Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset voimaan

Valtiovarainministeriö

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset voimaan

Tiedote.
Julkaistu: 25.03.2014 klo 11:53
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Lainsäädäntöpaketti vaihtoehtorahastojen hoitajista tuli voimaan 15.3.2014. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun EU-direktiivin edellyttämä sääntely pannaan Suomessa lainsäädännön ohella  täytäntöön valtiovarainministeriön asetuksilla. Asetukset tulevat voimaan 29.3.2014.

Koska vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki (AIFML) on Suomessa uutta lainsäädäntöä, sen nojalla annetaan viisi uutta valtiovarainministeriön asetusta. Lisäksi korvataan kokonaan kuusi asetusta, jotka täydentävät sijoitusrahastolakia, kiinteistörahastolakia ja sijoituspalvelulakia. Tiettyjen rahoitusmarkkinatoimijoiden omistajakontrollia koskeva valtioneuvoston asetus kumotaan ja säädetään uudelleen.

Mikä muuttuu uusien asetusten myötä

Asetuksessa vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta säädetään muun muassa vaihtoehtorahastojen hoitajan raportoinnista Finanssivalvonnalle. Lisäksi säädetään eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja sijoittajille annettavista tiedoista.

Asetukset sisältävät yksityiskohtaisia perusteita, joiden nojalla Finanssivalvonta voi myöntää poikkeuksia ei-ammattimaiselle asiakkaalle tarjottavasta vaihtoehtorahastosta. Sääntelyssä huomioidaan ei-ammattimaisten asiakkaiden ryhmittelyä selkeyttävä ero kuluttajien ja muiden ei-ammattimaisten asiakkaiden välillä.

Markkinaosapuolten kannalta keskeisiä ovat myös 1) vaihtoehtorahastojen hoitajan ja säilytysyhteisön toimiluvan hakemista tarkentava asetus, 2) asetus vaihtoehtorahastojen hoitajan säilytysyhteisön velvollisuuksista sekä 3) laintasoista palkitsemissääntelyä merkittävästi täsmentävä asetus vaihtoehtorahastojen hoitajan palkitsemisjärjestelmästä.

Esittelymuistiosta apua uuden lainsäädännön tulkintaan

Asetusten valmistelun keskeisiä lähtökohtia ovat markkinaosapuolen koon ja toiminnan riskillisyyden huomioon ottava suhteellisuusperiaate sekä kysymys Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n lausuntojen, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta.

Näitä kysymyksiä on tarkasteltu perusteellisesti asetusten esittelymuistiossa. Julkaistun muistion toivotaan tarjoavan tulkinta-apua uuden, laajan lainsäädännön soveltamisessa.

Esittelymuistio: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, p. 02955 30215, etunimi.sukunimi@vm.fi

ylitarkastaja Janni Hiltunen, p. 02955 30590, etunimi.sukunimi@vm.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs