Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Turun taloustilanne vaatii sopeuttamistoimenpiteitä

Turun kaupunki

Turun taloustilanne vaatii sopeuttamistoimenpiteitä

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2015 klo 18:32
Julkaisija: Turun kaupunki

Suomen yleinen taloustilanne on edelleen erittäin haastava, millä on suorat vaikutukset Turun kaupungin talouteen ja toimintaan verotulojen hitaana kasvuna, pahenevana työttömyytenä ja kaupungin palvelujen lisääntyvänä kysyntänä.

Turun kaupungin toisen talousennusteen mukaan tilikauden 2015 alijäämäksi on muodostumassa 34 miljoonaa euroa. Ensimmäisestä ennusteesta kaupungin alijäämäennuste on kasvanut kahdella miljoonalla eurolla. Vuosikate-ennuste on 16,4 miljoonaa euroa ja se jää 15,8 miljoonaa euroa alle tavoitteen. Kaupunginvaltuustolle esitetään yhteensä 9,8 miljoonan euron korotusta kaupungin toimintakatteeseen.

Keskeiset syyt tilanteeseen ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunginhallituksen nettomenojen ylittymisessä. Kiinteistöliikelaitoksen tulostavoite alittuu myyntivoittojen jäädessä alle tavoitteen. Nettokäyttömenot kasvavat 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ennusteen toteutuessa.

Kaupunginvaltuuston sallimassa nettomenojen kasvuraamissa (2 %) pysyminen edellyttäisi noin 16 miljoonan euron menosäästöjä ennustetuista nettomenoista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin nettokäyttömenojen enimmäismääräksi talousarviovuodelle 2016 yhteensä 980,7 miljoonaa euroa ja nyt tehdyn ennusteen mukaan tilikauden 2015 nettokäyttömenot ovat 994,8 miljoonaa euroa.

Kuntien työmarkkinatuen maksuvelvollisuuden laajentuminen vuoden 2015 alusta näyttää kasvattavan kaupungin menoja noin 8,7 miljoonaa euroa (5,6 %). Hyvinvointitoimialan nettomenojen kasvuksi on tulossa 13,2 miljoonaa euroa, josta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön perustuvan maksuosuuden kasvuksi ennustetaan 5,1 miljoonaa euroa (+ 2,7 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ennusteen mukaan toimintamenoissa nettoylitys on 0,3 miljoonaa euroa. Ylitysennuste on pienentynyt 1,4 miljoonalla euroa ensimmäisestä talousennusteesta.

Työttömyysluvut edelleen kasvussa

Työttömyys on kasvanut Varsinais-Suomessa, Turun seutukunnassa ja Turun kaupungissa. Varsinais-Suomen työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 2015 14,7 %, joka oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Turun seutukunnan työttömyysprosentti oli 15,5 (+0,8 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).  Turun työttömyysprosentti oli heinäkuun 2015 lopussa 18,7 (+0,9 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Väestön määrä on kasvanut ajanjaksolla 1.1.–31.7.2015 Turun seutukunnassa 600 hengellä ja Turussa 151 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Mikäli loppuvuoden väestönkehitys on samankaltaista kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin, Turun väkiluku on vuoden 2015 lopussa noin 185 700. Lisäystä edellisvuodesta olisi 1 900. Kasvu edellyttää panostuksia tulevaisuuteen.

Ennusteen johdosta tehtävät toimenpiteet

Toimielimille talousarviossa asetetut strategiset tavoitteet näyttävät ennusteen mukaan pääosin toteutuvan. Taloussuunnitelmakaudelle 2014 – 2016 hyväksyttyjen uudistamisohjelman toimenpiteillä tavoiteltiin vuodelle 2015 yhteensä 28,1 miljoonan euron säästöjä ja seurantaraportin mukaan säästötoimenpiteillä tulisi olemaan 24 miljoonaa euron nettovaikutus.

Ennusteen laatimisen jälkeen on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien kiinteistöjen luovuttamista kaupungin kokonaan omistamalle tytäryhteisölle vuoden 2015 aikana. Järjestelystä syntyy kaupungille vuonna 2015 omaisuuden luovutustuloa noin 135 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen luovutuksesta aiheutuvat muutokset vuoden 2015 talousarvioon esitetään kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Talousarviopoikkeamia voidaan minimoida yhteisvastuullisesti ja selvittää vuosikatteen poikkeaman suuruiset säästöt toteutettavaksi loppuvuoden aikana. Vuosikatepoikkeama on yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. Jos otetaan huomioon kuntaliiton päivitetty tieto Turun verotulojen toteutumisesta, pienenisi poikkeama 5,8 miljoonaan euroon.

Toisen ennusteen vuosikatepoikkeama tulee kattaa loppuvuoden aikana erilaisin sopeuttamistoimin. Poikkeama tulee kattaa käyttömenoja vähentämällä.

Suurimmat ylitykset ovat tulossa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle. Näille toimielimille tulee antaa myös suurempi vastuu menojen sopeuttamisessa. Hyvinvointitoimialan tulee yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa hakea keinot vähintään 1,0 miljoonan euron vähennykseen kaupungin maksuosuuksiin sairaanhoitopiirille.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee loppuvuoden aikana etsiä myyntikohteita niin, että ennustettu myyntivoittojen alitus vähintään puolittuu. Alitukseksi on ennustettu 4,4 miljoonaa euroa ja siitä kiinteistötoimialan on katettava vähintään puolet eli 2,2 miljoonaa euron omilla toimenpiteillä joko lisäämällä myyntiä tai sopeuttamalla investointeja. Loput säästötavoitteesta ehdotetaan jaettavaksi toimielimille toimintamenojen suhteessa.

Säästötavoitteessa on huomioitu toisen ennusteen laatimisen jälkeen saatu Kuntaliiton uusi ennuste tilikauden 2015 verotulojen toteutumisessa. Ennuste oli 10 miljoonaa euroa suurempi kuin Kuntaliiton keväällä antama ennuste. Verotulojen lisäys johtuu vuoden 2014 verotilitysten oikaisusta, eikä kasvata veroennusteita vuodelle 2016.

Toimialojen tulee tehdä selvitykset ja toimenpide-ehdotukset, joilla toimialoille yhteisesti katettavaksi laskettu säästötavoite voitaisiin loppuvuoden aikana toteuttaa. Tavoite voidaan toteuttaa joko menoja vähentäen tai tuloja lisäten. Loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin.

Kiinteistöliikelaitoksen tulee varautua vuodelle 2015 suunniteltujen investointien lykkäämiseen, mikäli omaisuuden luovutustulot uhkaavat jäädä alle toisessa ennusteessa arvioitujen myyntitulojen.

Maanantaina 21.9.2015 kokoontunut Turun kaupunginhallitus päätti, että lauta- ja johtokuntien tulee 15.10.2015 mennessä esittää kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotukset säästötavoitteen toteuttamiseksi loppuvuoden 2015 aikana.

Lisätietoja:

Aleksi Randell, kaupunginjohtaja, p. 050 5590 224, aleksi.randell@turku.fi
Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, p. 040 760 3999, jukka.laiho@turku.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs