Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Tuet uusiutuville tarpeen muualla kuin sähköntuotannossa

Energiateollisuus ry

Tuet uusiutuville tarpeen muualla kuin sähköntuotannossa

Tiedote.
Julkaistu: 13.05.2016 klo 15:00
Julkaisija: Energiateollisuus ry

”Tavoitteena on uusiutuvan sähkön investointien toteutuminen markkinaehtoisesti”, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän raportti, joka luovutettiin tänään ministeri Olli Rehnille. Myös Energiateollisuus ry katsoo, että sähkön tuotantotukien aika on ohi. Hallituksen tavoitteet uusiutuvalle energialle saavutetaan kohdistamalla toimet erityisesti liikenne- ja lämmityssektorille öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Työryhmä nostaa kiitettävästi esille uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian kokeiluhankkeille myönnettävän tuen merkityksen. Puhtaiden energiaratkaisujen kehittäminen ja kaupallistaminen luovat Suomelle uutta osaamista ja työpaikkoja myös vientiteollisuuteen. Nykyinen kärkihankeraha energiateknologialle vuosina 2016 ‑ 2018 antaa arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden kehittää edelleen investointituen myöntämistä kokeiluhankkeille. Tällainen tukimuoto teknologian kehittämiseksi on maassamme ensiarvoisen tärkeä.

Suomen haaste on lisätä uusiutuvia energialähteitä liikenteessä

Kesällä Euroopan Unionin jäsenvaltioille jaetaan sitovat velvoitteet päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 EU-päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Tämä tarkoittaa Suomelle tiukkaa tavoitetta, jonka toteuttamiseksi erityisesti liikenteen päästöjen vähentäminen on keskeistä. Ponnistelut uusiutuvien liikennepolttoaineiden ja sähköisen liikenteen edistämiseksi ovat Suomen hallitukselle keskeistä.

– Valtion onkin ohjattava taloudellisia resurssejaan näihin toimiin sähköntuotannon tukemisen sijaan, toteaa asiantuntija johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuudesta.

Uusiutuvat sähköntuotantomuodot kilpailukykyisiä

– Kun uudelle sähköntuotannolle on kysyntää, investoinnit suuntautuvat uusiutuviin energialähteisiin päästökaupan ohjaamana, Leskelä arvioi.

Maatuulivoima, metsäenergian käyttö yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa sekä aurinkovoima omaan käyttöön tuotettuna ovat tuotantokustannuksiltaan jo kilpailukykyisiä. Teknologian hinta on kehityksen myötä laskenut viime vuosina merkittävästi ja laskee arvioiden mukaan edelleen. Edullisimpia tuotantomuotoja on turha tukea.

Sähkömarkkinoilla on pulaa tehosta, ei energiasta

Työryhmän mukaan tukijärjestelmässä on pyrittävä teknologianeutraalisuuteen, mutta on otettava huomioon sähköntuotantokapasiteetin säädettävyyteen liittyvät ominaisuudet.

– On hyvä, että nimenomaan sähkön toimitusvarmuus nousee työryhmän johtopäätöksiin, sillä Suomessa meillä on erityinen haaste talviaikaisesta sähkötehon riittävyydestä, ei sähkön vuosienergiasta.

 Suomessa oli kaikkien aikojen sähkön käytön hetkellinen ennätys viime talvena 7.1.2016, mikä osoittaa, että tehopiikit ovat korkeat melko maltillisesta sähkön kokonaiskäytöstä huolimatta. Tuotannon käytettävyys, kun sähkön tarve on suurin, on siten ensiarvoisen tärkeä ottaa huomioon myös uusiutuvia energialähteitä edistettäessä.

 

Lisätietoja:
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233
Asiantuntija Pia Oesch, puh. 050 589 0328

 

Osana hallituksen valmistelemaa energia- ja ilmastostrategiaa hallitus asetti työryhmän, joka valmisteli raportin uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmistä ja arvioi niiden soveltuvuutta Suomeen. Raportti luovutettiin ministeri Rehnille 13.5.2016. Energia- ja ilmastostrategian avulla pannaan toimeen hallituksen energiatavoitteet ja Suomen ilmastovelvoitteet vuoteen 2030 saakka.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs