Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Selvitys: toteutuneiden puukauppojen hintainformaatio parantaisi puumarkkinoiden toimintaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Selvitys: toteutuneiden puukauppojen hintainformaatio parantaisi puumarkkinoiden toimintaa

Julkaistu: 24.11.2009 klo 12:12
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomalaisten puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa luomalla verkkoon tietopalvelu, joka tarjoisi puukaupan kaikille osapuolille tuoretta ja luotettavaa puumarkkinainformaatiota. Portaaliin koottaisiin yhteen eri tahojen tuottama tieto puun hinnasta sekä mahdollisesti myös lopputuotemarkkinoista. Tämä ehdotus sisältyy 24.11.2009 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle luovutettuun selvitykseen Suomen puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Suomalaisten puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa luomalla verkkoon tietopalvelu, joka tarjoisi puukaupan kaikille osapuolille tuoretta ja luotettavaa puumarkkinainformaatiota. Portaaliin koottaisiin yhteen eri tahojen tuottama tieto puun hinnasta sekä mahdollisesti myös lopputuotemarkkinoista. Tämä ehdotus sisältyy 24.11.2009 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle luovutettuun selvitykseen Suomen puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista.

 

Pöyry Forest Industry Consulting yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa laatiman selvityksen on teettänyt työ- ja elinkeinoministeriö osana metsäalan strategista ohjelmaa. Työn ohjauksesta on vastannut TEM:n työryhmä, jossa on ollut mukana konsulttien lisäksi myös maa- ja metsätalousministeriön ja Kilpailuviraston edustajat.

 

Riippumattoman ja puolueettoman hintainformaation lisäksi puumarkkinoiden toimivuutta parantaisi selvityksen mukaan:

 

  • Keskustelufoorumi, joka perustettaisiin kilpailulainsäädännön puitteissa tapahtuvaan ajatusten vaihtoon markkinoiden kehityksestä.
  • Mahdollisuus käydä puukauppaa myös sähköisesti. Valmiuksia raakapuun sähköisen kauppapaikan luomiseen pitäisi parantaa selvittämällä markkinaosapuolien halukkuus ja valmiudet sitoutua hankkeeseen sekä sen toteutusvaihtoehdot.
  • Runko-/rungonosahinnoittelun käyttöönotto hakkuukonemitatun puun hakkuissa puukaupan sujuvuuden lisäämiseksi ja puunhinnoittelun kehittämiseksi paremmin jalostusarvoa vastaavaksi.

 

Lisäksi puukaupan aktivoimiseksi nähdään tärkeänä 1) vapaan kilpailun edellytysten parantamista metsäsektorilla muun muassa kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyttä ja metsävaratiedon käytön osittaisella vapauttamisella, 2) metsien omistusrakenteen ohjaamista veroratkaisuin ja uusien metsä-omaisuuden hallintakonsepteja kehittämällä ja 3) edistämällä monipuolisempien metsänkäsittelyvaihtoehtoja metsänomistajien neuvonnassa. Näitä toimia edistetään jo nyt myös Kansallisen metsäohjelman ja Metsäalan strategisen ohjelman puitteissa.

 

Selvityksen mukaan kilpailu Suomen puumarkkinoilla toimii melko hyvin. Tukkipuumarkkinat ovat kilpailullisemmat kuin kuitupuumarkkinat, joilla on epätäydellisen kilpailun piirteitä. Puumarkkinat ovat jonkin verran alueellisesti eriytyneet. Puun tarjonta reagoi herkästi hintojen muutoksiin ja hintaodotuksiin. Yksityismetsillä on keskeinen asema puun tarjonnassa ja metsänhoitoyhdistysten rooli puukaupassa on merkittävä. Tarjonnan kannalta pidetään haitallisena, että metsänomistus pirstoutuu ja metsänomistajien keski-ikä nousee.

 

Nyt tehty selvitys ja siihen liittyvä kansainvälinen vertailu ovat pohjana, kun TEM tekee toimenpide-ehdotukset puumarkkinan toimivuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi. Jatkotyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja alan toimijoiden kanssa.

 

Lisätiedot:

ylijohtaja Raimo Luoma, TEM, puh. 010 606 3621 (selvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja)

strateginen johtaja Juha Ojala, TEM, puh. 050 413 5515 (Metsäalan strateginen ohjelma)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs