Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

KT Kuntatyönantajat

Tehylle sakkoja laittomista työtaistelutoimenpiteistä

Tiedote.
Julkaistu: 19.09.2011 klo 08:52
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Työtuomioistuin on tuominnut Tehyn ja sen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaksi ammattiosastoa maksamaan hyvityssakkoa laittomista työtaistelutoimenpiteistä.

Tuomioissaan työtuomioistuin katsoo, että Tehy ja sen paikalliset ammattiosastot ovat rikkoneet valvonta- ja työrauhavelvollisuutensa työntekijöiden ryhdyttyä laittomaan työtaisteluun työrauhavelvollisuuden voimassa ollessa.

Paikalliset ammattiosastot esittivät työnantajalle vaatimuksen tehtävien vaativuuden lisäämisestä ja tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta edellytyksenä uusien tehtävien tekemiselle.

Työtuomioistuin katsoi ratkaisuissaan, että työstä kieltäytymisellä ja sillä uhkaamisella pyrittiin vaikuttamaan työnantajan työjärjestelyihin ja painostamaan työnantajaa palkkauksen korottamiseen.

Ammattiosastojen ja Tehyn vastuu sekä hyvityssakot

Kummassakin tapauksessa kieltäytyminen perustui paikallisen ammattiosaston päätökseen. Paikallisten ammattiosastojen on näin ollen katsottu tuomiossa rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvoitteensa. Tehyn katsottiin niin ikään rikkoneen työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa, koska ammattiosastot eivät Tehyn valvonnasta huolimatta peruneet työstä kieltäytymistä. Työtuomioistuin katsoi, ettei Tehyn toimenpiteitä voida pitää riittävinä liitolle kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja paikalliset ammattiosastot maksamaan KT Kuntatyönantajille yhteensä 9 000 euroa työehtosopimuslain nojalla. Tämän lisäksi Tehyn ja paikallisten ammattiosastojen korvattavaksi tulivat yhteisvastuullisesti oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuimen tuomiot vahvistavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Työntekijöillä ei ole oikeutta kieltäytyä työnantajan määräämistä uusista tehtävistä painostaakseen työnantajaa palkkojen korotukseen. Merkittävää on se, että kieltäytymisellä uhkaaminen voidaan tulkita työehtosopimuslain vastaiseksi laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi.

Lisätietoja:  
työmarkkinalakimies Eeva Nypelö, puh. 09 771 2142 tai 050 343 3034
työtuomioistuimen tuomiot TT:2011-98 ja TT:2011-99

KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 434 000 työntekijää ja viranhaltijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs