Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Tukea kuntaliitosten toteuttamiseen - kuntauudistuksen muutostukiohjelma käynnistymässä

Valtiovarainministeriö

Tukea kuntaliitosten toteuttamiseen - kuntauudistuksen muutostukiohjelma käynnistymässä

Tiedote.
Julkaistu: 07.06.2013 klo 15:39
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä käsitteli kuntauudistuksen muutostukiohjelmaa 7.6.2013. Ohjelman tukitoimet käynnistyvät vaiheittain syksystä 2013 alkaen.

Kuntaliitoksia suunnitteleville ja valmisteleville kunnille tarjotaan asiantuntijatukea muutosjohtamiseen, ICT-toiminnan kehittämiseen sekä talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimiseen. Ohjelmaan sisältyy lisäksi lähipalveluihin, johtamiseen ja lähidemokratiaan liittyviä kehittämishankkeita sekä kuntarakennemuutoksia tukevia tutkimushankkeita. Hankkeet valmistelevat toimintamalleja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä kuntarakennemuutosten toteuttamiseen.

Osana muutostukea julkaistaan syksyllä 2013 tietopankki kuntaliitosten toteuttamisesta. Tietopankkiin kootaan tutkimusaineistoa kunnallisten rakennemuutosten toteuttamisesta, välineitä rakennemuutosten suunnitteluun ja valmisteluun sekä hyviä käytäntöjä ja kuvauksia jo tehdyistä kuntarakennemuutoksista.

Hallituksen linjausten mukaisesti 12. suurimmalle kaupunkiseudulle laaditaan räätälöity, yksilöllinen kyseistä selvitysaluetta tukeva, muutostukiohjelma. Räätälöityä tukea varten toteutetaan muun muassa syksyllä 2013 kuntakiertue suurimmille kaupunkiseuduille. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ministeriöiden edustajista koostuvan kaupunkiseutujen tukityöryhmän sekä kaupunkiseutujen kanssa.

Osana kuntien muutostukea käynnistettiin elokuussa 2012 valmistelu kuntien ICT-muutostuesta. Tukitoimet käynnistyvät syksyllä 2013. ICT-tuen tavoitteena on varmistaa, että kuntaorganisaatioissa tietohallintotoiminta voi liitostilanteissa tai rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta. Tuen avulla pyritään luomaan edellytykset kunnille kehittää tietohallintoa ja ICT-toiminnan johtamista entistä paremmin toimintaa tukevaksi. Muutostuki koostuu toimintamalleista ja työvälineistä sekä niiden käyttöä tukevasta asiantuntijatuesta.

Muutostuen valmistelu ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, valtiovarainministeriön eri osastojen, ministeriöiden sekä kuntasektorin toimijoiden kanssa. Muutostukiohjelmaan sisältyy yhteishankkeita, joiden valmistelusta ja toteuttamisesta vastaa Suomen Kuntaliitto, mutta joiden rahoitukseen valtiovarainministeriö tulee osallistumaan.

Lisätietoja muutostukiohjelmasta

Lisätietoa:
neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, puh. 0295 530066,
neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, puh. 0295 530146 (ICT-muutostuki),
neuvotteleva virkamies Katja Palonen, puh. 0295 530322 (kaupunkiseututuki)

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs