Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Teknologiateollisuuden yrityksille odotetaan Hämeessä kasvua vuodelle 2015 – tilanne edelleen haasteellinen

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Teknologiateollisuuden yrityksille odotetaan Hämeessä kasvua vuodelle 2015 – tilanne edelleen haasteellinen

Tiedote.
Julkaistu: 16.11.2015 klo 12:44
Julkaisija: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Teknologiateollisuuden liikevaihto Hämeessä oli 3,72 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi hieman vuoteen 2013 verrattuna, jolloin liikevaihto oli 3,69 miljardia. 

Luvut käyvät ilmi tuoreesta suhdannekatsauksesta, joka julkaistiin Lahdessa maanantaina Teknologiateollisuus ry:n, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja FinnSonic Oy:n järjestämässä tilaisuudessa.

Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä on 50 prosenttia ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista 75 prosenttia. Alan yritykset työllistävät suoraan 285 000 ihmistä. Kun mukaan lasketaan välilliset työllistämisvaikutukset, niin 700 000 suomalaista työpaikkaa on teknologiateollisuuden varassa.

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset kilpailevat maailmansarjassa, jossa kohdataan kovimmat haastajat. Teknologiateollisuudessa Suomessa yritysten saamat uudet tilaukset vähenivät heinä-syyskuussa verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja myös edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tilauskanta kuitenkin vahvistui laivatilausten ansiosta, jotka ajoittuvat aina vuoteen 2020 asti. Jos laivatilauksia ei oteta huomioon, muun teknologiateollisuuden saamat uudet tilaukset ovat painuneet vuoden 2009 tasolle.  Markkinatilanteen heikkenemisestä kertoo se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat vähentyneet syksyn aikana. 

Vuonna 2014 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 67 miljardia euroa. Se on edelleen parikymmentä miljardia alle huippuvuoden 2008 tason. Hämeen teknologiateollisuuden liikevaihto oli vuonna 2008 lähes neljä miljardia. Hämeen osalta pohjakosketus koettiin vuonna 2010, jolloin teknologiateollisuuden liikevaihto oli kolme miljardia. Tämän jälkeen liikevaihto on noussut, mutta vuoden 2008 tasoon ei ole vielä päästy.

Suomessa teknologiateollisuuden yrityksistä 60 prosenttia raportoi uusien tilausten ja tilauskannan supistuneen syksyllä. Teknologiateollisuuden mukaan Hämeen teollisuusyrityksissä odotukset liikevaihdon paranemisesta vaikuttavat hieman positiivisemmalta useisiin alueisiin verrattuna.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon Hämeessä arvioidaan olevan loppuvuonna hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Positiivisesta kehityksestä kertoo myös se, että vuoden 2015 ensimmäisen puolivuoliskon liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen puolivuoliskoon.

”Yritykset toimivat talousnäkymien kuvaamassa haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat kaikki mahdolliset keinot, jotta alkuvuoden kasvun jatkumista tuetaan. Uudistuksia tarvitaan maan hallitukselta ja työmarkkinajärjestöiltä, mutta myös yrityksiltä rohkeutta kehittää toimintaansa. Toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen on aina yrityskohtaista. Myös yrityskohtaiset palkka- ja työaikamallit parantavat tuottavuutta ja lisäävät henkilöstön tyytyväisyyttä”, toteaa Teknologiateollisuuden Hämeen ja Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Elina Moisio.

Teknologiateollisuuden merkitys alueen elinkeinoelämässä on jatkossakin ensiarvoisen tärkeä. Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio totesi, että alueen eri toimialoja edustavissa yrityksissä odotukset liikevaihdon paranemisesta vaikuttavat laskeneen viime kevääseen verrattuna.

Hämeen kauppakamarin syys-lokakuussa tekemään barometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 36 prosenttia arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna suurempi verrattuna viime vuoteen. ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat laskeneet keväästä. Saldoluku oli keväällä +19 ja nyt syksyllä +8”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. 

FinnSonicin Tea Lehto: Ilmailujätit luottavat suomalaisen FinnSonicin teknologiaan

FinnSonic Oy:n tilauskanta on ennätyksellisen korkealla tasolla. Suuria laitetilauksia on saatu huomattavan paljon erityisesti ilmailuteollisuudelta.

FinnSonic Oy saavuttanut merkittävän roolin ilmailuteollisuuden pesu- ja särötarkastusjärjestelmien toimittajana. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on saanut uusia tilauksia ilmailuteollisuudesta yhteensä lähes neljän miljoonan euron arvosta.

”Ilahduttavaa on, että kehittämämme teknologia on saavuttanut ilmailualan huippuyritysten luottamuksen. Lentoliikenne kasvaa jatkuvasti, mikä on aikaansaanut valmistus- ja huoltoyksiköiden keskittymistä sekä lisännyt automaattisten osienpesu- ja tarkastusjärjestelmien tarvetta. Tällaisten laitekokonaisuuksien toimittajia on maailmassa vain muutama”, FinnSonic Oy:n toimitusjohtaja Tea Lehto toteaa.

Lehdon mukaan FinnSonic on kiilannut maailman kärkiyritysten joukkoon, koska sen vahvuuksia ovat älykkäät tekniset ratkaisut, palvelun ja ratkaisujen korkea laatu ja asiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltavat sovellukset.

Vilkkaalla kaupankäynnillä on ollut suora vaikutus yhtiön työllistämiskykyyn. Henkilöstömäärä on kasvanut viime vuodesta noin 15 prosentilla. FinnSonic työllistää jalostusketjussaan yhteensä noin 80 henkilöä. Yrityksen tulevaisuus näyttää hyvin lupaavalta ja tälläkin hetkellä on käynnissä useita rekrytointeja.

Merkittävin elinkeino Hämeessä

Teknologiateollisuuden yrityksissä oli henkilöstöä Hämeessä 16 200 vuonna 2014. Henkilöstö väheni hieman edellisvuotisesta, mutta teknologiateollisuus on edelleen alueen suurin työllistäjä. Alan yritysten työllisyysvaikutus Hämeessä on kokonaisuudessaan noin 41 000 työpaikkaa eli neljännes alueen kaikista työllisistä. Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä on kuitenkin pienentynyt tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2011 teknologiateollisuuden yrityksissä on henkilöstöä Hämeessä lähes 17 000.

”Uusien ammattilaisten saaminen alalle on kriittinen menestystekijä. Olemme seuranneet huolestuneita koulutukseen tehtäviä säästöjä, joilla vaikeutetaan nousukauden käynnistyessä osaavan henkilöstön saatavuutta. Yleisesti ottaen Hämeen tilanne näyttää suhteellisen hyvältä. Uskon vahvasti, että koulutukseen ja työllistämiseen sijoittaminen maksaa itsensä takaisin”, kertoo Metalliliiton vastaava aluetoimitsija Sauli Järvinen.

Teknologiateollisuuden yritysten osuus Hämeen koko ulkomaanviennistä on 44 prosenttia sekä elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämisinvestoinneista 56 prosenttia. Alan yrityksillä on alueella toimipaikkoja noin 1 800. Luvussa ovat mukana aktiivista liiketoimintaa harjoittavien yritysten toimipaikat. 

Lisätietoja:   

Tea Lehto, toimitusjohtaja, FinnSonic Oy, p. 050 526 4961

Elina Moisio, aluepäällikkö, Teknologiateollisuus ry, Päijät-Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueyksikkö, p. 050 599 4971

Kirsi Aaltio, toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari, p. 044 330 4013

Sauli Järvinen, vastaava aluetoimitsija, Metalliliitto, p. 040 841 6154

Jukka Rantanen, toimitusjohtaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, 044 749 9288

 

 

 

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.  Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 50 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n yli 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy – Kestävän kasvun vauhdittaja 

LADEC kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Tarjoamme yrityksille monipuolisia yrittäjyys-, sijoittumis- sekä kasvu- ja kehittämispalveluita. Osaamiskärkiämme ovat cleantech ja teollinen muotoilu. Yhtiöllämme on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto erityisesti cleantech- ja kasvurahoitussektoreilla.  www.ladec.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs