Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Valio Olo - uusi kokonaisvaltainen hyvinvointipalvelu yrityksille

Valio Olo - uusi kokonaisvaltainen hyvinvointipalvelu yrityksille

Julkaistu: 26.01.2009 klo 13:53
Julkaisija:

Valio laajentaa liiketoimintaansa tuotteiden myynnistä palvelujen myyntiin. Valion uusi liiketoimintayksikkö Valio Olo -hyvinvointipalvelut valmentaa työyhteisöjä ja yritysten henkilöstöä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kokonaismallilla.

Valio laajentaa liiketoimintaansa tuotteiden myynnistä palvelujen myyntiin. Valion uusi liiketoimintayksikkö Valio Olo -hyvinvointipalvelut valmentaa työyhteisöjä ja yritysten henkilöstöä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kokonaismallilla. Asiakas saa "yhdeltä luukulta" tarvitsemansa räätälöidyt palvelut, joilla lisätään henkilöstön hyvinvointia. Palvelukonsepti on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Nykyisessä tiukassa taloustilanteessa osaavien henkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen nousee entistäkin tärkeämmäksi. Fyysisen kunnon heikentyminen näkyy niin työssä kuin vetämättömyytenä vapaa-aikana. Ravintotottumuksiin tarvitaan maalaisjärkeä ja energiatasapainon löytymistä.

Valio Olo -hyvinvointipalvelun kokonaisuus räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Yritys saa käyttöönsä hyvinvointipäällikön, joka haastattelee yrityksen johtoa ja henkilöstöä. Työyhteisön toimivuutta, fyysistä kuntoa ja ravintotottumuksia selvittävien kartoitusten jälkeen laaditaan hyvinvointisuunnitelmat sekä organisaatio- että yksilötasolle ja mittarit tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. Tavoitteena on usein kustannusten säästäminen esimerkiksi sairauspoissaolojen vähenemisen kautta.

Valmennus voi olla koulutusta, henkilökohtaisia liikunta- ja ravitsemussuunnitelmia ja niiden seurantaa, yksilöllisiä tai pienryhmissä tapahtuvia tempauksia liikunnan, ravinnon tai vaikkapa kokkikurssin merkeissä tai neuvontaa työterveyshuollon järjestämiseksi. Kantava ajatus on, että toiminnan pitää olla henkilökohtaisesti motivoivaa ja hauskaa!


Vastuu hyvinvoinnista

Hyvinvointipalveluille on kasvava kysyntä yrityksissä, ja Valiossa on yrityksen arvon "Vastuu hyvinvoinnista" mukaisesti pitkään sovellettu hyviksi koettuja henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon toimintamalleja. Valio on lisäksi ravitsemuksen asiantuntija ja edelläkävijä terveysvaikutteisten maitotuotteiden tutkimuksessa. Valio Olo
-hyvinvointipalvelun tarjoama ravinto-opastus perustuu kansainvälisiin ravitsemussuosituksiin.

- Emme ole yrittäneetkään keksiä "pyörää uudelleen", vaan jalostaneet Valiossa hyviksi koettuja toimintamalleja, tuoneet mukaan uusia elementtejä ja näistä eri osa-alueista 2,5 vuotta kestäneen prosessin aikana rakentaneet uuden kokonaisvaltaisen toimintamallin, kertoo Olo-liiketoiminnan johtaja Risto Hietala.


Positiivisuus, sallivuus ja maalaisjärki

Valio Olo -palvelu kattaa fyysisen hyvinvoinnin osa-alueet, ravinnon ja liikunnan sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Valmennustapaa kuvaavat sanat "positiivisuus, sallivuus ja maalaisjärki". Valmennussuunnitelma huomioi yksilön elämäntilanteen ja arjen kokonaisuuden motivoivalla ja ratkaisukeskeisellä otteella.

Valio Olo ei ole työterveyshuoltoa, mutta se toimii tiiviissä yhteistyössä sekä työterveyshuollon että henkilöstöasioista vastaavien kanssa. Tavoitteena voi olla tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy, stressin hallinta tai lisääntyvät voimavarat.


Olo-valmennusmetodi motivoi!

Valio Olo:n hyvinvointipäällikkö tuottaa ne palvelut, jotka asiakas haluaa omassa yrityksessään toteuttaa henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi.

- Olo-hyvinvointivalmennuksen prosessi kunnioittaa yksilön arvoja ja tavoitteita sekä huomioi elämäntilanteen kokonaisuuden. Tietoa ravinnosta ja liikunnasta on ihmisillä jo paljon, mutta motivoitumisen ja elämäntapamuu-tosten toteuttamisen perään haikaillaan, toteaa hyvinvointipäällikkö Sirpa Arvonen.

- Tuloksiin päästään, kun Olo-valmentajien tukemina sovelletaan tietoa omaan kehoon ja huomioidaan eri tekijöiden vaikutukset elämäntapoihin. Usein syödään tunteisiin, kiireeseen, haasteisiin tai hemmotteluun. Muutok-sia yritetään tehdä urakalla ja kuurimaisesti. Pysyvät elämäntapamuutokset tapahtuvat askel kerrallaan ja pienissä konkreettisissa asioissa niin, että hyvä olo kannustaa jatkamaan, toteaa hyvinvointipäällikkö Kirsi Nurminen.


Toiminta alkanut pilotoinnilla

Olo-konseptia on kehitetty ja kokeiltu yhteistyössä mm. Digium Oy:n kanssa Espoossa. Digium on yksi nopeimmin kasvavia ohjelmistoyrityksiä Suomessa, ja sille on tärkeää asiakkaista huolehtiminen ja oman henkilöstön hyvinvointi.

- Jotta jatkossakin yrityksen nopea kasvu olisi mahdollista, aloitimme yhteistyön Valio Olo
-hyvinvointipalvelun kanssa keväällä 2008 ja tulokset osoittavat jo nyt, että suunta on oikea. Esimerkiksi korkeita verenpaineita ja kolesterolitasoja on onnistuttu laskemaan. Henkilöstö on kokenut myös yhteisöllisyyden lisääntyneen. Digiumin henkilöstötyytyväisyyden kokonaisarvosana asteikolla 1-5 on niinkin korkea kuin 4,3, kertoo Digiumin toimitus-johtaja Matti Heikkonen.

Työn luonne Digiumissa on usein kiireinen ja päivät venyvät. Valio Olo -palvelun jatkotavoitteeksi on määritelty jaksaminen ja stressin hallinta, jotta jatkossakin pystytään takaamaan asiakkaille korkea palvelutaso. Toteutuksessa tullaan hyödyntämään mm. alan viimeisintä tekniikkaa.

Valion Riihimäen tehtaalla Olo-valmennusta pilotoidaan 30 hengen ryhmälle, josta osa työskentelee kolmivuorotyössä. Tavoitteena on löytää oikeat, kustannustehokkaat toimintamallit haastavassa toimintaympäristössä.

Valio Olo -hyvinvointipalvelun tavoitteena on kasvaa siten, että muutaman vuoden kuluttua palvelun piirissä on tuhansia työtekijöitä kymmenissä yrityksissä.


Lisätiedot:

Valio Olo -hyvinvointipalvelut, johtaja Risto Hietala, p. 050 384 0176, risto.hietala(at)valio.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs