Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Väitös: Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta

Oulun yliopisto

Väitös: Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2015 klo 08:15
Julkaisija: Oulun yliopisto

Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta

Osakesidonnaisten palkitsemisjärjestelmien merkitys on kasvanut viime vuosikymmeninä dramaattisesti. Osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja osakeomistuksen uskotaan pääasiallisesti lisäävän yrityksen arvoa motivoimalla yritysten ylintä johtoa, jotka tekevät strategisia päätöksiä. Väitöskirjassa tarkasteltiin ensinnäkin osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja osakeomistusten vaikutuksia yritysten suorituskykyyn ja riskinottoon lähestymällä kysymystä uusilla tavoilla. Toiseksi väitöskirja tarkasteli osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien sivuvaikutuksia ja yritysten reagointia palkitsemisjärjestelmiä koskeviin säännöksiin. Kokonaisuudessa väitöskirjan tulokset ovat mielenkiintoisia pörssiyritysten osakeomistajille, yritysjohtajien palkitsemisneuvonantajille sekä yritysten hallituksien jäsenille.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin pörssiyritysten ylimmän johdon osakeomistuksen ja yrityksen tulevan kannattavuuden välisen suhteen tutkimuksessa kehitetyn osakeomistusmittarin avulla. Tämän osatutkimuksen tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimet ovat taloudellisesti merkittävämpiä silloin, kun ne on mitattu suhteessa toimitusjohtajan varallisuuteen sen sijaan, että ne olisi mitattu suhteessa yrityksen markkina-arvoon. Tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimien ja yrityksen tulevan kannattavuuden välillä on positiivinen suhde. Toisen osatutkimuksen tulosten mukaan ylimmän johdon osakeoptioiden riskinottokannustimet lisäävät yrityksen riskinottoa asiakasluotoissaan. Kolmas osatutkimus antaa empiiristä näyttöä siitä, että yritykset ajoittavat osakeluovutuspäivät minimoidakseen palkitsemiskustannuksia tilinpäätöksissään. Neljännessä osatutkimuksessa havaittiin käänteinen suhde toimitusjohtajan käteisosinkojen ja -palkan välillä, mikä viittaa siihen, että osakeomistus ja käteispalkan rakenne ovat epäsuoranaisesti yhteydessä toisiinsa osinkojen kautta.

- - -

Kauppatieteiden maisteri Anna Elsilä väittelee Oulun yliopistossa 10.4.2015. Laskentatoimen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Essays on executive equity-based compensation and equity ownership (Esseitä toimitusjohtajien osakesidonnaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksesta). Vastaväittäjänä toimii professori Eva Liljeblom Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Juha-Pekka Kallunki. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-Salissa (TA105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kauppatieteiden maisteri Anna Elsilä

Tiedekunta ja yksikkö:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu / laskentatoimi
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
anna.elsila@oulu.fi
040 68 77 110

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0735-3

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs