Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Väitös: Johdon laskentatoimen muutos julkisessa terveydenhoidossa

Oulun yliopisto

Väitös: Johdon laskentatoimen muutos julkisessa terveydenhoidossa

Tiedote.
Julkaistu: 09.06.2014 klo 12:41
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatyössä analysoidaan johdon laskentatoimen muutosprosessia julkisen sektorin terveydenhoidossa. Muutosta tarkastellaan kansallisesti yhtenäisen diagnoosiperustaisen ryhmittelyjärjestelmän (Diagnosis Related Grouping, DRG) käyttöönottoprosessin kautta. DRG on järjestelmä, jossa luokitellaan terveydenhoidon diagnoosit ryhmiin palvelujen tuotteistusta ja hinnoittelua varten. Järjestelmää on esitetty ratkaisuna kustannuslaskentaan ja budjetointiin. Väitöskirjatyön käytännön motivaationa on analysoida muutoksen asettumista organisaatioiden käytäntöihin. Väitöskirjatyön teoreettisena motivaationa on edistää käsitystä muutoksesta, joka johtuu kansallisesti yhtenäisen järjestelmän käyttöönotosta. Tarkoituksena on lisätä tietoa muutoksen tutkimisesta.

Tulokset tuovat esille, kuinka kahden teorian metodologinen käyttö rikastuttaa ja laajentaa näkemystä johdon laskentatoimen muutosprosessista. Esimerkiksi analysoitaessa DRG-järjestelmän epäyhtenäistä käyttöä tutkimatta toimijoiden toimintaa toimijaverkostoteoriaa hyödyntäen, tulokset voisivat tältä osin olla erilaiset. Erityisesti tämä väitöskirjatyö osoittaa, kuinka tärkeää julkisen sektorin johdon laskentajärjestelmien käyttöönoton muutosprosessia tutkittaessa on tarkastella myös toimijoiden toimintaa.

Idea DRG-järjestelmästä esitettiin Suomessa melkein kaksikymmentä vuotta sitten. Tulokset osoittavat, että sen leviäminen on ollut hyvin hidasta. Aikaisempien tutkimusten mukaan institutionaalisen ympäristön katsotaan painostavan organisaatioita, jotta ne ottaisivat käyttöön uusia menetelmiä, jotka ovat yhdenmukaiset muiden institutionaalisten käytänteiden kanssa. Suomen hajautetussa terveydenhoidossa esitetään epäsuoraa painetta, mutta sen voima muutokseen ei ole vahva.

Väitöskirjatyö tuo esille, miten suurien instituutioiden, kuten Suomen terveydenhoidon, vastuun hajautuessa myös reformit hidastuvat ja hajautuvat. Institutionaalisten voimien heikentyessä organisaatioiden voima ajaa asioita näyttää kuitenkin vahvistuvan.

- - -

Kauppatieteiden maisteri Hannele Kantola väittelee Oulun yliopistossa 13.6.2014. Johdon laskentatoimen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Management Accounting change in public health care (Johdon laskentatoimen muutos julkisessa terveydenhoidossa). Vastaväittäjänä toimii professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Janne Järvinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kauppatieteiden maisteri Hannele Kantola

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
050 350 3702

Tiedekunta ja laitos:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 534 4341
hannele.kantola@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0468-0

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs