Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Oras förvärvar Hansa från IK Investment Partners

Oras Group

Oras förvärvar Hansa från IK Investment Partners

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.09.2013 kl. 12:03
Utgivare: Oras Group

IK Investment Partners’ (“IK”) IK2007 Fund har enats om en försäljning av Hansa Metallwerke AG (“Hansa”), en av Tysklands ledande leverantörer av sanitetsarmaturer, till Oras Group, den ledande leverantören i Nordeuropa. Transaktionen förväntas vara genomförd i slutet av September.

Hansa är marknadsledande när det gäller armaturer till badrum och kök på den tyska och österrikiska marknaden. Hansa är en välrenommerad tillverkare av innovativa, miljövänliga och högkvalitativa produkter. Under IKs nästan tre år långa ägarskap, har ledningen och IK vidgat den internationella marknaden och ökat konkurrenskraften genom att fokusera på sina kärnkompetenser, omstrukturerat produktportföljen samt optimerat tillverknings-och materialkostnaderna.

Oras, nordisk marknadsledare, utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga och energibesparande sanitetsarmaturer. Redan på 90-talet lanserade man den första modellen av beröringsfria elektroniska blandare på den europeiska marknaden och idag är man ledande på marknaden genom utvecklingen av sina smarta blandare.

Sammanslagningen av Oras och Hansa skapar ett nytt Oras Group (med gemensam omsättning på €260 miljoner), en av de ledande på europeisk marknad med potential till fortsatt internationell expansion. Både Oras och Hansa som varumärke kommer att behållas och utvecklas efter transaktionen.

Pekka Kuusniemi, VD och koncernchef för Oras Group, beskriver förvärvet som ett stort steg in på den tyska och europeiska marknaden: “De nordiska länderna bildar vår starka hemmamarknad och vi har sökt efter ett effektivt sätt att expandera i Kontinentaleuropa. Enbart den tyska marknaden är tio gånger större än den finska och står för nästan 20 % av den totala europeiska marknaden. Tillsammans, i ett nytt bolag dubbelt så stort som Oras och med en väsentligt stärkt marknadsposition är vi väl förberedda på fortsatt försäljningstillväxt. Hansa har en stark marknadsposition, erkänd produkt kvalité och välkänt varumärke på den Kontinentaleuropeiska marknaden. Geografiskt, passar Oras och Hansa perfekt ihop. Sammanslagningen med Hansa förbättrar våra framtidsutsikter, samtidigt är vi ödmjuka inför utmaningen att integrera två företag av samma storlek till en värdeskapande enhet.”

Christopher Marshall, koncernchef för Hansa Group välkomnar transaktionen och säger att: “IKs engagemang i Hansas långsiktiga framgång är uppenbar och kommer passa bra in i Oras familjedrivna företagskultur. Vi slår samman två kompletterande företag som båda är välmående och redo för tillväxt. Båda företagen tillverkar högkvalitativa produkter, har välrenommerade varumärken, kompetent personal och starka positioner på respektive företags huvudmarknad. Vi kan lära av varandra och finna synergier när det gäller försäljning, verksamheten och produktportföljen. Genom att kombinera våra styrkor kommer vi ge oss möjligheten att nå marknadspositioner som inget av företagen haft möjlighet att nå på egen hand.”

Detlef Dinsel, partner på IK: “Försäljning av Hansa innebär att investeringen är avslutad för FK när det gäller Hansa Group och ägandet har övergått till två strategiska partners – Oras (HANSA) och Franke (KWC). Vi är glada över att vi lyckats omstrukturera Hansa vilket gett ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Tillsammans kommer Hansa och Oras bilda en stark europeisk marknadsledare som är redo för fortsatt tillväxt internationellt för att nå nya nivåer. Vi vill passa på att tacka Hansas ledning och medarbetare för deras insatser och professionalism samt önska dem lycka till I framtiden.”

För ytterligare information:

Pekka Kuusniemi, Oras Group
Tel. +358 (0)50 537 3883
pekka.kuusniemi@oras.com Christopher

Marshall, Hansa Metallwerke AG
Tel. +49 (0)711 1614 840
marshall@hansa.de

Detlef Dinsel IK Investment Partners
Tel: + 49 (0)40 369 8850

Charlotte Laveson, IK Investment Partners
Tel: + 44 (0)207 304 71 36
charlotte.laveson@ikinvest.com

 

 

Bilagor

Oras är en ledande producent av användarvänliga, vatten och energibesparande blandare av högsta kvalité. Bolaget som grundades 1945, är marknadsledare på den Nordeuropeiska marknaden. Oras är ett familjeägt bolag som ägs av Oras Invest. Oras huvudkontor är placerat i Rauma, Finland där även en av företagets produktionsanläggningar ligger. Den andra produktionsanläggningen är placerad i Olesno, Polen. Företaget hare gen säljorganisation I femton europeiska länder . 2012 omsatte Oras €131.1 miljoner och hade cirka 800 anställda. www.oras.com

Hansa är en ledande producent av hög kvalitativa blandare i de tyskspråkiga länderna i Europa. Företaget som etablerades 1911, är idag den näst största producenten av blandare i Tyskland och marknadsledande i Österrike. Hansas huvudkontor är lokaliserat till Stuttgart och företagets två produktionsanläggningar ligger i Burglegenfeld, Tyskland och Kralovice, Tjeckien. Hansa har egen säljorganisation i nio europeiska länder samt i Kina. 2012 omsatte Hansa €128.5 miljoner och hade cirka 600 anställda. www.hansa.com

Oras Invest äger 100 % av Oras Group. Oras Invest är ett familjeägt företag med nästan 70-års erfarenhet och tradition av industriellt entreprenörskap. Ett engagerat ägande, långsiktighet och hållbar värdetillväxt utgör grunden för Oras Invest strategi. Företaget har vid sidan om Oras Group, en position som störste ägare i tre stycken börsnoterade bolag: Kemira (18%), Tikkurila (18%) och Uponor (23%). Oras Invest fokuserar sitt ägande till vatten och byggbranschen. Vid utgången av 2012 var netto värdet på Oras Invests tillgångar €617 miljoner. www.orasinvest.fi

IK Investment Partners (“IK”) är ett europeiskt riskkapitalbolag med focus på investeringar i tre regioner; Norden, Tyskland/CEE samt Frankrike/Benelux. Sedan 1989, har IK Funds investerat cirka €5.6 Miljarder I över 80 europeiska företag. IK Funds investerar medelstora företag som stor utvecklingspotential och verksamma inom servicenäringen, omvårdnad, industrivaror och konsumentvaror. Nuvarande portföljen består av 24 stycken företag. www.ikinvest.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs