Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Terveisiä luennolta budjettiriiheen: Ettehän vie seiniä ympäriltä ja penkkejä alta!

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Terveisiä luennolta budjettiriiheen: Ettehän vie seiniä ympäriltä ja penkkejä alta!

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2015 klo 10:38
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 8.9.2015

Vapaa julkaistavaksi (Pressmeddelande finns på svenska nedan.)

Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen ke-to 9.-10. syyskuuta. Monena vuonna budjettikäsittelyn eri vaiheissa myös korkeakouluopiskelijat ovat kokoontuneet Säätytalon eteen muistuttamaan koulutuksen merkityksestä. Tällä kerralla opiskelijaliike istuu luennolla, eikä valitettavasti pääse valvomaan budjettiriihtä.

“Toivottavasti hallitus ei kuitenkaan ajattele, että kun olemme poissa näkyvistä, olemme samalla poissa mielestä. Suomen kilpailukyky on yhä suuremmin kiinni osaamisesta. Jos osaamisen tasoa lasketaan ja koulutuksesta säästetään, on sillä suorat ja vakavat seuraukset - ja niitä ei ole nyt ihan loppuun asti ajateltu”, sanoo puheenjohtaja Jari Järvenpää Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

Koulutuksen kärkihankkeisiin on luvattu 300 miljoonaa euroa, mutta valitettavasti tämä ei tee tyhjäksi tuplamäärää säästöjä, joita koko koulutussektorille suunnitellaan. Massiivisia leikkauksia on helppo perustella säästöillä “seinistä ja byrokratiasta”. Kun leikkuri on tätä luokkaa ja toteutetaan näin tiukalla aikataululla, on todellisuus kuitenkin irtisanomisia korkeakoulujen henkilökunnan kaikilta tasoilta.

SYL ja SAMOK muistuttavat, että jo tällä hetkellä hallinto kuormittaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Hallintohenkilöstöä on jo karsittu runsaasti aiempina vuosina, ja lisäleikkaukset kohdistuvat väistämättä myös opetuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön laatuun ja laajuuteen. Järjestöt ovat hyvin huolissaan korkeatasoisen koulutuksen tulevaisuudesta, eivätkä korulauseet koulutustason nostamisesta vakuuta, kun korkeakouluilta viedään lähes 275 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä.

“Hallitus on korostanut, että budjetin yhteydessä joudutaan tekemään kipeitä arvovalintoja. Nyt olisi aika tehdä se oikea arvovalinta, ja panostaa koulutukseen eikä rapauttaa sitä”, puheenjohtaja Joonas Peltonen Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKista huomauttaa.

Suomen korkeakouluopiskelijat toivovat hallitukselta viisaita ja vastuullisia päätöksiä budjettiriihessä.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), historian opiskelija, p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), sairaanhoitajaopiskelija, p. 050 389 1000

etunimi.sukunimi@samok.fi

#budjettiriihi #koulutus

Tiedote löytyy myös SYL:n verkkosivuilta

---

Pressmeddelande 8.9.2015

Får publiceras

Hälsningar från föreläsningssalen till budgetmanglingen: Ta inte väggar och bänkar också!

Finlands regering samlas till budgetförhandlingar onsdag–torsdag 9–10 september. Högskolestuderande har ofta i olika skeden av budgetbehandlingen samlats framför Ständerhuset för att påminna om utbildningens betydelse. Den här gången sitter studentrörelsen på föreläsning och kan inte vaka över budgetförhandlingarna.

”Hoppas regeringen ändå inte glömmer bort oss bara för att vi inte är på plats. Finlands konkurrenskraft handlar allt mer om kompetens. Om vi sänker kunskapsnivån och sparar i utbildningen har det direkta och allvarliga följder – och de följderna har man inte riktigt tänkt på nu”, säger ordförande Jari Järvenpää från Finlands studentkårers förbunds (FSF).

Regeringen har lovat 300 miljoner euro till spetsprojekt inom utbildningen, men tyvärr omintetgör det inte de dubbelt så stora inbesparingarna som planeras för utbildningssektorn.  Massiva nedskärningar är lätta att motivera med att det sparas på ”väggar och byråkrati”. Men när skäraren är så vass och tidtabellen så stram, innebär det i verkligheten uppsägningar av högskolornas personal på alla nivåer.

FSF och SAMOK påminner att undervisnings- och forskningspersonalen redan nu belastas av administration. Omfattande nedskärningarna i administrativ personal har gjorts redan tidigare år och ytterligare nedskärningar kommer oundvikligen att rikta sig mot även kvaliteten och bredden på undervisning, forskning och utveckling. Studentförbunden är mycket oroade för den högklassiga utbildningen framtid. Floskler om att höja utbildningsnivån övertygar inte då närmare 275 miljoner tas från högskolorna innan 2019.

”Regeringen har betonat att den är tvungen att göra smärtsamma värdebeslut i samband med budgeten. Nu är det tid att fatta det riktiga värdebeslutet och satsa på utbildning istället för att montera ner den”, kommenterar ordförande Joonas Peltonen från Finlands studerandekårers förbund – SAMOK.

Finlands högskolestuderande hoppas på kloka och ansvarsfulla beslut från regeringen under budgetförhandlingarna.

Mer information:

ordförande Jari Järvenpää (FSF), studerande i historia, tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), sjukskötarstuderande, tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs