Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Rapport: Gräsrotsfinansiering är ett effektivt, snabbt och flexibelt finansieringssätt

Valtiovarainministeriö

Rapport: Gräsrotsfinansiering är ett effektivt, snabbt och flexibelt finansieringssätt

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.03.2014 kl. 12:06
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Stora förväntningar har riktats mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding). Det är ett effektivt, snabbt och flexibelt finansieringssätt speciellt för nya företag och innovationer. Gräsrotsfinansiering möjliggör effektivare utnyttjande av privatpersoners insättningsmedel och ökad tillgång till finansiering.

Så uppskattar de experter på gräsrotsfinansieringsfrågor som besvarat arbets- och näringsministeriets samt finansministeriets gräsrotsfinansieringsenkät som publicerades den 13 mars 2014. Regeringen beslutade i slutet av 2013 i samband med sitt strukturpolitiska program att kartlägga behoven att utveckla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansieringsverksamhet.

Vapaavuori: Gräsrotsfinansieringen bör tas på allvar

- Branschen börjar växa även i Finland. Den bör tas på allvar. Branschen kan utarbeta sina egna interna förhållningsregler och sedan eventuellt certifiera de aktörer som förbinder sig till att iaktta reglerna, fastslår näringsminister Jan Vapaavuori.

- Finansinspektionens anvisningar kunde också stöda och komplettera branschens egna regler. Lagen om penninginsamlingar borde också justeras speciellt med hänsyn till behoven ur gräsrotsfinansieringssynpunkt, konstaterar Vapaavuori.

De största problemen med gräsrotsfinansiering gäller enligt enkäten möjligheterna till missbruk, diffus reglering, bristfällig myndighetstillsyn och förverkligandet av placerarskyddet speciellt i fråga om delgivning och erhållande av information.

Det är en god målsättning att eftersträva administrativt lätt reglering. Det kan emellertid, i syfte att förbättra placerarskyddet och förebygga missbruk, bli nödvändigt att föreskriva t.ex. om enhetliga informeringskrav för branschen och om registrering av aktörer, uppskattar Vapaavuori.

- Rapporten om gräsrotsfinansieringsenkäten, en bakgrundspromemoria om ärendet samt annat väsentligt material finns i statsrådets projektregister, under projektnummer VM124:00/2013, (www.hare.fi).

Förfrågningar:
Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, finansmarknadsavdelningen, tfn 02955 30477, förnamn.efternamn@vm.fi
Valtteri Vento, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, närings- och innovationsavdelningen, tfn 02950 64175, förnamn.efternamn@tem.fi

Pete Pokkinen, minister Vapaavuoris specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 7567180, förnamn.efternamn@tem.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs