Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Pienten yritysten tilinpäätössäännökset syyniin EU:ssa

Pienten yritysten tilinpäätössäännökset syyniin EU:ssa

Julkaistu: 13.03.2009 klo 09:08
Julkaisija:

EU:ssa on viimeisten kymmenen vuoden aikana valmisteltu ja toteutettu listayhtiöiden tilinpäätösraportointiin laajakantoisia muutoksia. Nyt on pk-yritysten tilinpäätössääntelyn vuoro.

EU:ssa on viimeisten kymmenen vuoden aikana valmisteltu ja toteutettu listayhtiöiden tilinpäätösraportointiin laajakantoisia muutoksia. Nyt on pk-yritysten tilinpäätössääntelyn vuoro.

Listayhtiöt ovat viimeiset viisi vuotta soveltaneet kansainvälisiä IFRS-standardeja konserniraportoinnissaan.

– Nyt EU:n tilinpäätösdirektiivit on otettu lähempään tarkasteluun erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, kertoo taloudellisen raportoinnin asiantuntija Päivi Räty Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Tilinpäätösdirektiivejä ei ehkä
tarvitsisi soveltaa mikroyrityksissä

Yhtenä pienyritysten hallinnollisen taakan keventämistoimena suunnitellaan mikroyritysten vapauttamista tilinpäätösdirektiivien soveltamisesta.

Vasta annetun direktiiviehdotuksen (KOM(2009) 83 final, 26.2.2009) mukaan jäsenvaltiot saisivat päättää, millaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä pienimpiin yrityksiin sovellettaisiin jatkossa.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan EU:ssa yritystä, jossa ylittyy enintään yksi seuraavista kriteereistä:

  • tase 0,5 miljoonaa euroa
  • liikevaihto 1 miljoonaa euroa
  • henkilökunta 10.

Valtaosa pienimmistä yrityksistä toimii kotimarkkinoilla, ja verotuksella on keskeinen rooli niiden taloushallinnossa. Mikroyritysten jättäminen tilinpäätösdirektiivien soveltamisalueen ulkopuolelle on perusteltua. Tämä kuitenkin edellyttää, että tilinpäätössäännökset sopeutetaan näillä yrityksillä verotuksen asettamaan kehykseen.

Suomessa olisi syytä noudattaa
EU:ta alhaisempia rajoja

– Mikroyrityksiä koskevat helpotukset voivat koskea osaa jaksotusperiaatteista ja liitetietovaatimuksia, Räty toteaa.

– Elinkeinoelämän rakenteen vuoksi olisi meillä kuitenkin syytä soveltaa merkittävästi EU-määritelmää alhaisempia rajoja. Lainsäädännön selkeyden vuoksi on perusteltua, että samoja rajoja sovellettaisiin jatkossa myös tilintarkastusvelvollisuutta koskevassa tilintarkastuslain säännöksessä.

Kysely tilinpäätösdirektiivin
uudistamisesta meneillään

Komissio käynnisti helmikuun lopussa myös konsultaation tilinpäätösdirektiivien uudistamisesta. Tilinpäätösdirektiivit kehitettiin 60- ja 70-luvulla, ja yritysten toimintaympäristönkin kehitys edellyttää säännösten modernisointia.

Kyselyssä kartoitetaan eri osapuolten mielipiteitä siitä,

  • minkälaisia muutoksia tarvittaisiin pienten yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi 
  • minkä tyyppisiä muutoksia kaivataan direktiivisäännösten laadulliseksi parantamiseksi
  • miten lainsäädäntötekstiä voitaisiin selkeyttää.

Konsultaatio on avoinna huhtikuun loppuun saakka, ja yritykset voivat osallistua siihen vastaamalla kyselyyn suoraan.

Kysely löytyy komission sivuilta

Lisätietoja:

Päivi Räty

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs