna som tas ut hos inlåningsbanker i samma förhållande som bankerna betalat bankskatt.

-Arbetsgruppen har utfört ett grundligt och sakkunnigt arbete inom en strikt tidtabell. Mitt mål är att en regeringsproposition kunder överlämnas till riksdagen genast i början av höstsessionen så att lagstiftningen kunde träda i kraft vid ingången av nästa år, såsom planerats, säger minister Vapaavuori.

Förfrågningar:

Pete Pokkinen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 02950 63533

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs