Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2013 färdigt

Valtiovarainministeriö

Statskontorets förslag till statsbokslutet för 2013 färdigt

Pressmeddelande.
Publicerad: 09.04.2014 kl. 14:07
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statskontorets förslag till statsbokslutet för år 2013 har undertecknats och överlämnats till Finansministeriet. Statens bokslut utarbetas utifrån budgetekonomin som omfattas av statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar förutom statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkningen även budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys samt bilagor som kompletterar kalkylerna. 

Statens intäkts- och kostnadskalkyl uppvisar ett underskott på 7 116 miljoner euro för år 2013. År 2012 var underskottet 6 616 miljoner euro.

Intäkterna i statens verksamhet var 1 330 miljoner euro alltså 21 miljoner euro mindre än året innan. Verksamhetskostnaderna ökade med 10 miljoner euro och uppgick till 10 117 miljoner euro.

Statens finansiella intäkter var 1 178 miljoner euro. De minskade med 355 miljoner euro. Minskningen berodde i huvudsak på minskade dividendinkomster. Statens finansiella kostnader minskade med 264 miljoner euro till 1 737 miljoner euro.

De extraordinära intäkterna var 31 miljoner euro och de extraordinära kostnaderna 10 miljoner euro.

Överföringsekonomins intäkter var 3 224 miljoner euro. De ökade med 131 miljoner euro jämfört med föregående år.

Överföringsekonomins kostnader, 39 727 miljoner euro, ökade med 1 807 miljoner euro. De främsta orsakerna till detta var överföring av rundradioskatt till statens televisions- och radiofond som ett nytt element, inkomstöverföringar som hänförde sig till socialskyddet och ökad utbetalning av statsandelar till kommunerna.

Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 1 359 miljoner euro till 38 712 miljoner euro.

Balansomslutningen minskade med 2 108 miljoner euro från 58 299 miljoner euro till 56 190 miljoner euro.

Enligt balansräkningen ökade statsskulden med 6 825 miljoner euro och uppgick vid utgången av året till 92 109 miljoner euro.

Statens eget kapital är 44 178 miljoner euro negativt. I den ingående balansen 1.1.1998 var det egna kapitalet 30 048 miljoner euro negativt. Situationen var en följd av stor skuldsättning i början av 1990-talet och avgöranden som gjordes i samband med uppställandet av den ingående balansen. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet värderades mycket försiktigt.

Förslaget kan läsas på Statskontorets webbplats:

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2013

Noggrannare specifikationer av statsbokslutet och andra bokföringsuppgifter finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens internetrapportering. Där finns också andra planerings- och uppföljningsdokument.

Statens bokslut införlivas i regeringens årsredovisning, som överlämnas till riksdagen i skiftet av april och maj.

Ytterligare information:

Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, tfn 02955 30060
Riitta Pirhonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30480
Hannu Koponen, specialsakkunnig, Statskontoret, tfn 02955 02404
Johanna Muukkonen, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret, tfn 02955 02410

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs