Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Pankkialan imago notkahti

EPSI Rating

Pankkialan imago notkahti

Tiedote.
Julkaistu: 01.10.2012 klo 10:15
Julkaisija: EPSI Rating

Yleistä:

 

-Imago on kuluttajien keskuudessa kokenut notkahduksen – tärkeimpiä syitä tähän löytyy lähinnä suurten pankkien huonoksi koetusta vastuullisuudesta sekä asiakaspalvelusta.

-Asiakaspalvelulla on entistä suurempi vaikutus pankkien asiakastyytyväisyyteen.

 

Yksityisasiakkaat:

 

-Toimialan asiakastyytyväisyys on pudonnut jo toista vuotta peräkkäin ja alittaa jopa vuoden 2008 (finanssikriisin) tason. Pudotusta on tullut kaikilla mittareilla, joista huomattavin huononeminen nähdään imagossa. Tämä johtunee sekä yksittäisten pankkien epäsuotuisista esiintymisistä julkisuudessa että epävarmoista ajoista euroalueen rahoitusmarkkinoilla.

-Nordea – missä mättää? Pankin tulokset ovat huonontuneet kaikilla mittareilla. Erityisen suurta pudotusta nähdään imagossa ja asiakasuskollisuudessa. Yrityksen imagoon näyttää vaikuttaneen tapa, jolla johtohahmo esiintyy julkisuudessa ja viestittää pankin asenteista. Pudotuksia nähdään myös Baltiassa ja muissa Pohjoismaissa – Ruotsissa suurin 1980-luvusta lähtien.

-POP Pankki pysyy asiakastyytyväisyyden kärkipaikalla.

-Säästöpankki, Handelsbanken ja S-Pankki seuraavat mainitussa järjestyksessä.

-S-Pankki näyttäisi haastavan kärkikolmikon.

-OP-Pohjola on parantanut tuloksiaan kautta linjan. Kun pankin tyytyväisyysaste ylitti vielä viime vuonna toimialan keskiarvon ainoastaan 0,7 yksiköllä, on ero nyt kasvanut 3,4 yksikköön pankin eduksi. Tämä on huomattava parannus.

-Säästöpankkien asuntolainat saavat parhaat arvosanat.

-Kärkipankit panostavat henkilökohtaiseen palveluun ja sijaintiin – palvelu on asiakasläheistä.

-Kassapalveluiden aukioloaikojen rajoittaminen tuohduttaa, kuten myös se, ettei omaan pankkiin enää voi soittaa suoraan vaan joutuu keskuksen kanssa puhumaan.

 

Yritysasiakkaat:

 

-Tyytyväisyysindeksi on noussut toista vuotta peräkkäin ja yritysasiakkaat ovat nyt yksityisasiakkaita tyytyväisempiä. Tämä on viimeksi tapahtunut v. 2006.

-Handelsbankenin yritysasiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimmät, joskin OP-Pohjola on kirinyt eroa kiinni.

-Nordea asiakastyytyväisyys on noussut yritysasiakkaiden keskuudessa.

-Sampo Pankki on ainoa pankki joka ei ole parantanut yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä.

-Uskollisuusluvuissa on tapahtunut huomattavaa pudotusta Nordean ja Sampo Pankin osalta.

-Vaikka tyytyväisyysluku nousee, on uskollisuus kääntynyt laskuun. Epävarmoina aikoina yritysasiakkaat yrittävät välttää riskejä, eivätkä halua sitoutua.

 

Nämä asiat käyvät ilmi kansainvälisestä EPSI Rating tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin pankkien asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta yhtaikaa mm. Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Baltiassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Venäjällä, Tšekissä, Azerbaidzhanissa, Georgiassa ja Kazakstanissa. Tutkimus tehdään joka vuosi samaan aikaan. Suomessa on tutkimusta varten tehty n. 2800 puhelinhaastattelua.

EPSI Rating-tutkimuksessa asiakastyytyväisyysindeksi on keskeisessä asemassa. Sen arvo voi vaihdella asteikolla 0 – 100. Ohjeellinen arvostelu löytyy alla olevasta taulukosta. Asiakastyytyväisyysindeksi (ns. EPSI-luku) on regressioanalyysillä laskettu tulos seuraavasta viidestä muuttujasta: imago, odotukset, koettu tuotelaatu, koettu palvelulaatu sekä vastine rahalle.

alle 60 tarkoittaa huonoa tasoa

60 – 75 välttävä / tyydyttävä

75 – 100 hyvä / erittäin hyvä, jolla suuri merkitys menestykseen liiketoiminnassa

1. Yksityisasiakkaat

 

 *EPSI-luku tarkoittaa tyytyväisyysindeksiä

 

 

1.1 POP Pankki kärjessä

POP Pankki sai viime vuonna tutkimuksen tulokkaana parhaan tuloksen. Pankin luku on hieman alhaisempi tänä vuonna, mutta ero muihin pankkeihin on joko säilynyt ennallaan tai kasvanut. Pankin valtteina ovat erinomainen asiakaspalvelu ja se koetaan myös vastuullisena.

 

1.2 Muut pienehköt pankit seuraavat lähellä

Lähellä seuraavat Säästöpankki ja Handelsbanken sekä tämän vuoden tutkimuksen tulokas S-Pankki [tässä järjestyksessä]. Kaikki nämä pankit ovat vähintään viitisen indeksiyksikköä toimialan keskiarvoa parempia, mikä on hieno saavutus.

 

1.3 Miten suuret pankit pärjäävät?

OP-Pohjola on suurten pankkien keskuudessa valopilkku – se on parantanut tyytyväisyyttään kahdella indeksiyksiköllä, mikä on vakuuttava suoritus. Pankki on parantanut tuote- ja asiakaspalvelulaadussa sekä vastineessa rahalle.

Nordea ja Sampo Pankki saavat tänä vuonna puolestaan huonommat arvosanat kuin viime vuonna. Nordean pudotus on ollut huomattava kun taas Sampo Pankin kehitys maltillisempaa. Molempien pankkien tulokset ovat tyydyttävällä tasolla.

Nordean osalta huononemista nähdään kaikilla mittareilla. Imago pankin vastuullisuudesta ja maksupalvelun laatu saavat paljon kritiikkiä. Sampo Pankin osalta korostuvat tuotelaadun sekä hinta-laatusuhteen heikentymiset.

Vaikka Sampo Pankin tulos on huonontunut, on Nordean pudotus sen verran jyrkkä, että Nordea on nyt pudonnut jumbosijalle – tämä on ensimmäinen kerta EPSI-mittausten 12-vuotisessa historiassa.

 

1.4 POP Pankilla paras imago, S-Pankilla paras uskollisuus

 

 

Jos tarkastellaan mitkä pankit pärjäävät parhaiten milläkin osa-alueella, on muutamia johtopäätöksiä tehtävissä:

1. POP Pankin imago on selkeästi paras. Tässä nousee esille erityisesti imago erinomaisesta asiakaspalvelusta ja imago vastuullisuudesta.

2. Asiakaspalvelussa POP Pankki, Säästöpankki ja Handelsbanken yltävät parhaisiin tuloksiin

3. S-Pankki nousee esille erityisesti vastineessa rahalle, uskollisuudessa ja tuotelaadussa

4. Nordea ja Sampo ovat selkeästi toimialan alapuolella, kaikilla mittareilla

 

1.5 Asiakasuskollisuus

Asiakasuskollisuus on pankkialalla hyvin korkealla verraten muihin toimialoihin. Alla olevassa taulukossa tarkastellaan kuinka eri pankit pärjäävät ja miten tilanne on muuttunut edellisvuodesta.

 

 

S-Pankin kohdalla nähdään korkein luku, pankin saavuttaessa melkein 89 indeksiyksikön uskollisuuden. Kyseinen luku on 10,5 indeksiyksikköä korkeampi kuin toimialan keskiarvo. Myös Säästöpankki, POP Pankki ja Handelsbanken pärjäävät tässä aspektissa hyvin.

Suurimmista pankeista nähdään, että OP-Pohjola pärjää erittäin hyvin ja on parantanut uskollisuuttaan 2,5 indeksiyksikköä sitten viime vuoden. Samaan aikaan sekä Sampo Pankki että varsinkin Nordea, ovat kokeneet huomattavia huononemisia uskollisuusluvuissaan. Tästä johtuen, OP-Pohjolan uskollisuusluku on nyt melkein 13 indeksiyksikköä parempi kuin Nordean.

 

1.6 Asiakaspalvelun tärkeys

Ystävällistä palvelua ja henkilökohtaisia pankkineuvojia arvostetaan. Kaikki kärjessä olevat pankit pärjäävät tässä suhteessa erinomaisesti, kuten alla oleva taulukko näyttää.

 

 

Huomataan myös, että listan pohjalla olevat, ovat ne pankit, jotka pärjäävät huonoiten asiakastyytyväisyydessä.

2. Yritysasiakkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisellä tasolla näemme että toimialan keskiarvo on noussut ja tämä pätee kaikkiin tutkittuihin pankkeihin Sampo Pankkia lukuun ottamatta. Pientä notkahdusta on myös nähtävissä Muut-ryhmän kohdalla.

Handelsbankenin tyytyväisyys on noussut toista vuotta peräkkäin ja ero toiseksi sijoittuvaan OP-Pohjolaan on yli kaksi indeksiyksikköä, joskin ero on pienentynyt viimevuotisesta. Erityisesti Handelsbanken saa kehuja henkilökohtaisista yhteyshenkilöistä.

OP-Pohjolan kehitys on vakuuttava – kahdessa vuodessa pankki on parantanut yhteensä 3,4 indeksiyksikköä. Pankin menestykseen vaikuttaa se, että sen imago, asiakaspalvelulaatu ja vastine rahalle ovat parantuneet. Esim. pankin paikallisuus vaikuttaa sekä imagoon että sen asiakaspalvelun laatuun ja tässä pankki on onnistunut hyvin.

Sampo Pankin tulokset ovat parantuneet jatkuvasti vuodesta 2008 lähtien, mutta tänä vuonna trendi on katkennut. Yritys saa moitteita esim. asiakaspalvelustaan. Pankin uskollisuus on myös pudonnut yllättävänkin paljon.

 

2.1 Uskollisuus huonontunut

 

Uskollisuus on huonontunut yritysasiakaspuolella ja Sampo Pankki sekä Nordea ovat kokeneet merkittäviä huononemisia uskollisuusluvuissaan, 2,6 ja 2,1 indeksiyksikköä. Handelsbanken ja OP-Pohjola ovat puolestaan säästyneet yritysasiakkaiden epävarmuudesta ja onnistuneet säilyttämään uskollisuustasonsa.

 

3. EPSI Rating – kansainväliset trendit 2012

 

Kansainväliset vertailut löytyvät oheisesta tiedotteesta.

 

4. EPSI-tutkimuksen taustatiedot

 

Tutkimus pohjautuu n. 60.000 pankkiasiakkaan puhelinhaastatteluun. Yleiset tutkimustulokset ovat julkisia, mutta yksityiskohtaiset analyysit eri pankeista ovat luottamuksellisia. Haastattelut tehtiin elo-syyskuun 2012 aikana.

 

Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksipistettä koskien kaikkia indeksejä asteikolla 0-100.

 

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

 

Pankkien asiakastyytyväisyystutkimus on tehty täsmälleen samaan aikaan ja samalla tavalla kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Suomen pankkitutkimus on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

 

Suomessa tutkimuksesta vastaa toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

www.epsi-finland.org

 

Lisätietoja ja haastatteluita varten:

 

Mats Nybondas puh. (09) 2512 3616 mats.nybondas@epsi-finland.org

Mob. 0400 462 587

Professori Jan Eklöf puh: +46 7069 64185 jan.eklof@epsi-rating.com

Dr. Johan Parmler puh: +46 731 517598 johan.parmler@epsi-rating.com

 

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs