Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Pankkien kriisinratkaisua koskeva uusi lainsäädäntö voimaan vuoden 2015 alussa

Valtiovarainministeriö

Pankkien kriisinratkaisua koskeva uusi lainsäädäntö voimaan vuoden 2015 alussa

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2014 klo 13:51
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Tasavallan presidentti vahvisti 19.12.2014 eduskunnan hyväksymät luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskevat lait. Uuden lainsäädännön myötä Suomessa aloittaa toimintansa uusi kriisinratkaisuviranomainen, Rahoitusvakausvirasto. Kansallisten kriisinratkaisutehtävien lisäksi virasto hallinnoi uutta rahoitusvakausrahastoa ja ottaa hoitaakseen talletussuojaan liittyvät tehtävät.

Uudella lainsäädännöllä pannaan täytäntöön EU:n luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisudirektiivin, talletussuojadirektiivin muutoksen ja kriisinratkaisuasetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

Lainsäädäntö on osa pankkiunionin luomisen toista vaihetta, jossa kaikkiin jäsenvaltioihin perustetaan kriisinratkaisuviranomainen. Viranomaiselle pitää säätää yhdenmukaiset ja tehokkaat valtuudet puuttua ongelmiin ajautuneiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten (laitosten) toimintaan. Tavoitteena on hoitaa kriisitilanteita veronmaksajien varoja suojaten niin, että ensisijainen vastuu on pankkien omistajilla ja sijoittajilla.

Rahoitusvakausvirasto aloittaa toimintansa vuonna 2015

Suomessa kriisinratkaisua koskevat valtuudet on säädetty uudelle Rahoitusvakausvirastolle, joka käynnistää toimintansa vuoden 2015 aikana. Virasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena ja se tulee työllistämään noin 10 asiantuntijaa. Virasto on kokonaisuudessaan toimialan rahoittama. Viraston rekrytoinnit aloitetaan mahdollisimman pian. Valtiovarainministeriö hoitaa viraston tehtäviä, kunnes se on toimintakykyinen.

Rahoitusvakausviraston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu laatia laitosten kriisinratkaisusuunnitelmat, päättää kriisiytyneen laitoksen asettamisesta kriisihallintoon sekä käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä. Kun Rahoitusvakausvirasto päättää laitoksen asettamisesta kriisihallintoon, sen on toteutettava omistajanvastuu kattamalla tappioita joko alentamalla pankin osakkeiden arvoa tai mitätöimällä niitä.

Uusi kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojarahastosta muodostuva rahoitusvakausrahasto

Virasto hallinnoi uutta rahoitusvakausrahastoa. Se muodostuu vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta. Rahoitusvakausrahasto on valtiontalouden ulkopuolinen rahasto.

Rahoitusvakausvirasto siirtää luottolaitosten vakausmaksut edelleen EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Yhteisen kriisinratkaisurahaston varoja käytettään silloin, kun omistajan- ja sijoittajanvastuu ei riitä kattamaan laitoksen tappioita.

Sijoituspalveluyritysten vakausmaksut jäävät kansalliseen kriisinratkaisurahastoon.

Virasto osallistuu EU:n kriisinratkaisumekanismin toimintaan kriisinratkaisuneuvostossa ja mahdollisissa kriisinratkaisukollegioissa.  Kriisinratkaisuneuvoston ja Rahoitusvakausviraston toimivalta on jaettu siten, että päätösvalta suurten laitosten osalta on kriisinratkaisuneuvostolla.

Talletussuojan tehtävät pankkitoimialalta Rahoitusvakausvirastolle

Lisäksi talletussuojaan liittyvien tehtävien hoito siirtyy pankkitoimialalta Rahoitusvakausvirastolle. Rahoitusvakausvirasto päättää korvausten maksamisesta ja vastaa korvausten maksatuksesta tallettajille, jos tallettajien suojaamiseksi on tarpeen maksaa korvauksia talletussuojarahastosta.

Talletukset tulee tulevaisuudessa maksaa tallettajille nykyisten 20 työpäivän sijaan seitsemässä työpäivässä siitä, kun Rahoitusvakausvirasto päättää talletussuojan laukeamisesta. Käynnissä on vuoteen 2020 ulottuva siirtymäaika, jonka aikana vähimmäisaika laskee asteittain 20 työpäivästä seitsemään työpäivään.

Uusi rahoitusvakausviraston alle perustettava talletussuojarahasto kartutetaan talletussuojadirektiivin edellyttämälle vähimmäistasolle 10 vuodessa. Toimiala hallinnoi jatkossakin nykyisen talletussuojarahaston varallisuutta.

Molemmat rahastot toimivat vain tallettajien saamisten turvaamiseksi. Tallettajien suojaksi ennakkoon kerätyt varat pysyisivät vähintään nykytasolla.

Lait tulevat pääosin voimaan 1.1.2015.  

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Armi Taipale, puh. 029 55 30399

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs