Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Svaga ekonomiska utvecklingen återspeglar sig i löntagarnas inkomster och köpkraft

Valtiovarainministeriö

Svaga ekonomiska utvecklingen återspeglar sig i löntagarnas inkomster och köpkraft

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.06.2013 kl. 09:53
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen har gett ut en uppföljningsrapport om löneutvecklingen som redogör för utvecklingen och utsikterna för lönerna, priserna och köpkraften. I sin uppskattning utnyttjar kommissionen finansministeriets konjunkturprognos i ekonomiska avdelningens konjunkturöversikt som gavs ut den 19 juni 2013.

Den finländska ekonomin krympte i slutet av fjolåret, och sjönk under det första kvartalet i år i recession. Bruttonationalprodukten kommer att minska med 0,4 procent i år, även om tillväxten förväntas komma igång under andra halvan av året. Höjningen av de nominella lönerna enligt löneindexet kommer att avta i år med en procentenhet jämfört med året innan, till 2,1 procent. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,7 procent varvid den reella förhöjningen av löneindexet blir 0,4 procent. Den reella löneförhöjningen kommer att vara försumbar även 2014 och 2015.

Löntagarnas disponibla reella inkomster, dvs. köpkraften minskar i år till 1,1 procent. Minskningen beror förutom på den svaga utvecklingen av de reella inkomsterna på försvagningen av sysselsättningsläget. Köpkraften minskas ytterligare av att köpkraftskorrigeringen uteblir från inkomstskatteskalan 2013 och av att mervärdesskattesatserna höjdes meden procentenhet i början av året. Ibruktagandet av rundradioskatten kommer att medföra en kalkylmässig minskning av köpkraften under innevarande år. Denna skenbara effekt gäller endast 2013. Utan rundradioskatten skulle löntagarnas köpkraft minska med 0,7 procent i år. Eftersom antalet sysselsatta minskar i år, kommer den beräknade köpkraften per löntagare att minska endast med 0,5 procent. År 2014 kommer löntagarnas köpkraft att minska sammanlagt med 0,7 procent i och med ytterligare skärpning av förvärvsinkomst- och produktskatterna. Löntagarnas köpkraft beräknas vända i en stigande riktning 2015 tack vare det förbättrade sysselsättningsläget.

Fabriksindustrins konkurrenskraft har inte återställts på nivån före finanskrisen. Mätt med de nominella enhetskostnaderna försvagades fabriksindustrins konkurrenskraft i fjol andra året i följd. I början av 2000-talet bromsades förhöjningen av industrins enhetskostnader av den kraftiga produktivitetsökningen inom el- och elektronikindustrin, men läget har förändrats efter finanskrisen. Löntagarersättningarna beräknas fortsätta sin med tanke på den ekonomiska utvecklingen raska utveckling, vilket beräknas minska på konkurrenskraften ytterligare.

Rapport av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling, juni 2013 (på finska)

Ytterligare information: Meri Obstbaum, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30050 och Samuli Pietiläinen, finanssekreterare, tfn 02955 30165

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs