Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Team Finland organisoi Suomen kansainväliset toimijat

Teknologiateollisuus ry

Team Finland organisoi Suomen kansainväliset toimijat

Tiedote.
Julkaistu: 19.01.2012 klo 12:48
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Taloudellisten ulkosuhteiden työryhmän loppuraportti saa Teknologiateollisuuden tuen. Suomen taloudellisten ulkosuhteiden ja taloudellisten etujen tehokas edistäminen edellyttävät verkoston uudistumista selkeyttämällä sen toimijoiden työnjakoa. Verkoston on toimittava asiakaslähtöisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Erityistä huomiota on kohdistettava pk-yritysten kansainvälistämiseen.

Globaali rakennemuutos jatkuu. Pienen Suomen on vastattava haasteeseen yhtenäisenä.

- Työryhmällä on oikea näkemys siitä, että taloudellisia ulkosuhteita, vientiä, ulkomaisia investointeja ja kansainvälistymistä koskeville toiminnoille on luotava yhteinen strateginen ohjaus, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Työryhmä esittää, että ohjaus toteutetaan perustamalla Team Finland -ohjausryhmä. Se asettaa tavoitteet, esittää keinot ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

- On tärkeää, että työryhmän ehdotus asiantuntemukseen pohjautuvasta ohjausryhmästä toteutuu, painottaa Turunen.

Asiantunteva verkosto – Team Finland

Team Finland -verkosto rakennetaan nykyisten budjettiraamien puitteissa ja olemassa olevien resurssien tehokkaammalla käytöllä. Matti Alahuhdan vetämä työryhmä haluaa mukaan ainakin ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön. Finpron, Finnveran, Tekesin, FinNoden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja kulttuuri-instituutit.

- Suomen resurssit ovat niukat ja siksi tällaisen yhteistyön lisääminen ja resurssien tehokkaampi käyttö on perusteltua ja järkevää, kannustaa Turunen.

Turunen kannattaa työryhmän ajatusta, jossa nykyinen organisaatiolähtöinen palvelumalli käännetään asiakaslähtöiseksi.

- Yritykset ovat tässä toiminnassa asiakkaita. Organisaation on vastattava erikokoisten, eri toimialoilla ja eri kansainvälistymisen vaiheissa olevien suomalaisten ja Suomeen investoivien yritysten tarpeisiin, painottaa Turunen.

Työryhmän tavoite tasavertaisista toimintaedellytyksistä suhteessa kilpailijamaihin on myös Teknologiateollisuuden tavoitteiden kanssa yhteneväinen.

- Suomen kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa kotimaisin päätöksin. Vain tasapuolisista olosuhteista ponnistaen voimme menestyä kansainvälisesti. Takamatkalta noutaja tulee nopeasti, toteaa Turunen.

Eteenpäin ennakoiden

Nopeasti muuttuvassa maailmassa toimintatavan on oltava ennakoiva ja eteenpäin katsova. Tämä edellyttää työryhmän mielestä julkisen sektorin, yritysten ja yliopistojen nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

- Teknologiateollisuus on tähän yhteistyöhön valmis. Sitoutumisensa Teknologiateollisuus ja sen 100-vuotissäätiö sekä toimialan yritykset ovat osoittaneet lahjoittamalla Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston pääomiin noin 140 miljoonaa euroa, Turunen toteaa.

Verkostolla on myös keskeinen rooli siinä vaikuttamistyössä, jolla pyritään nostamaan ulkomaisten yritysten kiinnostusta Suomea kohtaan.

- Olen samaa mieltä työryhmän kanssa siitä, että Suomen vahvuuksista on viestitettävä nykyistä paremmin. Tämä on olennaista koko Team Finland -verkoston kannalta, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs