Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Valtiovarainministeriö pyytää lausunnot julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen ehdotuksista

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö pyytää lausunnot julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen ehdotuksista

Tiedote.
Julkaistu: 26.06.2013 klo 16:06
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön tammikuussa 2012 asettaman julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014) ehdotukset ovat valmistuneet. Ministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle loppuraportin, joka sisältää hallituksen esitysluonnoksen laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Myös muut tahot kuin ne, joille lausuntopyyntö on lähetetty, voivat lausua asiasta.  Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriöön 13.9.2013 mennessä.

Asiakaspalvelu2014-hanke ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan kunnat vastaavat julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Vähintään 90 prosentilla palvelupisteen vaikutusalueen asukkaista on pisteeseen enintään 40 kilometrin matka.

Lakiehdotuksen mukaan yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjoavat aina palveluitaan ylläpitäjäkunta sekä poliisin lupahallinto, Verohallinto, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Sopimuksen perusteella pisteissä tarjoavat palvelujaan lisäksi Kansaneläkelaitos ja Maanmittauslaitos sekä muut valtion viranomaiset. Samoihin tiloihin voi sijoittua myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Asiakasta palvellaan yhteisissä asiakaspalvelupisteissä joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Henkilökohtaista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Silloin, kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai paikan päällä asiakaspalvelupisteessä. Asiakas ohjataan ensisijaisesti käyttämään sähköisiä palveluja, jos hänen tarvitsemansa palvelu on saatavilla sähköisenä.

Myös otankantaa.fi -sivustolla avataan kesän ja alkusyksyn ajaksi kaikille avoin keskustelu loppuraportin ehdotuksista. Ministeriö esittelee ehdotuksia elokuussa (viikot 33–34) Mikkelissä, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä järjestettävissä aluetilaisuuksissa.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät kysymykset
Loppuraportti (sis. hallituksen esitysluonnos)
Hankesivusto

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs