Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Opinnäytetyö: Suoraveloituksesta suoramaksuun toiminnanohjausjärjestelmässä

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Suoraveloituksesta suoramaksuun toiminnanohjausjärjestelmässä

Tiedote.
Julkaistu: 20.01.2014 klo 08:30
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija Petri Hirven opinnäytetyössä tutkittiin suoraveloituksesta suoramaksuun siirtymistä toiminnanohjausjärjestelmässä. Kotimaisen suoraveloituksen käyttö päättyy 1.2.2014 Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksen N:o 260/2012 mukaisesti. Asetuksen tavoitteena oli yhtenäistää maksamista 32 maata käsittävällä SEPA-alueella.

EU:n asetus ei tarkasti ottaen määritellyt, millä palveluilla kansalliset maksupalvelut korvataan 1.2.2014 jälkeen. Kansallisessa SEPA-siirtymäsuunnitelmassa päädyttiin suosittelemaan suoraveloituksen tilalle e-laskua ja SEPA-tilisiirtoon perustuvia ratkaisuja. Hirven opinnäytetyössä tarkasteltiin, mitä uusia tietoja ja toimintoja toiminnanohjausjärjestelmässä tarvitaan suoraveloituksesta suoramaksuun siirryttäessä sekä selvitettiin, mitä toimenpiteitä laskuttajalta, järjestelmän käyttäjänä, vaaditaan siirtymäaikana ja sen jälkeen.

Opinnäytetyössä kuvattiin suoraveloituksesta suoramaksuun siirtymisen eri prosessit toiminnanohjausjärjestelmän ja laskuttajan kannalta. Työssä tarkasteltiin myös siirtymävaiheessa pankkien tarjoaman muuntopalvelun eri vaiheet sekä varsinaisessa laskutuksessa käytetyt rajapinnat keskeisten tietosisältöjen osalta. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kehittämisprojektia, jolle on ominaista tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus. Opinäytetyön toimeksiantaja oli Western Systems Oy, joka tarjoaa ERP-ratkaisujen lisäksi kokemukseen perustuvaa tukea asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyötä hyödynnettiin toimeksiantajan ERP-ratkaisujen suunnittelussa ja implementoinnissa suoraveloituksesta suoramaksuun siirtymisen osalta.

Mitä tarvitaan hallittuun siirtymiseen?

Työn tuloksena esitetään, että suoraveloituksesta suoramaksuun siirtyminen vaatii uusia asiakastietoja sekä laskutukseen liittyviä toimintoja toiminnanohjausjärjestelmässä. Pankkien tarjoamaa muuntopalvelua on perusteltua käyttää siirtymävaiheessa, jotta suoraveloitusasiakkaiden siirto suoramaksuun toiminnanohjausjärjestelmässä tapahtuisi hallitusti ennalta sovitussa aikataulussa. Laskuttajan tulee tiedostaa hyvissä ajoin ennen suoraveloituksen päättymistä käyttämänsä toiminnanohjausjärjestelmän valmiudet suoramaksuun siirryttäessä. Laskuttajan tulee myös tiedottaa, mitä palveluja yritys asiakkailleen tarjoaa laskutuksen osalta suoraveloituksen päätyttyä. Sähköisten laskutuspalvelujen käyttö toiminnanohjausjärjestelmissä tulee lisääntymään, koska yritykset hakevat kustannustehokkuutta laskujen nopeammalla käsittelyllä ja sitä kautta rahalle nopeampaa kiertoa.

Lisätietoja: Petri Hirvi, sp. etunimi.sukunimi@student.hamk.fi tai p. 0400 602 998

 

 

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs