Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Tutkimus: Työntekijän sisäinen motivaatio linkittyy hallinnantunteeseen ja autonomian kokemukseen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tutkimus: Työntekijän sisäinen motivaatio linkittyy hallinnantunteeseen ja autonomian kokemukseen

Tiedote.
Julkaistu: 03.02.2016 klo 14:51
Julkaisija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helian koordinoimassa laajassa Leading Passion -hankkeessa tutkitaan nuorten työasenteita ja organisaatioiden innostuksen johtamisen käytänteitä. Hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä etsiä uusia johtamismalleja. Hankkeen tuloksissa on ilmennyt, että vahva sisäinen motivaatio ja innostus työtä kohtaan linkittyvät vahvaan hallinnantunteeseen sekä kokemukseen siitä, että omaa työnkuvaa on mahdollista kehittää.

Sisäinen motivaatio ja innostus omaa työtä kohtaan eivät ole vain tietyillä aloilla oleva mahdollisuus. Mielekkään työn ja autonomian kokemuksen vaatimukset voivat toteutua hyvinkin perinteisessä tuotantoympäristössä, jossa inhimilliset motivaatiotekijät on otettu huomioon. Tästä on kokemuksia muoviputkia valmistavassa Pipelife Finland Oy:ssä, jossa saatiin hankkeessa tehtyjen mittauksien korkeimmat tulokset.

- Motivaatiota löytyy aina tilanteessa, jossa oikea ihminen on oikeassa tehtävässä. Tärkeää roolia näyttelee tietenkin myös organisaatio, joka mahdollistaa sisäisen motivaation ja innostuksen esiin pääsemisen ja ylläpidon, kertoo hankkeessa mukana oleva tutkija Reima Launonen Filosofian Akatemiasta.

Innostus ja sisäinen motivaatio suojaavat hallinnantunteen menettämiseltä

Työelämässä ollaan jatkuvasti haasteellisessa tilassa keskittymisen ja jaksamisen suhteen. Tämä korostuu nykyajan informaatiotulvassa, jossa kiire ja ylikuormitus vievät hallinnantunnettamme pois. Hallinnantunteen säilyttäminen on olennainen tekijä saavuttaa flow-tila, joka mahdollistaa työssä jaksamisen, aikaansaamisen ja optimaalisen keskittymisen.

Leading Passion -hankkeen mittauksissa on ilmennyt, että vahva sisäinen motivaatio ja innostus työtä kohtaan linkittyvät vahvaan hallinnantunteeseen. Hallinnantunne on korkeimmillaan niillä yksilöillä, jotka ovat sisäisesti motivoituneita, huolimatta toisinaan kovastakin kiireen kokemuksesta.

Työnkuvien vaatimukset painottavat tulevaisuudessa yhä enemmissä määrin työntekijöiden kykyä löytää itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin sekä kykyä määrittää omia toimintatapojaan työn toteuttamiselle.

Sisäinen motivaatio linkittyy autonomian kokemukseen ja mahdollisuuteen kehittää omaa työnkuvaa: Siihen, kuinka työntekijä voi hyödyntää omia vahvuuksiaan työssään ja kuinka työntekijä pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon ja työnkuvaansa.

Sisäistä motivaatiota mittaavan IMQ-mittarin tuottamat tulokset näyttävät, että vahva sisäinen motivaatio linkittyy työntekijöiden omatoimisuuteen ja itseohjautuvaisuuteen. Mitä vahvemmin yksilöt kokevat, että he löytävät merkitystä itse työn tekemisestä, sitä parempi perusta heillä on toimia oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti.

Lisätiedot:

Reima Launonen
Hankejohtaja, tutkija & valmentaja
Filosofian Akatemia
+358 40 847 3186
reima.launonen@filosofianakatemia.fi

Johanna Vuori
Projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
+358 50 310 4011
johanna.vuori@haaga-helia.fi
Leading Passion – How to Create a Culture of Engagement?

Hanke tekee monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä. Hankkeen teoreettiset lähtökohdat perustuvat työn imun, duaalisen intohimon mallin, sisäisen motivaation ja työkäytänteiden tutkimukseen. http://bit.ly/LeadingPassion
Kesto: 1.1.2015 -30.6.2017
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Filosofian Akatemia Oy, Aalto-yliopisto, Clear Channel Finland Oy, Pipelife Finland Oy, Santander Consumer Finance Oy, Suomen Ekonomit ja TEKES (päärahoittaja).

Aiheesta tulossa konferenssi huhtikuussa Porvoossa Haaga-Heliassa:
Leading Passion: Motivation and Work in the Post-Industrial Era Research Conference 19 – 20 April 2016 in Porvoo, Finland.
Join: http://bit.ly/PassionConference

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Helian 10 500 opiskelijaa luo työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee liki 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

 

 

 

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs