Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Uudet energialähteet ja energiansäästötoimet uhkaavat sähköyhtiöiden liiketulosta

Uudet energialähteet ja energiansäästötoimet uhkaavat sähköyhtiöiden liiketulosta

Tiedote.
Julkaistu: 11.02.2015 klo 08:23
Julkaisija: Accenture

Hajautetun energiantuotannon yleistyminen edellyttää sähköyhtiöiltä liiketoimintamallien uudistamista sekä uusia palvelumuotoja

Hajautettujen energialähteiden ja energiatehokkuuden lisääntyminen voi muuttaa sähkön kysyntää merkittävästi ja aiheuttaa energiayhtiöille Euroopassa vuosittain jopa 61 miljardin euron tulonmenetykset vuoteen 2025 mennessä, käy ilmi Accenturen energiaverkkojen haasteita ja mahdollisuuksia kartoittavasta Digitally Enabled Grid -tutkimuksesta. Yhdysvalloissa energiayhtiöiden mahdollisiksi tulonmenetyksiksi arvioidaan 48 miljardia dollaria vuodessa.

Osana tutkimusta Accenture teki kyselytutkimuksen energiayhtiöiden johtajille. Tuloksista ilmenee, että näkemykset energiankysyntää muovaavien teknologioiden vaikutuksesta ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana. 61 prosenttia tutkimukseen osallistuneista johtajista uskoo hajautetun energiantuotannon, kuten aurinkopaneeleiden, pienentävän yhtiönsä liikevaihtoa huomattavasti tai kohtalaisesti, kun viime vuonna näin arvioi 43 prosenttia vastaajista.

”Tutkimuksen perusteella Accenture arvioi, että seuraavan kymmenen vuoden aikana sähköverkon kuormituksen pieneneminen aiheuttaa energiayhtiöille vuositasolla keskimäärin noin 39 miljardin euron tulonmenetykset Euroopassa”, toteaa Olli-Pekka Lumijärvi, Accenturen energiatoimialan johtaja Suomessa. ”Hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuusteknologioiden käyttöönotosta tulee vähitellen mahdollista ilman valtion tukia. Samalla niiden markkinaosuus kasvaa. Tähän kehitykseen ohjaa etenkin kuluttajien asenteiden muutos, teknologioiden aiempaa edullisemmat kustannukset sekä sähkön hinnan kohtuullinen nousu. Näin tulee tapahtumaan myös Suomessa.”

Sähköverkosta irtautuminen vielä epätodennäköistä
Huolimatta ennustuksista, joiden mukaan energiayhtiöitä uhkaa ”kuolemankierre”, Accenturen tutkimus osoittaa, että kuluttajien irtautuminen energiaverkosta tai energiaverkon jääminen varajärjestelmäksi on useiden kuluttajien kannalta epätodennäköistä ja taloudellisesti kannattamatonta. Pääsyynä tähän ovat vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen kustannukset sekä luonnolliset, esimerkiksi maantieteellisen sijainnin aiheuttamat rajoitukset.

Suurin osa (79 prosenttia) energiayhtiöiden johtajista uskoo, että ilman valtion tukia sähköverkosta irtautuminen ei ole kustannustehokasta kuluttajille ennen vuotta 2030 tai tätäkin myöhemmin. Arvioiden mukaan vain 11 prosenttia kuluttajista Euroopassa ja 12 prosenttia Yhdysvalloissa on energiaomavaraisia vuoteen 2035 mennessä.

Aurinkopaneelit kustannustehokas energialähde
Aurinkoenergian kustannukset ovat jo perinteisen energian kustannusten tasolla tai edullisempia useissa Yhdysvaltojen osavaltiossa. Accenturen analyysin mukaan ensi vuoteen mennessä sama kustannuskehitys tapahtuu Australiassa ja useimmissa EU-maissa lukuun ottamatta maita, kuten Suomi, joissa aurinko paistaa vähemmän, sekä Espanjaa, jossa teknologian käyttöönotolla on sääntelystä johtuvia esteitä.

”Vaikka ’kuolemankierre’ onkin myytti, energian kysyntää muuttavien teknologioiden lisääntyminen on todellinen uhka sähköyhtiöiden liiketoimintamalleille”, Lumijärvi jatkaa. ”Taloudellisen paineen lisäksi tämä aiheuttaa huomattavia haasteita sähköyhtiöiden toiminnalle, lisää verkon teknistä rasitusta sekä avaa energiatuotteiden ja -palveluiden markkinat uudelle kilpailulle.”

Lähes kaksi kolmasosaa (61 prosenttia) energiayhtiöiden johtajista uskoo sähköverkon häiriöiden lisääntyvän hajautetun ja uusiutuvien energialähteiden tuotannon pienjänniteliityntöjen takia 2020 mennessä. Edellisvuonna näin uskoi 41 prosenttia vastanneista. Yli puolet (53 prosenttia) uskoo myös uusiutuvien energialähteiden laajamittaisen käyttöönoton aiheuttavan katkoksia, kun edellisvuonna osuus oli 33 prosenttia.

Huomattava enemmistö tutkimukseen osallistujista uskoo kilpailun lisääntyvän informaation hyödyntämiseen liittyvissä palveluissa (92 prosenttia), hajautetussa energiantuotannossa (87 prosenttia), energiatehokkuuteen ja kysyntäjoustoon liittyvissä lisäpalveluissa sekä uusilla osa-alueilla kuten ladattavissa sähköajoneuvoissa ja latauspisteiden infrastruktuurissa (81 prosenttia).

”Selvitäkseen kysynnän huomattavista muutoksista sähköyhtiöiden täytyy muuttaa liiketoimintamallejaan perusteellisesti. Aikaisempaa monimutkaisemman ja hajaantuneemman verkon hallintaa tulisi helpottaa luomalla jakelujärjestelmän käyttöpalveluja”, Lumijärvi sanoo. ”Osana muutosta energiayhtiöiden tulisi panostaa aktiiviseen vuoropuheluun verkon toiminnasta vastaavien viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa sähkönjakeluliiketoiminnan turvaamiseksi pitkällä aikajänteellä. Tärkeitä toimenpiteitä ovat myös hinnastorakenteen uudistaminen, uusien markkinoiden avaaminen ja energiatukien huomioon ottaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi verkon optimoinnin automatisointi, sensoriteknologia ja reaaliaikainen analytiikka tarjoavat mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.”

Tietoja tutkimuksesta
Accenturen Digitally Enabled Grid -tutkimus kartoitti digitalisoituvan energiaverkon haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimus oli kaksiosainen. Ensin toteutettiin 85 energiayhtiöiden johtajien puhelinhaastattelut 20 maassa, joihin lukeutuvat Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina (ja Hongkong), Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Thaimaa ja Yhdysvallat. Lisäksi Accenture kehitti skenaariomallin arvioidakseen, kuinka hajautetut energianlähteet, energiatehokkuus, lämmityksen ja kuljetuksen sähköistäminen, energiansäästö ja kysyntäjousto vaikuttaisivat verkkoon ja liiketoimintamalleihin.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita.

Lisätietoja:
Hetta Huittinen, Accenture
Sähköposti: hetta.huittinen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 319 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs