Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen ET:n Syysseminaarissa 14.11.2013: Poliittiset päätökset saatava linjaan asetettujen tavoitteiden kanssa

Energiateollisuus ry

Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen ET:n Syysseminaarissa 14.11.2013: Poliittiset päätökset saatava linjaan asetettujen tavoitteiden kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 14.11.2013 klo 12:30
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Monet poliitikkojen tekemät energiapoliittiset linjaukset, niin EU-tasolla kuin kansallisesti, ovat lähtökohdiltaan täysin oikeansuuntaisia: tavoitellaan toimitusvarmaa, kustannustehokasta, vähähiilistä ja nykyistä omavaraisempaa energiajärjestelmää. Valitettavasti käytännön teot ja yksittäiset päätökset ovat valitettavan usein ristiriidassa asetettujen tavoitteiden kanssa, sanoi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen ET:n Syysseminaarissa torstaina 14.11. Helsingissä Finlandia-talolla.

– Konkreettisia esimerkkejä päätöksenteon epäjohdonmukaisuudesta löytyy valitettavan paljon. EU-tason päätöksistä ongelmallisena esimerkkinä toimii nykyinen monimutkainen energia- ja ilmastopoliittinen ohjausjärjestelmä. Päästövähennystavoitteen markkinaehtoiseksi ohjausjärjestelmäksi valittiin päästökauppa. Samalla kuitenkin, vahvasti jäsenvaltiokohtaisista intresseistä lähtien, luotiin päästökappajärjestelmän kanssa päällekkäinen ja vaikutuksiltaan ristikkäinen uusiutuvien energialähteiden tavoite- ja tukijärjestelmä. Tämä on heikentänyt päästökauppajärjestelmän ohjausvaikutuksia ja toimivuutta, vahingoittanut energiamarkkinoiden toimintaa ja heikentänyt alan yritysten markkinaehtoisia toimintamahdollisuuksia. 

– Peräti 70–80 prosenttia uusista sähköntuotantoinvestoinneista Euroopassa perustuu nyt poliittisiin tukiratkaisuihin, eikä markkinoiden antamaan ohjaukseen.  Ja vieläkään tätä ongelmaa ei yleisesti tunnisteta tai tunnusteta.

Kotimaassa valitettavana esimerkkinä voidaan käyttää parin vuoden takaisia rakentamismääräyksiä ja nyttemmin hyväksyttyjä rakennusten energiatodistuksia. Näissä pääosin kotimaisesti ja yli 70 prosenttisesti ilman hiilidioksidipäästöjä tuotettu sähkö on poliittisella päätöksenteolla luotujen energiakertoimien kautta määritetty jopa 1,7 kertaa huonommaksi lämmitysmuodoksi kuin fossiilinen tuontipolttoaine öljy.  Ja samalla energiapolitiikka korostaa ilmastomuutoksen torjuntaa sekä energiaomavaraisuuden kasvattamista, ihmettelee Naukkarinen. 

– Varoittavana esimerkkinä voidaan pitää myös windfall-veroa, jolla rangaistaan päästöttömiä tuotantomuotoja, joita toisaalta energiapolitiikassa halutaan korostaa ja tukea.

– Tilanne on tulevaisuuden energiainvestointien kannalta varsin haasteellinen. Energiayhtiöiden mahdollisuudet rahoittaa investointeja omalla kassavirralla ovat heikentyneet, ja samalla toimintaympäristön korkeasta riskitasosta johtuen rahoituksen saaminen on vaikeutunut ja kallistunut. Tilanne voi johtaa siihen, että riittäviä investointeja ei tulevaisuudessa saada markkinaehtoisesti toteutettua. Pahimmillaan Suomi voi jo lähivuosikymmeninä ajautua tilanteeseen, jossa tuotantokapasiteettimme ei pysty vastaamaan tulevaan energiakysyntään, jolloin tilanne voisi heiketä jopa nykyisestä.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60772
Johtaja Eeva Kalli, puh. 044 355 4400

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs