Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Teknologiateollisuudessa kehitetään työhyvinvointia – sanoista tekoihin, yhdessä!

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuudessa kehitetään työhyvinvointia – sanoista tekoihin, yhdessä!

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2016 klo 12:00
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Työkaari kantaa -hanke kutsuu mukaan sata teknologiateollisuuden yritystä kehittämään työhyvinvointia ja työkaarijohtamista. Järjestöjen yhteinen hanke kannustaa ja tukee yrityksiä työhyvinvoinnin ja työkaarijohtamisen kehittämisessä, ja se on yksi tapa viedä käytännön tasolle työehtosopimuksiin kirjatut sekä työpaikoilla laaditut työhyvinvoinnin tavoitteet.

Teknologiateollisuudessa on pitkät perinteet yhteisestä kehittämistyöstä. Työhyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja kaikille osapuolille tärkeä. Järjestöjen yhteiseen Työkaari kantaa -hankkeeseen kutsutaan sata teknologiateollisuuden yritystä kehittämään työhyvinvointia ja työkaarijohtamista.

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen. Kehittämistyö tehdään työpaikoilla, joissa myös tulokset näkyvät parempana työhyvinvointina ja sitä kautta myös taloudellisina hyötyinä. Koko toimialalla tulokset näkyvät kohentuneena julkisuusmielikuvana ja houkuttelevina työpaikkoina.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan hankkeeseen. Teknologiateollisuus ry hyödyntää itse samoja työkaluja: oman uudistumisen strategisena mittarina käytetään jäsentyytyväisyyden mittaamisen rinnalla hankkeen Yksilötutka-työhyvinvointikyselyä.

Työkaluja yritysten käyttöön

Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista työuran kaikissa vaiheissa rakennetaan hyvällä johtamisella ja jaetulla vastuunotolla. Se edellyttää esimiesten tietoisuuden lisääntymistä eri-ikäisten tarpeista ja työntekijöiden sitoutumista oman osaamisen ja työkyvyn ylläpitämiseen, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjo Wallin. Hän on ollut kehittämässä esimiehen ja työntekijän välistä Työkaarikeskustelua, jossa huomioidaan alaisen yksilölliset tarpeet työuran eri vaiheissa.

Hankkeen projektipäällikkö Kirsi Mäkelän mukaan yksi työhyvinvoinnin tärkeimmistä osa-alueista on taitava esimiestyö. Esimiehen haasteena onkin tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät osa-alueet ja huomioida ne arjen työssään. Tätä varten on kehitetty Pomotsekki-työkalu, joka muistuttaa esimiestä hänen vastuistaan työhyvinvoinnissa ja työkaarijohtamisessa. Pomotsekin avulla esimies pystyy itse arvioimaan omaa työskentelyään ja laatimaan suunnitelmia toimintansa kehittämiseksi.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten johdolle, esimiehille ja henkilöstön edustajille tarjotaan myös Ikätietoinen työpaikka -valmennusta sekä työhyvinvoinnin oppimisverkostoja, joissa yritysten kesken jaetaan niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin.

Yhteinen hanke

Hanke on Teknologiateollisuus ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n, Ammattiliitto PRO ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen, ja se saa ESR-osarahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

Hankkeen Road Show käynnistyy 8.9. Helsingistä ja jatkuu tänä syksynä ja ensi keväänä ympäri Suomen 13 paikkakunnalla. Road Show esittelee asiantuntijapuheenvuoroja ja onnistuneita yritysesimerkkejä kannustaen yrityksiä mukaan kehittämistyöhön. Helsingissä esillä ovat Abloy Oy, Flowrox Oy sekä Linnanmäen huvipuisto.

Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuvat yritykset pääsevät hyödyntämään hankkeessa kehitettyjä työkaluja, jotka ovat tarjolla maksutta www.työkaari.fi -sivuston extranetissä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 5389 668, kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan lähes 290 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs