Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Valtion taloushallinnon strategia 2020 on valmistunut

Valtiovarainministeriö

Valtion taloushallinnon strategia 2020 on valmistunut

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2014 klo 12:52
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtion taloushallinnon strategia ohjaa taloushallinnon tehokasta hoitoa ja kehittää taloushallintoa johtamista ja substanssitoimintaa tukevana toimintona. Strategia on laadittu valtiovarainministeriön asettamassa Taloushallinto 2020 -hankkeessa.

Valtion taloushallinnon visio vuodelle 2020 on Taloushallinnosta talouden hallintaan. Vision perustana on tavoite kehittää taloustiedon tuottamista entistä voimakkaammin päätöksentekoa tukevaksi toiminnaksi. Tämä tapahtuu prosessien kehittämisen ja automatisoinnin sekä taloushallinnon henkilöstön työn painopisteen siirtämisen avulla.

Taloushallinnon tuottamalla tiedolla tuetaan johtamista sekä tiedon hyödyntämistä koko budjettitalouden tietotarpeissa, kuten virastojen toiminnan suunnittelussa, budjetoinnissa, säädösvalmistelussa, hankesuunnittelussa ja tulosohjauksessa. Tavoitteena on selkeyttää valtion taloushallinnon toimijoiden rooleja, työnjakoa ja vastuita päällekkäisen työn poistamiseksi. Lisäksi panostetaan kehittämisen jatkuvuuteen.

Taloushallinnon yhteiset prosessit ja tietojärjestelmät saatetaan kaikkien toimijoiden käyttöön tuottavuuden edistämiseksi ja tietotuotannon tehostamiseksi. Lisäksi varmistetaan niiden tehokas toimivuus kokonaisuutena. Tietojärjestelmien riskejä hallitaan testauksen ja varautumissuunnittelun avulla. Taloushallinnon toimijoiden osaamisen kehittämiseen ja muuttuvien tarpeiden mukaisen ammattitaidon hankkimiseen panostetaan. Taloushallinnon toimijoiden resursointi koordinoidaan tehtäväjaon mukaisesti.

Strategian toteuttamisen keinoja ovat mm. keskittyminen olennaisuuteen, Palkeet-palvelukeskuksen käyttöasteen nosto, automatisoidut ja tehokkaat prosessit, tuottavuuskehitystä tukeva tietojärjestelmä sekä tarpeettomista toimintatavoista luopuminen.

Lisätietoja: Budjettineuvos Tomi Hytönen, 02955 30279, budjettineuvos Elina Selinheimo, 02955 30127

Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs