Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Talous » Opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä kootaan aluehallintovirastoihin

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä kootaan aluehallintovirastoihin

Tiedote.
Julkaistu: 16.09.2013 klo 12:06
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää eräiden valtion aluehallinnolle kuuluvien opetus- ja kulttuuritoimen tehtävien hoitamisen siirtämistä aluehallintovirastoihin. Siirrettäviä tehtäviä olisivat nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät.

Siirrettävät tehtävät muodostaisivat aluehallintovirastoissa jo nykyisin hoidettavien opetustoimen tehtävien kanssa tarkoituksenmukaisen toiminnallisen ja hallinnollisen kokonaisuuden. Lisäksi esityksen tavoitteena on varmistaa opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijuuden säilyminen, ylläpitäminen ja tehokas käyttö valtion aluehallinnossa. 

Esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa aluehallintovirastojen henkilöstöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö erityisasiantuntemusta vaativien hallintoasioiden käsittelyssä sekä tilapäisten ruuhkatilanteiden purkamisessa siten, että aluehallintoviraston virkamies voitaisiin määrätä tekemään tilapäisesti toiselle aluehallintovirastolle kuuluvia tehtäviä.

Tehtävien siirron johdosta aluehallintovirastoista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetuissa laeissa olevat virastojen ja keskusten toimialaa ja tehtäviä koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uutta toimialajakoa. Tehtävien siirto ja kokoaminen edellyttävät myös kirjastolain, liikuntalain, nuorisolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain eräiden säännösten muuttamista siten, että toimivaltaiseksi viranomaiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijaan muutetaan aluehallintovirasto. Lisäksi tässä yhteydessä ehdotetaan eräisiin edellä mainittuihin lakeihin tehtäväksi teknisiä tarkistuksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, p. 02955 30129
Hallitusneuvos Ilkka Turunen, p. 02955 30097

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs