Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » UPS:N 1,6 MILJARDIN PUHTAAMMAN AJOKILOMETRIN TAVOITE TÄYTEEN ETUAJASSA

UPS:N 1,6 MILJARDIN PUHTAAMMAN AJOKILOMETRIN TAVOITE TÄYTEEN ETUAJASSA

Tiedote.
Julkaistu: 03.08.2016 klo 13:45
Julkaisija: Tiedote

Yhteyshenkilö:

Kristen Petrella
404-828-4182
kpetrella@ups.com

  

Yli 7 200 puhtailla polttoaineilla toimivaa ajoneuvoa ovat "liikkuva tutkimuskeskus", joka ympäristöteknologiaa hyödyntämällä vie koko kuljetusalaa vauhdilla ympäristöystävällisempään suuntaan

 

ATLANTA 2.8.2016 – UPS (NYSE: UPS) ilmoitti saavuttaneensa korkeaa teknologiaa ja yksinomaan puhtaita polttoaineita hyödyntävälle ajokalustolleen asettamansa 1,6 miljardin ajokilometrin tavoitteen vuoden etuajassa. Samalla yhtiö haluaa juhlistaa tätä nyt jo kymmenen vuoden ikäistä "liikkuvaa tutkimuskeskusta" ("Rolling Laboratory") ja sen teiden päällä keräämää mittavaa tietoaineistoa.   UPS:n pitkäkestoinen sitoutuminen kestävään kehitykseen muuttaa kaupallista kuljetus- ja logistiikka-alaa, kasvattaa puhtaiden polttoaineiden myyntiä ja toimii kriittisten innovaatioiden veturina. Yhtiön kestävään kehityksen periaatteisiin liittyviä toimenpiteitä ja saavutuksia on käsitelty laajemmin sen tänään julkaisemassa 14. vuosittaisessa Kestävä kehitys -raportissa (Sustainability Report).

UPS:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja David Abney: "Ottaessamme tämän tutkimuskeskukseksi kutsumamme kaluston käyttöön asetimme samalla erittäin kunnianhimoisia kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Yksi näistä oli saada täyteen 1,6 miljardia yksinomaan puhtailla polttoaineilla ajettua kilometriä – matka, joka vastaa 4 000 matkaa kuuhun. Aivan tämän tason saavutukseen emme olleet ennen tätä päivää yltäneet, mutta vaihtoehtoisten polttoaineiden saralta meillä on itse asiassa kokemusta jo 1930-luvulla suorittamistamme sähköautokokeiluista asti. Palveluksessamme on nykyisin yli 100 000 kuljettajaa, jotka ajavat vuosittain yhteensä yli 4,8 miljardia kilometriä, joten yrityksemme ja meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että kykenemme täyttämään jatkuvasti kasvavan kansainvälisen kaupan asettamat kuljetusvaatimukset ympäristövaikutukset minimoivalla tavalla."

Vuonna 2012 UPS vahvisti sitoutumistaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön entisestään asettamalla tavoitteekseen ajaa 1,6 miljardia puhtailla polttoaineilla ajettua kilometriä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoite on nyt saavutettu vuoden etuajassa, ja tällä hetkellä jo 12 prosenttia UPS:n maantiekalustosta liikkuu tavanomaisen dieselin tai bensiinin sijaan jollakin vaihtoehtoisella polttoaineella, kuten uusiutuvalla maakaasulla tai uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla dieselillä.

“Emme ole koskaan kyseenalaistaneet vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirtymistä”, toteaa Mike Whitlatch, UPS:n globaaleista energiaratkaisuista ja energian hankinnasta vastaava varapuheenjohtaja. “Tämän sijaan keskeiseksi kysymykseksi tuli heti alussa se, miten saisimme vaihtoehtoiset polttoaineet käyttöön siten, että niistä saataisiin mahdollisimman paljon irti sekä UPS:n että ympäristön näkökulmasta. Nyt, yli 10 vuotta asian kanssa uurastettuamme olemme saavuttaneet tilanteen, jossa kyseisiä polttoaineita ja edistynyttä teknologiaa hyödyntävä kalustomme matkaa vähintään 1,6 miljoonaa kilometriä joka ikisen työpäivän aikana.”

UPS tuntee erilaisilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja edistyneillä teknologioilla saavutettavat edut, mutta samalla yhtiö tiedostaa myös, että moni näistä eduista realisoituu vain, mikäli ajoreitti ja olosuhteet ovat oikeat. UPS pyrkii ratkaisemaan tämän pulman etsimällä oikeita yhdistelmiä 7 200 ajoneuvosta koostuvan liikkuvan tutkimuskeskuksensa avulla. Lontoon tai Hampurin kaltaisissa tiheään rakennetuissa kaupunkiympäristöissä paras valinta saattaa olla tavallinen tai sähköavusteinen polkupyörä. Isommassa mittakaavassa Yhdysvalloissa suositaan ennen kaikkea hybridiautoja ja muualla tavallista tai uusiutuvaa maakaasua ja propaania hyödyntäviä autoja. Näitä ja muita tekijöitä analysoimalla UPS pyrkii panemaan erilaisia kestävän kehityksen periaatteita tukevia ratkaisuja täytäntöön samanaikaisesti kaikkialla maailmassa.

Abneyn mukaan "monissa ruuhkaisissa kaupungeissa luodaan jo nyt alueita, joilla pakokaasupäästöjä ei sallita lainkaan. UPS on tässä asiassa ajan hermolla ja aikoo hyödyntää sen myötä syntyvät liiketoimintamahdollisuudet investoimalla edistyksellisiin teknologioihin ja luomalla tätä hyödyntävän, aikaansa edellä olevan kaluston."

Vuoden 2016 päättyessä UPS:n vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja edistyneisiin teknologioihin vuodesta 2009 alkaen tekemien investointien yhteissumma tulee ylittämään 750 miljoonaa dollaria. Näiden investointien, eri valtioissa toteutettavien kestävää kehitystä tukevien päätösten ja yhtiön mittavan yhteistyöyritysverkoston avulla UPS on onnistunut laajentamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden ja näillä toimivien ajoneuvojen käyttöä sekä edistämään kyseisten ajoneuvojen edellyttämien rakenteiden ja verkostojen rakentamista kaikkialla maailmassa.

Matkan varrella UPS:lle on kertynyt myös paljon arvokasta tietoa, jota hyödyntämällä myös muiden yritysten saattaa olla helpompi tehdä pitkällä aikavälillä merkittävää hyötyä tuottavia ympäristöinvestointeja:

  • Kannusta innovointiin. Se mikä oli alussa vain "lähestymistapa", on sittemmin kasvanut kokonaiseksi kehitys- ja innovaatioympäristöksi, jonka toimintaan osallistuvat jakelijat, poliittiset päätöksentekijät ja kaikki muut sidosryhmät. UPS on hyödyntänyt logistiikka-alan osaamistaan ja 100 000 ajoneuvosta koostuvaa kalustoaan kannustaakseen puhtaiden polttoaineiden ja teknologioiden käyttöönottoa ja taloudellista hyödynnettävyyttä edistäviä infrastruktuurihankkeita.
  • Sopeuta ja räätälöi ratkaisu. Yleisesti täydellisenä pidetty ratkaisu ei välttämättä sovikaan kaikkialle. Yhdelle alueelle hyvin soveltuvat polttoaineet ja ajoneuvot eivät välttämättä sovi jollekin toiselle alueelle. Ajoneuvon ja polttoaineen valintaan vaikuttavat muun muassa mahdolliset teknologiarajoitteet, alueen infrastruktuuri, paikallisen hallinnon tekemät päätökset ja paikalliset ilmanlaatua koskevat tavoitteet.
  • Mikään ei voi korvata todellisesta maailmasta kerättyä tietoaineistoa. Telematiikan ja algoritmien avulla ajokilometrejä vähentävän ORION-järjestelmänsä (On-Road Integrated Optimization and Navigation) välityksellä UPS saa joka minuutti käyttöönsä 30 000 uutta kuljetusreittioptimointia. Soveltamalla tällaista massiivisen tietoaineiston keräämiseen perustuvaa menetelmää myös liikkuvaan tutkimuskeskukseen kuuluvissa ajoneuvoissaan UPS on onnistunut parantamaan näiden ajoneuvojen suorituskykyä ja samalla saavuttanut merkittäviä kustannussäästöjä. Kun ORION-järjestelmä on saatu käyttöön kaikissa ajoneuvoissa, sen odotetaan vuositasolla vähentävän UPS:n kokonaisajokilometrien määrää 160 miljoonalla kilometrillä, pienentävän yhtiön kasvihuonekaasupäästöjä 100 000 tonnia ja johtavan noin 37 miljoonan litran polttoainesäästöihin.
  • Johdon sitoutumisen on oltava vankkaa ja pitkäjänteistä. Pitkän aikavälin investoinnit eivät välttämättä tuota nopeita voittoja. Talous ja markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja investoinneille ja infrastruktuurihankkeille välttämätön poliittinen myötätuuli saattaa kääntyä hyvinkin odottamattomalla tavalla. UPS:ltä kesti yli kymmenen vuotta päästä tilanteeseen, jossa puhtaita teknologioita hyödyntävän kaluston ajamien kilometrien määrä on vihdoin lähtenyt lähes eksponentiaaliseen kasvuun. Ilman pitkäjänteistä sitoutumista olisimme luovuttaneet jo kauan sitten.
  • Tee yhteistyötä, markkinoi edistystäsi ja kerro siitä kaikille. Sidosryhmien suuntaan tapahtunut, edistystä ja opittua koskeva tiedotus ja se yhteistyö, jota UPS on tehnyt vaihtoehtoisia polttoaineita ja teknologioita kehittävien yritysten, voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, virastojen ja erilaisten kuljetusalan katto-organisaatioiden kanssa, ovat olleet avaintekijöitä, joita ilman UPS:n liikkuvan tutkimuskeskuksen saavuttama menestys olisi jäänyt haaveeksi. UPS tiedottaa ympäristöön liittyvistä toimenpiteistä ja saavutuksista vuotuisessa Kestävä kehitys -raportissaan, jossa listataan mm. vuotuiset CO2-päästöt, vuotuinen energian kulutus ja vaihtoehtoisia polttoaineita ja teknologioita hyödyntävillä ajoneuvoilla ajetut kilometrit. Yhdessä tarkasteltuna nämä tiedot ovat selvä todiste siitä positiivisesta vaikutuksesta, jonka yhtiö on onnistunut aikaansaamaan kestävä kehitys- ja sosiaalinen vastuu -ohjelmiensa avulla.

 

***Lisätietoja UPS:n kestävään kehitykseen liittyvistä hankkeista löytyy osoitteesta ups.com/sustainability. Media-aineistot (b-roll, valokuvat, videot, yms.) löytyvät osoitteesta sivu.

 

Liitetiedostot

 

Tietoa UPS:stä

UPS (NYSE: UPS) on maailman johtava logistiikka-alan yritys, jonka laaja ratkaisuvalikoima kattaa mm. paketti- ja rahtikuljetukset; kansainvälisen kaupan edistämisen ja edistynyttä teknologiaa hyödyntävät, liiketoiminnan hallinnointia helpottavat ratkaisut.   Me UPS:llä olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteita edistävällä tavalla – asiakkaidemme, ympäristön ja kaikkialla maailmassa palvelemiemme yhteisöjen parhaaksi.  Lue lisää hankkeistamme osoitteesta ups.com/sustainability. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Yhdysvaltojen Atlantassa, ja sen toiminta kattaa yli 220 eri maata ja aluetta maailmassa. UPS:n verkkosivut löydät osoitteesta ups.com® ja yhtiön virallinen blogi on luettavissa osoitteessa longitudes.ups.com. Jos haluat lukea virallisia UPS-uutisia, vieraile osoitteessa pressroom.ups.com/RSS.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs