Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Regeringen föreslår en ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår en ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.01.2015 kl. 13:30
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 15 januari 2015 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

Ändringarna i punktskatten på elström och vissa bränslen gäller elproduktion i liten skala. Definitionen av de kraftverk som inte alls omfattas av beskattningen av elström ändras till att gälla kraftverk med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere, i stället för anläggningar med en effekt på 50 kilovoltampere som för närvarande. Samtidigt upphävs den nuvarande bestämmelsen om att den skattemässiga behandlingen av kraftverk vars nominella effekt är större än 50 kilovoltampere men högst 2 000 kilovoltampere är beroende av om elströmmen överförs till ett elnät eller inte under en kalendermånad. I stället föreslås det bli föreskrivet att inte heller ett kraftverk med en nominell effekt på mer än 100 kilovoltampere ska omfattas av beskattningen, om den elmängd som det producerar under ett kalenderår inte överstiger 800 000 kilowattimmar. Regleringen av småskalig elproduktion gäller på samma sätt som för närvarande såväl de kraftverk som använder fossil energi som de som använder förnybar energi.

Målet för den nya skattemodellen är teknikneutralitet och till följd av den en rättvis och jämlik skattemässig behandling som beaktar särdragen hos olika elproduktionstekniker. De föreslagna ändringarna förbättrar framför allt ställningen för producenter av sol- och vindkraft, eftersom en beskattning som kopplats till den årliga produktionen skulle ta hänsyn till deras kortare årliga driftstid jämfört med kraftverk som använder fast eller flytande bränsle.

Propositionens inverkan på statsbudgeten för 2015 beaktas i tilläggsbudgetförfarandet. Ändringen beräknas minska på skatteintäkterna med högst 2 miljoner euro enligt den nuvarande elproduktionsstrukturen.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 372.

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs