Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Vahva Kuntarahoitus valmistautuu haasteisiin

Kuntarahoitus

Vahva Kuntarahoitus valmistautuu haasteisiin

Julkaistu: 30.08.2010 klo 10:43
Julkaisija: Kuntarahoitus

Kuntarahoitus Oyj on pystynyt nopeasti vaihtelevassa toimintaympä¬ristössä jatkamaan tuloksellista toimintaansa. Yhtiön kasvu on jatkunut hyvänä ja hallittuna, ja vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon liikevoitto kohoaa 31 miljoonaan euroon, kun vuonna 2009 koko vuoden liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa.

 

Osavuosikatsaustiedote

Julkaisuvapaa 27.8.2009

 

 

Vahva Kuntarahoitus valmistautuu haasteisiin

Kuntarahoitus Oyj on pystynyt nopeasti vaihtelevassa toimintaympä­ristössä jatkamaan tuloksellista toimintaansa. Yhtiön kasvu on jatkunut hyvänä ja hallittuna, ja vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon liikevoitto kohoaa 31 miljoonaan euroon, kun vuonna 2009 koko vuoden liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa.


Antolainauksen markkinaosuus edelleen suuri

Kuntien investoinnit ja niistä joh­tuva kuntasektorin rahoitustarve on pysynyt samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Myös Kuntarahoituksen antolainauksen kysyntä on vuoden 2010 alkupuoliskolla jatkunut vilkkaana. Pitkäaikainen antolainakanta oli kesäkuun lopussa 10 815 miljoonaa euroa (31.12.2009: 9 741 miljoonaa euroa). Lai­nakanta kasvoi vuoden 2009 lopusta 11,0 % ja vuoden 2009 kesäkuun lopusta 23,3 %. Antolainauksessa kilpailutilanne ei ole palau­tunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle ja  Kuntarahoituksen markkinaosuus on säilynyt korkealla tasolla.

 

Kuntien omistamien yhtiöiden tarjouspyyntöjen määrä on laskenut viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Myös valtion tukeman asuntotuotannon rahoityspyynnöt ovat laskeneet vuoden 2009 ennätyskorkeista tasoista, mutta ovat yhä pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

 

Kilpailukykyistä varainhankintaa maailmalta


Suomen valtion ja kuntien erinomaisen luottokelpoi­suuden ansiosta Kuntarahoituksen varainhankinta on jatkunut menestyksellisenä ja varainhankinnan kustannustaso on onnistuttu pitämään kilpailukykyisellä tasolla.

 

Pitkäaikaista varainhankintaa tehtiin tammi–kesäkuussa 3 155 miljoonan euron edestä (1.1.–30.6.2009: 3 937 miljoonaa euroa). Emoyhtiön koko varainhankinnan määrä kesäkuun lopussa oli 16 438 miljoonaa euroa (31.12.2009: 13 136 miljoonaa euroa). Tästä 20 % oli euromääräistä ja 80 % muissa valuutoissa.

 

Uutena palvelumuotona rahoitusleasing

Laajentaakseen palvelutarjontaansa Kuntarahoitus aloitti alkuvuonna rahoitusleasing-toiminnan. Tavoitteena on tuoda lea­singmarkkinoille lisää läpinäkyvyyttä ja tarjontaa. Kuntarahoituksen asiakkaat ovat ottaneet uuden rahoitustuotteen hyvin vastaan. Yhtiö koetaan uutena ja luotet­tavana kumppanina, joka tuo markkinoille lisää kilpailua.

 Tuloksellisellisesta toiminnasta huolimatta edessä on suuria haasteita

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio on huolissaan kuntien kohtuuhintaisen rahoituksen saannista tulevaisuudessa: “Mikäli EU:n komission valmistelemat muutokset luottolaitosdirektiiviin astuvat voimaan kaavaillussa muodossa, ne koskevat myös Kuntarahoituksen asiakkaita ja omistajatahoja. Baselin pankkivalvontakomitean ja EU-komission säädösmuutosesitykset merkitsisivät Kunta­rahoituksen kaltaisille erityisluottolaitoksille vakavia haasteita toimintojen sopeuttamisessa, jos pääomavaateita kiristettäi­siin sekä laadullisesti että määrällisesti. Kuntarahoituksen olisi todennäköisesti pakko rajoittaa toimintansa volyymia, minkä seurauksena lainarahan hinta asiakkaillemme kohoaisi.

 

EU:n luottolaitosdirektiivi ei kaa­vaillussa muodossaan tunnista Kuntarahoituk­sen kaltaisten matalalla riskiprofiililla toimivien luottolaitosten tilannetta. Sääntelyä tarvi­taan myös tulevaisuudessa, mutta esitetty pääomavaatimusten nousu kaven­taisi toimintaedellytyksiä rahoitusmaailman terveimmiltä toimijoilta. Mikäli haluamme turvata kohtuuhintaisen lainarahan kun­nille, päättäjien tulisi ymmärtää päätöksensä vaikutukset ennalta eikä vasta päätöksenteon jälkeen.”

 

Kuntarahoitus Oyj

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856

Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953 

 

Kuntarahoitus Oyj on Suomen kuntien, Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen valtion yhdessä omistama kuntasektorin ja valtion tukeman asuntotuotannon rahoittamiseen erikoistunut luottolaitos ja Kuntarahoitus-konsernin emoyhtiö. Yhtiön toiminta-ajatuksena on varmistaa asiakkailleen edulliset rahoituspalvelut, toimia tehokkaasti ja kasvaa kannattavasti. Konsernin tase 30.6.2010 oli 19,4 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tarjoaa markkinaehtoisia rahoituspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, näiden määräysvallassa olevilla yhteisöille sekä yleishyödyllisille asuntoyhteisöille. Yhtiön varainhankinta, jolla on Kuntien takauskeskuksen takaus, toteutetaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja kotimaisilta sijoittajilta. Varat käytetään sosiaalisiin ja yleishyödyllisiin palvelukohteisiin, esimerkiksi kouluihin, asuntoihin ja sairaaloihin. Konserniin kuuluu tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, joka tarjoaa rahoituksen neuvontapalveluja, kuten investointien rahoitusneuvontaa, rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjä, omaisuudenhoidon neuvontaa sekä erilaisia analyysipalveluja.
 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs