Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Puuliiton valtuusto: Pakkolait eivät sovi Suomeen

Puuliitto

Puuliiton valtuusto: Pakkolait eivät sovi Suomeen

Tiedote.
Julkaistu: 26.11.2015 klo 15:45
Julkaisija: Puuliitto

Puuliitto ei hyväksy pakkolainsäädännön käyttämistä työmarkkinoilla. Kuopioon 26.–27. marraskuuta kokoontuneen Puuliiton valtuuston mukaan maan hallitus on tehnyt suuren virheen lähtiessään kestämättömin perustein murtamaan työelämän sääntelyn perusperiaatteita.

Työlainsäädännön kulmakivi on työntekijän suojelun periaate. Siitä on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa. Toisaalta periaatetta, jonka mukaan työehtosopimuksella voidaan pätevästi sopia lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista, ei voida päästää rapautumaan. Työehtosopimustoiminnan perusta on perustuslain turvaamassa ammatillisessa järjestäytymisvapaudessa. Suomi on sitoutunut näihin periaatteisiin myös kansainvälisillä sopimuksilla, joita esimerkiksi ovat Euroopan neuvoston Euroopan sosiaalinen peruskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimukset järjestäytymisvapaudesta ja työehtosopimustoiminnasta.

Edellä mainittu sääntely sallii työehtosopimusneuvotteluoikeuteen vain rajoituksia, jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa. Suomen tilanteessa tällaista välttämättömyyttä ei ole nähtävissä. Pelkästään hallituksen pakkolakiesityksessä mainitaan monta kertaa, että toimenpiteitä tarvitaan yksityisen sektorin työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuksen rahoittamiseksi. Kysymyksessä on siten välttämättömyyden sijaan hallituksen ilmeisen ideologisin perustein linjaama tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille.

Samalla on erittäin kyseenalaista voitaisiinko hallituksen kaavailemilla pakkokeinoilla tukea yritysten kilpailukykyä niin, että siitä seuraisi nykyistä parempaa menestystä vientimarkkinoilla, ja että tästä puolestaan seuraisi työllisyyden kohentuminen ja työttömyyden alentuminen. Varmaa sitä vastoin on, että pakkolaeista seuraisi kotimaisen kysynnän heikentyminen ja työttömyyden lisääntyminen sekä suuri riski siitä, että pakkolait jäisivät määräaikaisuudestaan huolimatta pysyviksi siksi, että niitä ei pystyttäisi työnantajien vastustuksen takia sopimaan työehtosopimuksissa takaisin lähtötasolleen.

Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että hallitus vetäytyy työmarkkinoilta, ja antaa neuvottelujärjestelmälle vapaan mahdollisuuden ja osapuolille tasavertaisen aseman toimia ja kehittyä keskusjärjestötasolla, työehtosopimustoiminnassa ja paikallisessa sopimisessa. Se on tehokkain keino edistää hedelmällistä ja häiriötöntä toimintaa työmarkkinoilla, joka on samalla yksi talouskasvun edellytys.

Toinen välttämätön toimenpide on torjua työnantajan postin työntekijöihin ja PAU:hun kohdistama hyökkäys. Valtuusto antaa PAU:lle tukensa ja toivoo Postin asiakkailta ymmärtämystä käynnistetyille työtaistelutoimenpiteille. PAU on perustellusti liikkeellä puolustamassa työntekijöiden yhteisiä oikeuksia ja tavoitteita.

Lisätietoja:

Valtuuston puheenjohta Janne Naukkarinen, puh. 040 351 9322,

Valtuuston varapuheenjohtaja Asko Saarinen, puh. 050 312 4081,

 

Puheenjohtaja Jari Nilosaari, puh. 0400 872 641,

Varapuheenjohtaja Jyrki Alapartanen, puh. 040 587 7563.

Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden, bioteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, venealan ja maatalousalojen työntekijöiden etujärjestö. Liittoon kuuluu noin 35 000 jäsentä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs