Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Suhdanteiden odotetaan vielä merkittävästi heikkenevän

Suhdanteiden odotetaan vielä merkittävästi heikkenevän

Julkaistu: 05.02.2009 klo 11:03
Julkaisija:

EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva heikkeni rajusti viime vuoden lopulla. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan lähes kaikilla toimialoilla selvästi tavanomaista heikommaksi.

EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva heikkeni rajusti viime vuoden lopulla. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan lähes kaikilla toimialoilla selvästi tavanomaista heikommaksi.

Myös odotukset kuluvan vuoden alkupuolelle ovat synkät. Suhdanteiden arvioidaan heikkenevän tuntuvasti lisää, ja vain harvat yritykset odottavat suhdannekäännettä parempaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kaikista heikoin tilanne on edellisen Suhdannebarometrin tapaan rakentamisessa, mutta useimmilla toimialoilla tuotannon ja henkilöstön odotetaan olevan selvässä laskussa.

Tuotanto supistui teollisuudessa ja rakentamisessa tuntuvasti viime vuoden lopulla. Myös palvelualojen myynnin kasvu päättyi. Samoin henkilöstö kääntyi selvään laskuun. Tilauskanta on heikentynyt nopeasti, sillä saatujen tilausten määrä oli erittäin matala. Kapasiteettia on tällä hetkellä huomattavan paljon vapaana. Nopeasti heikentynyt suhdannetilanne painaa kannattavuutta kaikilla päätoimialoilla. Samaan aikaan ammattityövoimapula on selvästi vähentynyt, kun taas riittämätön kysyntä on noussut merkittävimmäksi toiminnan rajoitteeksi.

Teollisuuden suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli tammikuussa tasolla -41. Lokakuussa mitattu lukema oli myös -41. Suhdannekäännettä kohti parempaa odotti tammikuun tiedustelussa 3 % vastaajista, kun taas 44 % uskoi tilanteen heikkenevän lisää. Hieman yli puolet eli 53 % vastaajista ei odottanut suhdanteisiin suuria muutoksia kevään ja kesän aikana.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -68 (lokakuussa -74). Käännettä parempaan odotti vain 1 % vastaajista. Peräti 69 % arvioi suhdanteiden heikkenevän entisestään lähikuukausina.

Palveluyritysten suhdannenäkymät painuivat tammikuussa lukemaan -34 (lokakuussa -31). Vahvistuvia suhdanteita odotti tammikuussa 5 % vastaajista, heikkeneviä puolestaan 39 %.

Uusia tilauksia saatu erittäin niukasti, kapasiteettia paljon vapaana

Teollisuusyritykset saivat loppuvuonna erittäin niukasti uusia tilauksia. Tilauskanta supistui nopeasti, ja sitä kuvattiin jo huomattavasti tavanomaista niukemmaksi. Samoin rakentamisessa uusien tilausten määrä romahti. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilausten selvän vähenemisen odotetaan jatkuvan lähikuukausien aikana.

Teollisuusyritysten tuotantomäärät laskivat loppuvuonna rajusti. Odotukset lähikuukausille ovat myös heikot, ja tuotannon arvioidaan supistuvan lisää sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä. Aivan yhtä voimakkaaseen pudotukseen kuin loppuvuonna ei silti uskota.

Myös rakentamisessa tuotannon määrä laski reilusti loppuvuonna. Lähikuukausina laskun ennustetaan jopa kiihtyvän. Palvelualoilla myynnin kasvi lähestulkoon pysähtyi viime vuoden lopulla, ja palveluyritykset ennustavat myyntinsä kääntyvän loivaan laskuun lähikuukausina.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste heikkeni huomattavasti. Nyt enää 40 % yrityksistä toimi täydellä kapasiteetilla (lokakuussa 64 %), ja vastaavasti jo 60 prosentilla oli käyttämättömiä resursseja. Kapasiteetin käyttöaste on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa alempi.

Työvoima vähenemässä selvästi

Teollisuusyritysten henkilöstö alkoi vähentyä loppukesällä, ja viimeisellä neljänneksellä lasku nopeutui. Teknologiateollisuudessa vähennys jäi vielä melko pieneksi, kun taas useimmilla aloilla työvoima supistui voimakkaastikin. Odotukset lähikuukausille ovat heikot, ja työvoiman selvän vähenemisen ennustetaan jatkuvan.

Rakennusyritysten henkilökunta supistui loppuvuonna tuntuvasti, ja lähikuukausille odotetaan vielä selvästi heikompaa kehitystä. Palveluyritysten henkilöstö kääntyi loivaan laskuun loppuvuonna. Lopputalvesta laskun ennustetaan voimistuvan, vaikka se jäisikin teollisuutta vähäisemmäksi.

Kannattavuus heikkenee - riittämätön kysyntä rajoittaa toimintaa

Teollisuudessa myyntihintojen odotetaan jatkavan syksyllä alkanutta laskua. Myös kustannukset ovat laskusuunnassa, mutta kannattavuuden ennustetaan silti heikkenevän merkittävästi. Kehityksen ennustetaan olevan samankaltaista myös rakentamisessa – sekä hinnat että kustannukset ovat laskusuunnassa, mutta heikko kysyntä painaa selvästi kannattavuutta. Palveluyritykset odottavat kustannusten jatkavan noususuuntaansa. Sen sijaan hintojen kohoaminen jäisi hyvin vähäiseksi. Myös palvelualoilla kannattavuus on heikkenemässä.

Ammattityövoimapula on selvästi vähentynyt useimmilla toimialoilla. Esimerkiksi konepajateollisuudessa sitä ei enää koettu juuri ongelmaksi. Riittämätön kysyntä on lähes kaikilla toimialoilla selvästi merkittävin toiminnan laajentamisen este.

Tammikuussa vain yksi prosentti teollisuusyrityksistä koki ammattityövoimapulan rajoittavan toimintaa. Voimakkaasti heikentyneestä suhdanteesta huolimatta 12 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi ammattityövoimapulan vielä ongelmaksi. Palvelualoilla työvoimapula on teollisuuden tavoin vähentynyt selvästi. Tammikuussa se oli vaikeutena enää 8 prosentilla vastaajista.

Riittämätön kysyntä oli esteenä jo 55 prosentilla teollisuuden vastaajayrityksistä. Rakennusalalla kysyntää luonnehti heikoksi jo 60 prosenttia vastaajista, palvelualoilla puolestaan 30 prosenttia yrityksistä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi       1 109 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 280 000 henkilöä.

Lisätietoja: 

Penna Urrila, puh. (09) 4202 2606

Leif Fagernäsin kommentiin

Suhdannebarometrijulkaisuun (pdf)

Alueellisiin tuloksiin (pdf)

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs