Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Pressmeddelande: LokalTapiola förutspår långsam tillväxt de närmaste åren

LähiTapiola

Pressmeddelande: LokalTapiola förutspår långsam tillväxt de närmaste åren

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.12.2014 kl. 10:31
Utgivare: LähiTapiola

LokalTapiola sänker tillväxtprognosen för år 2015 för Finlands bruttonationalprodukt till 0 procent och uppskattar att arbetslösheten stiger till 9 procent nästa år. Vi förväntar oss att totalefterfrågan försvagas under början av året och vänder måttligt uppåt i slutet av nästa år med stöd av exporten, säger chefsekonom Jari Järvinen på LokalTapiola Kapitalförvaltning.  

”Vi förutspår att svårigheterna på de inhemska marknaderna fortsätter ännu år 2016, men den internationella ekonomins gradvisa återhämtning får även tillbaka Finland på ett mera hållbart tillväxtspår.  Ekonomin återhämtar sig dock sakta och inverkan av de strukturella reformerna syns ordentligt först om några år.  Vi uppskattar att BNP-tillväxten för år 2016 är 1 procent”, säger Jari Järvinen.

LokalTapiola uppskattade ännu i juni att tillväxten för nästa år blir 1 procent.

Enligt Järvinen är det viktigt att omedelbart sätta igång de strukturella reformerna som förbättrar produktiviteten inom den offentliga sektorn (sote- och kommunreformer), ökar den potentiella arbetskraften (arbetskarriärlösningar, arbetsrelaterad invandring) samt uppmuntrar till arbete (skattelättnader).

”Om strukturreformerna ovan genomförs och de lånade pengarna används för att stärka de framtida tillväxtförutsättningarna och inte bara för att upprätthålla de gamla utgiftsobjekten kan Finland ännu i några år skuldsätta sig i den nuvarande takten.   Finlands tillväxtpotential på lång sikt skulle förbättras av satsningar på utbildnings- och innovationspolitiken, datasystemen och infrastrukturen.”

Arbetslösheten fortsätter att öka  

En förbättrad produktivitet och konkurrensförmåga innebär fortsättningsvis att det finns ett tryck på högre arbetslöshet. Sysselsättningen inom den offentliga sektorn började sjunka senare än förväntat och fortsätter därför längre än förväntat.  LokalTapiola har därför betydligt sänkt sina arbetslöshetsprognoser.   

”Vi förväntar oss att arbetslöshetsgraden stiger till 9 procent år 2015 (tidigare 8,0 %) vilket i nettobelopp skulle innebära cirka 25 000 – 30 000 nya arbetslösa.  Speciellt den offentliga sektorn har ett tryck på ökad arbetslöshet.   På grund av den svaga återhämtningen i tillväxten förväntar vi oss att sysselsättningen bara förbättras sakta mot slutet av prognosperioden.    Vår prognos är att arbetslöshetsnivån är 8,8 procent år 2016.”

Enligt Järvinen minskar industrins andel av arbetet i och med omstruktureringarna och tjänsternas andel ökar. ”Arbete torde uppstå inom de branscher där man i stället för produktion av varor koncentrerar sig på planering och utveckling av nya tjänster.  Digitaliseringen och robottekniken minskar produktionskostnaderna och förbättrar produktiviteten.”

Avtagande tillväxt i USA utgör en risk för världsekonomin

Den världsekonomiska tillväxten avtog under hösten och de prognostiserande indikatorerna för industriländerna indikerar att konjunkturerna försämras även i början av året. Året 2015 ser som helhet ut att bli sämre än förväntat.

LokalTapiola sänker sin tillväxtprognos för bruttonationalprodukten för nästa år. ”Världsekonomin växer nästa år med 3,2 procent och år 2016 med 3,5 procent. I juni uppskattade vi ännu att tillväxten ska bli 3,5 procent för år 2015, men på grund av de svagare utsikterna måste vi nu sänka vår tidigare prognos.  Även resten av decenniet ser utmanande ut för den globala ekonomin”, säger Järvinen.  

Ekonomin i USA har varit den starkaste länken i industriländerna.  Det finns risk för att den avtagande internationella ekonomin även greppar ekonomin i USA.  Den amerikanska centralbanken FED upphörde med den kvantitativa stimulansen i oktober och förbereder sig nu att höja räntorna på sommaren.   

”FED:s utmaning är tajming:  att förhasta sig riskerar återhämtningen medan att fördröja sig leder till en bubbla.  Med en bubbla avses att priset på aktierna och obligationerna blir för högt i förhållande till företagens resultatförmåga och staternas förmåga att återbetala skulderna.   Den avtagande internationella ekonomin, de lägre råvarupriserna och den starkare dollarn har minskat inflationstrycket och talar för långsammare framskridande i normaliseringen av politiken.  Dessutom bromsar överskuldsättningen fortfarande effektivt tillväxten, inflationen och sysselsättningen”, säger Järvinen.    

Indelning i vinnare och förlorare på bostadsmarknaden är bestående

Priserna på gamla hög- och radhusbostäder sjönk en aning på bostadsmarknaden i oktober jämfört med motsvarande period för ett år sedan.  Däremot steg hyrorna för fritt finansierade bostäder genomsnitt med 3 procent i september 2014 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.  Mest steg priserna på hyresbostäderna i Vanda, där priserna steg t.o.m. med 5,2 procent.

”Enligt vår syn är indelningen i vinnare och förlorare på bostadsmarknaden bestående. Senast nu har myten brutits om att bostadspriserna fortsätter att stiga i alla situationer och på alla orter.   Både konsumenter och investerare kommer även under de kommande åren att vara ännu mera kritiska när det gäller bostädernas läge.  Denna försiktiga prissättning syns för sin del direkt i bostadspriserna på mindre orter med sämre läge.  

Orter som stagnerar har inte inom synhåll faktorer som skulle vända utvecklingen av bostadspriserna positiv”, säger portföljförvaltare Esa Torkko vid LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

Ytterligare information

www.sijoitustalous.fi/suhdannekatsaus (på finska)

Konjunkturprognos (på finska)

Jari Järvinen's intervju (video, på finska)

Jari Järvinen, chefsekonom och biträdande direktör
LokalTapiola Kapitalförvaltning
tel. (09) 453 2049 och 040 563 9761

Esa Torkko, portföljförvaltare
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning
tel. 0400 668 386

e-post: förnamn.efternamn@lokaltapiola.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs