Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Projekt för grundande av nationellt inkomstregister inleddes

Valtiovarainministeriö

Projekt för grundande av nationellt inkomstregister inleddes

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.12.2014 kl. 12:12
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet tillsatte den 27 november 2014 projektet för grundandet av ett nationellt inkomstregister. Målet är att det nya registret skulle användas för begränsad produktion vid ingången av 2019 och i större omfattning från och med 2020.

Projektet ska planera och förverkliga ett centralregister som innehåller detaljerad information om medborgarnas inkomster. Avsikten är att inkomstuppgifterna skulle överföras till registret digitalt direkt från löneadministrationssystem och andra informationsproducerande system via den nationella servicekanal som håller på att utvecklas.

Det primära syftet med inkomstregistret är att minska på företagens administrativa börda genom förenkling av anmälningsförfarandena. Avsikten är att informationen skulle lämnas till ett centraliserat register, och endast en gång i samband med varje enskild betalningsprestation. På så sätt skulle registret hela tiden innehålla uppdaterad information om prestationer som betalats åt enskilda medborgare. I fortsättningen kunde parter som behöver information om medborgares inkomster med stöd av lagstadgad rätt söka dessa uppgifter direkt från inkomstregistret.

Inkomstregistret kommer att utnyttjas av samtliga parter som behöver information om medborgarnas inkomster, såsom Skatteförvaltningen, FPA och bland annat flera aktörer inom den privata sektorn som betalar ut förmånsinkomster. I fortsättningen behöver medborgarna inte längre meddela sina senaste inkomstuppgifter åt till exempel FPA eller arbetslöshetskassan, utan de kan erhållas direkt ur inkomstregistret.

Till en början kommer åtminstone uppdaterad information om löneinkomster att samlas in i registret. Målet för grundandeprojektet är dessutom att insamla uppdaterad och så täckande information som möjligt om bl.a. pensions- och andra förmånsinkomster i registret genast efter att det tagits i bruk. I ett senare skede ska registret kompletteras bl.a. med andra inkomst- och avdragsuppgifter, såsom uppgifter om dividendinkomst och räntor på skulder.

Finansministeriet svarar för tillsättandet av projektet och för de första arbetsskedena. Projektet ska förverkligas i samarbete med Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kommer att upprätthålla registret och agera som ansvarig myndighet efter att det tagits i bruk.

Följande parter deltar i projektet förutom finansministeriet:

 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Skatteförvaltningen
 • Folkpensionsanstalten
 • Statistikcentralen
 • Finlands näringsliv
 • Finansbranschens centralförbund
 • Företagarna i Finland
 • Ekonomiförvaltningsförbundet
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA
 • Pensionssäkerhetscentralen
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
 • Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation
 • Olycksförsäkringsanstalternas förbund
 • Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen
 •  Kommunförbundet
 •  Kommunarbetsgivarna
 •  Helsingfors stad

Ytterligare information:

Arto Leinonen, projektchef, tfn 040 769 1149

Sari Lindeberg, projektsekreterare, tfn 02955 30102

Markus Sovala, överdirektör, tfn 040-761 2723

 

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs