Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Pankkiunioniasiat esillä Vilnan epävirallisessa Ecofin-neuvostossa

Valtiovarainministeriö

Pankkiunioniasiat esillä Vilnan epävirallisessa Ecofin-neuvostossa

Tiedote.
Julkaistu: 11.09.2013 klo 12:13
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Liettuan Vilnaan 12.-13.9.2013. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.

Ecofin-kokousta edeltävän euroryhmän kokouksen asialistalla on euroalueen talousnäkymät, Kyproksen sopeutusohjelman ensimmäinen väliarvio sekä tilannekatsaus Portugalin sopeutusohjelmasta ja pankkiunionista.

Epävirallisessa Ecofin-neuvostossa ovat aluksi esillä EU:n talousnäkymät ja vakaus.  Taloudessa on nähtävissä positiivisia merkkejä, mutta politiikan epävarmuus hidastaa talouskasvua. Kehitys sekä euroalueen että EU:n osake- että valtionlainamarkkinoilla on keskikesän jälkeen vakautunut. Tilanne tulee kuitenkin jatkumaan herkkänä.

Kokouksessa tullaan käymään myös keskustelua pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen parantamiseksi käytettävissä olevista keinoista, joita on valmisteltu komission ja Euroopan investoinpankin yhteistyönä.

IMF:n ja Maailmanpankin Washingtonin vuosikokoukset

Vilnan kokouksessa valmistellaan EU:n kantoja Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin lokakuussa pidettäviin vuosikokouksiin. Maailmanpankkiasioita käsittelevän kehityskomitean kokouksessa Pohjoismaita ja Baltian maita edustaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Kokouksen asialistalla on Maailmanpankkiryhmän uuden strategian hyväksyminen.

Suomi tukee strategian kahta päätavoitetta, äärimmäisen köyhyyden vähentämistä ja hyvinvoinnin tasaista jakautumista. Suomi katsoo kuitenkin, että strategiaan tulisi saada konkreettisemmat tavoitteet myös kestävän kehityksen osalta. Samoin tasa-arvokysymykset tulisi tuoda selkeämmin mukaan.

Rahoitusjärjestelmän uusi muoto – pankkiunionin arkkitehtuurista rahoitusmarkkinoiden tehokkaaseen rakenteeseen

Rahoitusmarkkinoiden vakauttamisen toimenpiteet ovat tarpeen erityisesti varauduttaessa loppuvuodesta 2013 käynnistyviin pankkien erityistarkastuksiin ja stressitesteihin. Suomi tukee näiden perusteellista toteuttamista pankkien todellisen tilan selvittämiseksi. Suomi on korostanut Eurooppa-neuvoston linjausten mukaisesti, että vastuu varautumisjärjestelyistä on ensisijaisesti kansallisilla viranomaisilla.

Pankkisektorin yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin liittyen Vilnan kokouksessa käydään ensimmäinen poliittinen näkemystenvaihto ehdotuksesta, jonka komissio teki heinäkuussa. Suomi pitää yhteisen mekanismin perustamista tärkeänä ja toimii aktiivisesti, jotta siitä saavutettaisiin sopu ennen Euroopan parlamentin vaaleja keväällä 2014.

Veropetosten ja veronkierron vastaiset toimet – kohti automaattisten tietojenvaihdon globaaleja standardeja

Suomi pitää yhteisiä veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla keskeisinä poliittisina prioriteetteina. G20-maat ovat nyt kaikki sitoutuneet automaattisen tietojenvaihdon käyttöönottoon, mikä on myönteistä. On kuitenkin tärkeää, että EU-maat ajavat yhteisiä tavoitteita myös mm. OECD:ssä, jossa pyritään sopimaan verotukseen ja veronkierron vastaisiin toimiin liittyvistä standardeista ja menettelyistä. 

Lisätietoa:

Finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510304
Pankkiunioniin liittyvistä asioista vanhempi hallitussihteeri Jaakko Weuro, puh. 040 167 8486.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs